Rīgas 51.vidusskolas uzņemto skolēnu saraksts 10.klasēs

 

(! Kods tiek veidots no pretendenta vārda un uzvārda pirmajiem trijiem burtiem,

piemēram,  Imants Krūmiņš - ImaKrū)

 

sar pd

 

 

 

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST