Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu, bērnu tikšanās Rīgas 51.vidusskolā

Viens no Rīgas 51. vidusskolas darba virzieniem ir sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. Lai to veiksmīgāk realizētu, skola izvēlas dažādas sadarbības formas: gan individuālās (pārrunas, pedagoģiskās sarunas), gan kolektīvās (sapulces, prezentācijas, Atvērto durvju diena, koncerti), gan uzskatāmi-informatīvās (skolēnu darbu izstādes, informācija skolas mājaslapā, afišas, plakāti, sienas avīzes).

Šajā mācību gadā sadarbību uzsākām jau septembrī, kad sākumskolas pedagogi piedalījās vecāku kopsapulcē PII “Zilbīte”, 193.PII un 172.PII un  pauda savu redzējumu par to, ar kādām prasmēm un attieksmi jānāk uz skolu.

Aktīvi mūsu skolā tiek atbalstītas pedagogu mācību priekšmetu nedēļas. Sākot no 2019.gada 18.aprīļa līdz 2019.gada 25.aprīlim, Rīgas 51.vidusskolā noritēja sākumskolas pedagogu mācību priekšmetu nedēļa “Lieldienas”. Ceturtdien, 18.aprīlī pie mums viesojās bērni no bērnudārziem, kas nākamajā mācību gadā uzsāks mācības mūsu skolā. Skolas sākumskolas pedagogi un 4.klašu skolēni vadīja Lieldienu darbnīcas, kopā veica mazu darbiņu, lai parādītu, kā sadarbojoties, nekas nav grūti un neiespējami, ka esam draudzīgi un izpalīdzīgi! Trešdien, 24.aprīlī skolā viesojās bērnudārzu vecāko grupu audzēkņi. Skolas teātra studija pedagoģes I.Mjagkovas vadībā, sagatavoja pirmsskolas audzēkņiem svētku priekšnesumu, teātra izrādi “Kaķu Nams”, bet sākumskolas pedagogi un 3.klašu skolēni vadīja Lieldienu aktivitātes, kā arī latviešu tautas rotaļas.

Tikšanās reizēs pedagogi pārrunāja aktuālos jautājumus par to, kā bērni uzsāk mācības skolā, par bērnu sagatavošanu skolai, dalījās pieredzē, izteica priekšlikumus turpmākai sadarbībai. Gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogi uzskata, ka šādas tikšanās ir lietderīgas, jo veidojas saikne starp pirmsskolu un sākumskolu, kura veicina bērnu sekmīgu pāreju no bērnudārza uz skolu, kā arī notiek mērķtiecīga pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība.

Paldies pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām, metodiķiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, bērniem un vecākiem par atbalstu, atsaucību un veiksmīgu sadarbību!

Rīgas 51.vidusskola

DSC 0193  DSC 0159 (2) DSC 0159  DSC 0170

DSC 0179  DSC 0202  DSC 0206  DSC 0215

DSC 0219  DSC 0220  DSC 0233  DSC 0251

DSC 0243      

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST