Testēšanas kārtība

Departaments pēc sanāksmēm 12.un 13.novembrī ar IZM un VM speciālistiem vienojies par sekojošu izglītojamo testēšanas kārtību:

  1. , 16. un 17. novembrī skolās turpinās izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana tikai 1.-6.klases izglītojamiem ar siekalu pūļa testiem atbilstoši laboratorijas noteiktajam grafikam.
  1. , 16. un 17. novembrī 7. – 12.klašu izglītojamie netiek testēti, izņemot gadījumus, ja skola jau noorganizējusi izglītojamo testēšanu un to nav iespējams atcelt.
  1. No – 17. novembrim laboratorijas skolām piegādās ātros Covid -19 antigēna testus. Ja līdz 16.novembra darba dienas beigām nav informācijas par testu piegādi, skolas atbildīgai personai jāsazinās ar piesaistīto laboratoriju, ja tas nav iespējams, informēt I.Kondratjuku (tālr. 29423554) vai I.Štekeli (tālr.29243087).
  1. Skolas visiem 1.-6.klašu skolēniem (arī pārslimojušiem un vakcinētiem) izdala līdz 17.novembrim divus ātro antigēna testu komplektus. Viens komplekts paredzēts izmēģināšanai mājās kopā ar vecākiem, ar otru komplektu testēšanu veic 21.novembrī mājās. Pozitīva testa gadījumā, vecāks informē skolu (klases audzinātāju) un izglītojamais iepriekš pierakstoties laboratorijā veic Covid 19 apstiprinošo testu (siekalu vai nazofaringeālo).

Izmantojiet 8. un 9. punktā pievienotos materiālos, lai iepazītos ar testu lietošanu un iepazīstinātu izglītojamos kā jāveic testēšana.  

  1. novembrī visi 7.-12.klašu skolēni (arī pārslimojušie un vakcinētie) veic testēšanu ar ātrajiem Covid 19 antigēna testiem pedagogu uzraudzībā pirms mācību procesa sākuma drošos epidemioloģiskos apstākļos (maskas, roku dezinfekcija, ievērojot distanci).

Pozitīva testa gadījumā izglītojamais nekavējoties dodas mājās un skola informē vecākus. Izglītojamais veic  Covid 19 apstiprinošo testu (siekalu vai nazofaringeālo).    iepriekš pierakstoties laboratorijā.

Attālinātā mācību procesa laikā izmantojiet 8. un 9. punktā pievienotos materiālos, lai iepazīstinātu izglītojamos kā jāveic testēšana. 

  1. No 22.novembra nevakcinēto un nepārslimojušo izglītojamo testēšana turpinās atbilstoši laboratoriju noteiktajam grafikam ar siekalu pūļa testiem un papildus visu izglītojamo, t.sk. pārslimojušo un vakcinēto testēšana ar ātrajiem Covid -19 antigēna testiem pēc IZM noteiktās shēmas, kura tiks nosūtīta pēc 22.novembra.
  1. Pēc testēšanas ar ātrajiem Covid -19 antigēna testiem, papīra iepakojums un instrukcija jāizmet kopējos atkritumos. Pārējie testēšanas materiāli jāieliek tam paredzētajā  plastikāta maisiņā, šos maisiņus jāiemet lielā atkritumu plastikāta maisā, to aizsien un nodod utilizēšanai laboratorijai.
  2. Testēšanas instrukcija video formātā no Bior un E.Gulbja laboratoriju antigēna testiem:

https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

https://www.facebook.com/InstitutsBIOR

  1. Pielikumā Centrālās laboratorijas instrukcija 

ttt

 

              

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST