Projekts "Darīt kopā"

Šajā mācību gadā Rīgas 51. vidusskola un Lietuviešu vidusskola piedalās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta “Darīt kopā” īstenošanā.

Šajā projektā piedalās 14 skolu skolotāji no Rīgas, Jūrmalas, Rēzeknes, Liepājas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater

 

photo 2019 09 18 20 13 29Project darit copa 1Project darit copa 2

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST