Skolēni piedalās spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija!”

Rīgas 51.vidusskolas 2018./2019. mācību gada metodiskās tēmas “Sadarbība – veiksmes atslēga” ietvaros 14. februārī latviešu valodas un literatūras skolotājas Vineta Telnere un Gunta Valdemiere sagatavoja un organizēja atklāto stundu – pasākumu “Es mīlu Tevi, Latvija!” 6.a un 12.a klasēs. Spēli vadīja 12.a klases skolēns Arnolds Kaulakāns, bet viņa tehniskā asistente bija 12.a klases skolniece Ļubova Vladimirova, kura rūpējās par audio un video materiālu atskaņošanu. Savukārt komandu dalībniekiem spēles materiālus izdalīt palīdzēja 6.a klases skolnieces: Karīna Markote, Elizabete Kudaševa, Adēlija Uļjanova, Ksenija Oščepkova.
Skolēniem bija iespēja aktīvā sadarbībā un līdzdalībā paplašināt kulturoloģisko redzesloku un veicināt pilsonisko piederību: iepazīt savu dzimto zemi, bagātināt latviešu valodas zināšanas, kā arī pašizpausties, parādot savas spējas, drosmi un atjautību.
Spēlē sacentās 2 jauktas 6.a un 12.a klašu komandas – katrā bija 4 spēlētāji. Pasākuma gaitā skolēniem bija jāveic dažādas aktivitātes: iepazīšanās ar komandu dalībniekiem, “Burtu spēle” (vārdu salikšana), “Klusie telefoni” (teksta lasīšana, klausīšanās un atstāstīšana), “Dziesmu spēle” (latviešu populārās mūzikas atpazīšana), “Vecvārdu minēšana” (vārdu krājuma bagātināšana), “Cik labi pazīsti Latviju?” (dažādi jautājumi). Arī līdzjutēji bija enerģiski - atbalstīja savas komandas ar izveidotajiem plakātiem un uzmundrinošiem izsaucieniem. Pasākuma izskaņā tika paziņoti spēlē iegūtie punkti un nosaukta uzvarētāju komanda. Visi spēles dalībnieki saņēma nelielas veicināšanas balvas. Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki, līdzjutēji un skatītāji vienojās kopīgā dziesmā “Silta sirds”.
Stundas – pasākuma norises gaitā Aktu zālē valdīja pozitīvs un jautrs sacensību gars, bet komandu dalībniekiem acīs dzirkstīja prieks un gandarījums par paveikto.

Latviešu valodas un literatūras skolotāji

   

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST