Rīgas 51.vidusskolā – Latvijas Pilsoniskā alianse – “Jaunais pilsonis”

Rīgas 51.vidusskolā  Latvijas Pilsoniskā alianse  – “Jaunais pilsonis” 10.a klase kopā ar klases audzinātāju I.Veikšu aktīvi iesaistījušies šajā aktivitātē, kura norisināsies 4. posmos. Pirmais posms tika aizvadīts ļoti aktīvi.

Programmas ietvaros 10.a  klase iegūst zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību  un pilsonisko līdzdalību, apgūstot teoriju un prasmi kļūt pilsoniski aktīviem. Klasei darbošanās notiks četros posmos:

  1. Informatīvā lekcija-notika 1.novembrī, kurā vieslektors klasi iepazīstināja ar līdzdalības formām, kas kopumā ir vienpadsmit: dalība vēlēšanās, ētiskā patērniecība, ziedošana, biedrošanās, kampaņu aktīvisms, iesaistīšanās publiskās diskusijās, brīvprātīgais darbs, atbalsta darbības, sabiedriski derīgas aktivitātes, iesaistīšanās vietējā pārvaldē un interešu lobēšana.

Priecēja skolēnu aktīvā iesaiste, diskusija, sava viedokļa aizstāvēšana.

v1

v2

v3

v4

v5

 

  1. diskusija, kuras laikā vieslektors izglītos par to, kā būt pilsoniski aktīviem, kā atklāti runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, kā uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi. Diskusiju vadīs vieslektors - nevalstisko organizāciju pārstāvis, kurš ir politiski un pilsoniski aktīvs cilvēks. Viņš papildus pastāstīs par savu praktisko pieredzi un konkrētiem piemēriem, kā ar pilsonisko aktivitāti ir panākti konkrēti rezultāti - kā tas tika darīts un kā tas ir uzlabojis situāciju pilsētā, novadā vai valstī.
  2. interaktīvā daļa - interaktīvā spēles “Četri stūri” spēlēšana, saskaņā ar Latvijas Pilsoniskās alianse izstrādātu metodoloģiju.
  3. pilsoniskā aktivitāte - mājas darbā jaunieši, pastāvīgi vai ar skolotāja/nevalstiskās organizācijas pārstāvja palīdzību, veic pilsonisko aktivitāti (jauniešiem aktivitātes veikšanai tiks piešķirta neliela aktivitātes stipendija, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST