Latvijas skolas soma

Iniciatīvas Latvijas skolas somas ietvaros Rīgas 51.vidusskolas 1.-4.klases skolēni apmeklēja Latvijas dzelzceļa muzeju un 5.-12. klašu skolēni apmeklēja- VEF kultūras pili, VEF vēstures muzeju un piedalījās  Orientēšanās spēlē “Vecrīgas pētnieks”.  

0

                       Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākums, izmantojums

                                           mācību un audzināšanas procesā

 

 1.skolas “pasīte”

Rīgas 51. vidusskola 7.b klase

skolēnu skaits klasē – 24

datums -25.02.2019.

Ekskursija VEF kultūras pilī un VEF vēstures muzejā. Orientēšanās spēle “Vecrīgas pētnieks”.

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, apzinot

Latvijas kultūras mantojumu.

 

2. Sagatavošanās posms

Klases stunda

 Pirms ekskursijas tika novadīta klases stunda “Par ko čukst Vecrīga? Vecpilsētas pārsteidzošākie stāsti un leģendas.”

Skolēni sagatavoja stāstus par Vecrīgu, apskatīja filmu “Vecrīgas leģendas”.

Klases stundas noslēgumā visi bērni piedalījās viktorīnā “ Par ko čukst Vecrīga?”.

Klases stundas mērķis bija ieinteresēt skolēnus ar Rīgas vēsturi un mudināt aktīvi piedalīties gaidāmos pasākumos projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Ar skolēniem tika pārrunāts par  uzvedību sabiedriskās vietās un transportā.

3. Pasākums 

Kultūras mantojuma iepazīšana Vecrīgā ar VEF muzeja apmeklējuma programma

Pasākumam bija divas daļas. Pasākuma pirmā daļa norisinājās atjaunotajā VEF kultūras pilī un VEF vēstures muzejā, Skolēniem bija iespēja redzēt pagājušā gadsimta 50.gadu Latvijas arhitektūras stila paraugu, iepazīties ar restaurētajām un atjaunotajām Kultūras pils zālēm, uzzināt par VEF vēsturi. Skolēnu interesi izraisīja muzejā eksponētie senākie Latvijā ražotās elektrotehnikas paraugi un iespēja doties virtuālā ekskursijā par VEF teritoriju. Vēstures muzejā gids plaši un saprotami pastāstīja par restaurācijas darbiem, parādīja unikālus eksponātus. Gida stāsts bija vērtīgs un aizraujošs, bērni  ar interesi klausījās gida stāstījumu.  Pēc  ekskursijas bērni darbojās komandās, atbildēja uz atraktīvas viktorīnas jautājumiem. Pildot testu, bērni meklēja atbildes muzeja ekspozīcijā. Otrā pasākuma daļa notika Rīgas vēsturiskā centrā – Vecrīgā.  Skolēni tika sadalīti grupās, katrai grupai bija savs uzdevums. Bērni meklēja vēsturiskos objektus un atbildēja uz jautājumiem par tiem.

 

3.3. Atgriezeniskā saite (ieguvumi).

Klases stundā ar skolēniem tika pārrunāts par ekskursijas ieguvumiem un trūkumiem. Bērni pastāstīja, kas viņiem patika vislabāk.

Tika apspriests, ko skolēni  uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas.

Latviešu valodas stundā skolēni apskatījās filmu par VEF vēsturi un uzrakstīja esejas, kurās izteica savu viedokli par pasākumu.

 

4.Skolēnu viedokļi, atziņas, darbi (pielikumā)

Skolēnu darbu fragmenti un foto

5

 

Bija interesanti klausīties gida stāstījumu!

6

Pēc ekskursijas VEF Kultūras pilī dodamies uz Vecrīgu!

7

Bija jautri un visiem bija labs garastāvoklis!

Nobeiguma secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana valsts simtgadei! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības.

Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

 

7.b klases audzinātāja    S. Curbunova.

 

8

9

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST