Rīgas 51.vidusskola aktīvi piedalījās – Labo darbu nedēļā no 15.-21.oktobrim. Pilnīgi visas klases un klašu audzinātāji veica dažādus labos darbus

Rīgas 51.vidusskolas 5.b klase projekta “Labie darbi” ietvaros palīdzēja bibliotekārei. Tas notika 16.10.18. 6.stundā. Skolēni laboja grāmatas, līmēja.

3.b klase labie darbi

LLU VMF mazo dzīvnieku patversme Jelgavā

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta pārraudzībā esošā mazo dzīvnieku patversme sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi tika izveidota 1996.gadā, lai risinātu situāciju ar klaiņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem Jelgavas pilsētas teritorijā.

1476395022

Mēs nolēmām ar savas sirsniņas siltumu sasildīt mazos draugus, uzdāvināt prieku!

Rīgas 51. vidusskola

Karīnas Rosijskas atskaite par nedēļu ,, Labie darbi ’’

5.l. klase

5.l klase sagatavoja dāvanas vientuļiem cilvēkiem Latvijas 100 gadu Jubileja. Skolēni paši iztaisīja apsveikuma atklātnes un nopirka saldumus. Jekaterinas Mingilevičas māte iegādāja dāvanas šiem cilvēkiem.

18.10.2018.                                                                          K.Rosijska.

9.b klases Labie darbi

Juglas dzīvnieku patversmes apmeklējums-dažādu nepieciešamu lietu ziedošana, barības iegāde un pastaiga ar tās iemītniekiem.

Labie darbi

7.b klases pasākums “Saudzēsim Latvijas mežus”

 

Mērķis: popularizēt brīvprātīgo darbu, rosināt skolēnus domāt par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi, kā arī mudināt skolēnus iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā savā skolā un pilsētā.

"Labo darbu nedēļa" ietvaros 7.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju S. Curbunovu organizēja dažādus pasākumus “Saudzēsim Latvijas mežus”.

  • Pirms “labo darbu nedēļas” un visas nedēļas garumā, skolēni

palīdzēja bibliotekārei pārbaudīt un savest kārtībā mācību grāmatas.

  • b klases skolēni aktīvi iesaistījās akcijā "Makulatūra". Bērni atnesa makulatūru no mājās kā arī klasē bija izveidota kaste papīra atgriezumu vākšanai.
  • Lai popularizētu atkritumu šķirošanu un makulatūras vākšanu, 7.b klases skolēni pastāstīja 2-4. klases skolēniem par to, ka ļoti svarīgi taupīt dabas resursus, kā pareizi šķirot papīru. Pēc tam visi skolēni piedalījās deju flešmobā.

“Labo darbu nedēļā” tika iesaistīti visi 7.b klases skolēni, katram skolēnam bija iespēja izvēlēties aktivitātes. Skolēni ļoti atsaucīgi līdzdarbojās

aktivitātēs. Viņi ieguva lielu praktiskā darba pieredzi, strādājot komandā un apzinājās ka var veicināt Latvijas dabas saudzēšanu.

Apkopojot akcijas rezultātus, var secināt, ka «Labo darbu nedēļas» mērķis – mudināt skolēnus iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā, ir sasniegts.

7.b klases klases audzinātāja S. Curbunova

8.b klases labie darbi.Lai saglābātu vienu koku vajag 100 kg makulatūras. Mūsu klase grib glābt no cirtuma dažus kokus. Brīvlaikā mēs āri vāksim makulatūru.

 1476395037

12.b palīdz Rīgas 193.PII

2018.gada 19.oktobrī Rīgas 51.vidusskolas 12.b klases 15 skolēni (zēni un meitenes) kopā ar klases audzinātāju Oskaru Laurenu Labo darbu nedēļas ietvaros devās uz Rīgas

193.pirmsskolas izglītības iestādi, lai uzkoptu iestādes apkārtni (zēni) un izveidot darba lapas mazajiem pirmsskolas audzēkņiem (meitenes).

Labie darbi 7.a

Mēs, 7.a klase, palīdzējam sākumskolas skolotājiem. Sagatavojam un novadījām jautras spēles ar 1. un 2. klašu skolēniem. Visa klase aktīvi un ar lielu gandarījumu piedalījās tajos.

Labo darbu nedēļas atskaite

 6.b klase

  • visu nedēļu aizpildam “Labo darbu dienasgrāmatu” par saviem labiem darbiem
  • palīdzējām vākt lapas skolas teritorijā
  • šodien mazgāsim sienas un solus klasē

Mūsu labie darbi

  1. gada 18. oktobrī projekta “Labie darbi” ietvaros 6.a klases skolēni mazgāja, tīrīja 7. stundas laikā trešā stāva gaiteni.

Audzēkņi vēlējās palīdzēt skolas apkopējai, lai skola, tātad apkārtējā vide, Latvija būtu sakopta un tīra.

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST