Labo darbu festivāls. Rīga - 2018

2017./2018.mācību gadā mūsu skola pieteicās Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonam ar saviem veiktajiem labajiem darbiem.

Uz labo darbu festivālu Rīgas posmā ir uzaicināta rīgas 51.vidusskolas pašpārvaldes komanda.     Pasākumu cikla ietvaros 2018.gada 3.oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 Rīgā, “People Work” konferenču telpās norisināsies “Labo darbu festivāls 2018”. Festivālā 37 skolēnu komandām būs iespēja dalīties savā pieredzē dažādu līdzdalības aktivitāšu un labo darbu īstenošanā gan izglītības iestādes ietvaros, gan vietējā kopienā.

VISC organizēja Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 2017-2020.

Lai  sekmētu  bērnu  un  jauniešu  piederību  savai  skolai,  vietējai  kopienai  un  valstij  un  veicinātu  viņu  pilsonisko līdzdalību,   patstāvību,   atbildību   un   piedalīšanos   Latvijas   valsts   simtgades   svinēšanā   un   Latvijas   valstiskuma stiprināšanā,   2018.gadā   Valsts   izglītības   satura   centrs   sadarbībā   ar   pašvaldību   izglītības   pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus    no    nevalstiskajām    organizācijām,    organizēja    Labo    darbu    festivālus    visos    Latvijas    reģionos, Rīgā Labo darbu festivāls notika 3.oktobrī.

image003

Arī Rīgas 51.vidusskolas audzēkņi ieguva tiesības piedalīties festivālā.    Rīgas 51.vidusskola-Izzini Latviju!

Mūsu skolas pašpārvaldes skolēni no 9.-12.klasei nolēma  klases stundās vai pagarinātās grupas laikā -, kur ar

rotaļu  un  kustību  elementiem  skolēniem  tiek  piedāvātas  dažādas  aktivitātes,  kas  palīdz  iepazīt  Latviju

,ieinteresē sākumskolas skolēnus no  1.-4.klasei, un sniedz vērtīgu informāciju  par mūsu valsti Latviju.

 

Mērķis-Iepazīt latviju, Rotaļājoties!

Uzdevumi-

1) Motivēt skolēnos  mācīšanos prieku.

2) Attīstīt domāšanas prasmes.

3) radīt empātijas prasmes pret latviju, savu valsti.

4) Veicināt sadarbības prasmes, strādājot komandā.

5) veidot pilsonisko pašapziņu.

Pasākuma ietvaros skolēni prezentēja savu veikumu un klausījās citu komandu  veikumus. Pēc labo darbu izstādes  visi  devās  uz  tējas  pauzi,  un  pēc  tam  iesaistījās  radošajās  darbnīcās  –  veidoja  rotas,  kaķu  mājas, sīriešu  saldumus  un  dāvanas,  kā  arī  mācījās,  kā  pareizi  veidot  un  rakstīt  projektusPasākuma  izskaņā muzikālu sveicienu bija sagatavojusi Māra Upmane-Holšteina, kuram visi pievienojās dziedāt līdzi. Mūsu komandas saņēma pateicības rakstu.

image006

Labo darbu nedēļa būs no 15. līdz 21.oktobrim.

Aicinām visus piedalīties!

Sīkāka informācija par tos ko varam darīt šajā nedēļā ir mājas lapā https://palidzesim.lv/

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST