Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

k0

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

                   05.12. nodarbības 10.a, b.,11.ab, 12.a .,b klašu skolēniem

Kā veidot savu karjeru?

Komunikācijas prasmes nozīme profesijas izvēlē.

Pašizziņas nodarbības vadīja Jolanta Priede- SIA "Points of You"

kkkkkkkk

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt 10. – 12.klašu skolēniem ar karjeras izvēli kā svarīgu instrumentu darba tirgus apgūšanai.                                                                                                                            

Veicināt interesi un dziļāku izpratni par karjeras izvēli, ieskatīties darba tirgus aktualitātēs,  izanalizēt savas stiprās un vājās puses.                                                                                                                                

 

Dalībnieki: Rīgas 51.vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni                                           

1.daļā tika skaidrotas karjeras izvēles īpatnības un iespējamie scenāriji, kas maksimāli būtu piemēroti katram no semināra dalībniekiem.

2.daļā 10. – 12.klašu skolēni pētīja savas stiprās un vājās puses ar mērķi veikt karjeras izvēles virzienu.

3.daļā skolēni  veica secinājumus kouča pavadībā, izvēlējās  topošo mācību virzienu, vai iespējamo savas turpmākās profesijas darbības sfēru.

 Sagatavoja PKK-O.Laurens

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST