Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

k0

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

Rīgas 51.vidusskolas 1.-4.  klašu skolēni

k1

2018.gada 23.un 27. novembrī Rīgas 51.vidusskolā notika lekcija un meistarklase -"Kādas profesijas nepieciešamas pārtikas uzņēmumā?"

Mērķis un uzdevumi: Iepazīstināt 1. – 4. klašu skolēnus ar profesijām, kas ir ap pārtikas ražošanas procesu. Veicināt interesi un dziļāku izpratni par profesijām, kuras ir saistītas ar pārtikas ražošanas procesu, ieskatīties darba tirgus aktualitātēs, uzzināt vairāk informācijas par pārtikas nozarē nepieciešamajam profesijām.

Pasākums tika novadīts kā interaktīva nodarbība 1. – 4.klašu skolēniem, kurā skolēni iepazinās ar sekojošajām profesijām:

  • konditors
  • pārtikas tehnologs
  • lietvedis
  • grāmatvedis
  • autovadītājs
  • uzņēmuma vadītājs
  • daļā skolēniem bija profesionāļu izglītojoša lekcija par darbu uzņēmumā, kāda ir katra konkrēta darbinieka uzdevumi uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama, lai strādātu konkrētajā no iepriekšminētajām profesijām.
  • daļā skolēni klausījās izglītojošu lekciju par to, kā uzbūvēt savu uzņēmumu no “nulles” līdz tas kļūst ražojošs un rentabls. Kā var ražot veselīgu marmelādi? Kādas ir ražošanas nianses ģimenes uzņēmumā atšķirībā no rūpnieciskās ražošanas?
  • daļā skolēni paši piedalījās meistarklasē, kurā saldumu ražošanas procesā iesaistīto profesiju pārstāvji klātienē rādīja, kā notiek marmelādes ražošana, kādas prasmes ir nepieciešamas, kā arī pasākuma noslēgumā katram bērniem bija iespēja pamēģināt patstāvīgi profesionāļu pavadībā izveidot marmelādi.

k2

Projekta karjeras konsultante,

Rīgas 51. vidusskolas PKK Dace Znotiņa

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST