Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

00k

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras iespējas kosmosa industrijā

02.04.2019. – 04.04.2019. no plkst. 08.55  līdz 13.30

Rīgas 51.vidusskola , Maskavas iela 262

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt 5. – 9. klašu skolēnus ar profesijas pasaules dažādību. Veicināt interesi un dziļāku izpratni par profesijām, ieskatīties darba tirgus aktualitātēs,  uzzināt vairāk informācijas par kosmosa nozarē nepieciešamajam profesijām.

Dalībnieki: Rīgas 51.vidusskolas 5. – 9. klašu skolēni 

Pasākums tika  plānots kā interaktīva nodarbība 5. – 9.klašu skolēniem, kurš norisinājās 3 daļās. 1.daļā skolēnus gaidīja Paula Irbina lekcija  “Mans karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” visām  klašu grupām. Skolēni uzzināja  par savām karjeras izvēlēm un mācībām, kas var novest līdz aktīvai līdzdalībai kosmosa nozarē. Lekcijas laikā tika rādīts atraktīvs video, īstas raķetes, raķešu elektronika. Stāsta – lekcijas garums  bija 45 minūtes. Vēlāk skolēni tika sadalīti 2 grupās. (5. – 6.kl.skolēni) piedalījās nodarbībās ar tēmu “Karjeras iespējas kosmosa nozarē”.  

Lekcijas  uzdevumi:                                                                                       

1) Kādas tehnoloģijas būs pieejamas pasaulē tuvāko 10 gadu laikā.                                                    

2) Profesijas, kas iesaistītas raķešu būvniecībā un palaišanā.      

3) Profesijas, kas iesaistītas kosmosa kuģu un apmetņu būvēšanā.                                                             

4) Profesijas, kas iesaistītas kosmonautu sagatavošanā un veselības nodrošināšanā.

Savukārt vecāko klašu( 7. – 9.klašu skolēni) piedalījās nodarbībās par tēmu “Ar kosmosa jomu saistītās inženierzinātnes un profesijas”.

Lekcijas  uzdevumi:                                                                                      

1) Ko dara elektronikas un programmēšanas inženieri kosmosa nozarē

2) Ko dara struktūru inženieri un arhitekti kosmosa nozarē.

3) Ko dara mehāniku un mehatronikas inženieri kosmosa nozarē.

4) Ko dara medicīnas un ķīmijas speciālisti kosmosa nozarē.

5) Ko dara projektu vadītāji un menedžeri kosmosa nozarē.

Skolēni ar lielu interesi piedalījās šajā pasākumā, uzdeva daudz jautājumus, aktīvi piedalījās nodarbībās un uzdeva jautājumus.   

                                                                                                                 

                                                                                                                                               Sagatavoja Rīgas 51.vidusskolas  PKK-Dace Znotiņa

 

1k

2k

3k

4k

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST