Karjeras attīstības atbalsta pasākums - Rīgas 51.vidusskolā

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

TBT 0518

TBT 0522

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST