Pretendentu saraksts 10.klasēs

 

(! Kods tiek veidots no pretendenta vārda un uzvārda pirmajiem trijiem burtiem,

piemēram,  Imants Krūmiņš - ImaKrū)

 

sar

 

ATGADINĀJUMS:

2024.gada 3.-5.jūlijā no 9.00 līdz 14.00 iesniedz dokumentus uzņemšanai 10.klasē
   - iesniegums (cits paraugs - sk. ŠEIT);
   - apliecības par pamatizglītību kopiju;
   - sekmju izraksta kopiju.

2024.gada 5.jūlijā pēc plkst.17.00 skolas mājas lapā (ja būs iesniegti visi dokumenti) tiks publicēts 10.klasē uzņemto skolēnu saraksts pēc konkursa rezultātiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST