Svarīga informācija

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 51.vidusskolā!

Vidusskolā piedāvājam apgūt šādus padziļinātos kursus:

  • Svešvaloda - angļu valoda,
  • Svešvaloda – vācu valoda,
  • Matemātika,
  • Programmēšana,
  • Ķīmija,
  • Fizika,
  • Bioloģija,
  • Ģeogrāfija,
  • Vēsture un sociālās zinātnes,
  • Latviešu valoda un literatūra.

 

Rīgas 51.vidusskolas piedāvātās prorgammas 10.klasē

 

Dokumentu pieņemšana

 no plkst. 9.00 līdz 14.00 skolas kancelejā

Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:

2.1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu (ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums nav skenēts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Iesnieguma paraugs pieejams šeit,

2.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu, un nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāta kopiju (ja CE tiks kārtots),

2.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam.

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST