Super User

Super User

Tev ir simtiem iespēju šodien
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs,
kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien,
mainot pasauli, avotam būt,
savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
vai aiz kurām lāse pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.

Būt kustībā vienmēr, būt ceļā, kas ved
pret gudrības virsotņu laimi;
būt debesīm, zvaigzni tumsā, kas met,
un izzināt kāro saimē!
Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku,
kas skolā ir vadīts,
un savam mērķim nepieļaut zust,
bet pamatus drošus tam radīt!

risunok1

 

Pirmdiena, 08 Jūnijs 2020 16:50

Svarīga informācija

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 51.vidusskolā!

Vidusskolā piedāvājam apgūt šādus padziļinātos kursus:

  • Svešvaloda - angļu valoda,
  • Svešvaloda – vācu valoda,
  • Matemātika,
  • Programmēšana,
  • Ķīmija,
  • Fizika,
  • Bioloģija,
  • Ģeogrāfija,
  • Vēsture un sociālās zinātnes,
  • Latviešu valoda un literatūra.

 

Rīgas 51.vidusskolas piedāvātās prorgammas 10.klasē

 

Dokumentu pieņemšana

 no plkst. 9.00 līdz 14.00 skolas kancelejā

Vecāki iesniedz skolā šādus dokumentus:

2.1. parakstītu iesnieguma veidlapu par izglītojamā uzņemšanu (ja iepriekš nosūtītais uz skolas e-pastu iesniegums nav skenēts vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Iesnieguma paraugs pieejams šeit,

2.2. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu, un nokārtotā centralizētā eksāmena sertifikāta kopiju (ja CE tiks kārtots),

2.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam.

 

Pirmdiena, 08 Jūnijs 2020 06:36

Izmantojamie mācību līdzekļi

Pielikums rīkojumam Nr.

1. klase
IP kods 21011121, 21015521
Latviešu valoda:
Anspoka Z. Latviešu valoda mazākumtautību skolā grāmata – LVAVA 2013.g.
Anspoka Z. Latviesu valoda darba burtnīca – Rīga, LVAVA 2013. g.

Svešvaloda:
Bright Ideas,1 Class Book.- OXFORD, 2017.
Bright Ideas,1 work book.- OXWORD,2017.

Krievu valoda:
Е. Платонова Русский язык – Rīga, Retorika A 2009.g.
Е. Платонова Русский язык Прописи –Rīga, Retorika A 2009.g.
Е. Платонова Русский язык Рабочая тетрадь – Rīga, Retorika A 2012.g.

Lasīšana:
Райт Э., Широнина Л. День за днем. Книга для чтения. 1 класс.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
Митюшина Л. Азбука. 1 класс – Rīga: Retorika, 2010.

Matemātika:
Matemātika bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika, 2010.
Matemātika bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika, 2010 burtnīca 1, 2, 3 daļa

Dabaszinības:
Lekse N. Dabaszinības bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika A, 2010.grāmata
Lekse N. Dabaszinības bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika A, 2010 darba burtnīca

Mūzika:
Stabulniece A. Mūzikas Ābece.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
Vilkārse I. Mūzikas burtnīca.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

2. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Anspoka Z.Latviešu valoda Latv. valoda 2. kl. - Rīga: LVAVA, 2014.
Anspoka Z. Latviesu valoda darba burtnīca – Rīga: LVAVA 2, 2014.G.

Svešvaloda:
Bright Ideas, 2 Class Book.- OXFORD, 2017.
Bright Ideas,2 work book.- OXWORD,2017.

 

Krievu valoda:

Е. Платонова Русский язык – Retorika A, 2012.g.

Фролова И. Ступеньки в мир языка. Русский язык 2 класс.- Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 2007 . 


Lasīšana:
Райт Э., Широнина Л. День за днем. Книга для чтения. 2 класс.-Rīga:Zvaigzne ABC, 2012.

Matemātika:
Artjuha A. u.c. Matemātika bilingvāli 2. klasei. – Rīga: Retorika A, 2012.
Artjuha A. u.c. Matemātika bilingvāli 2. klasei. Darba burtnīca 1,2 daļa

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 2. klasei. – Rīga: Retorika A, 2012. g.


Mūzika:
Stabulniece A. Mūzika 2. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.g.
Vilkarse I. Mūzikas burtnīca.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.g.

Sociālas zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

Ētika:
Golubova V. Ētika 2 klasei – Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

 

3. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Z.Anspoka, Latviešu valoda 3 kl., 1., 2. daļa, Rīga, LVAVA, 2016.
Z.Anspoka, Latviešu valoda darba burtnīca, 1., 2. daļa, Rīga, LVAV, 2016.

Svešvaloda:
Naomi Simmons. Family and Friends 2. - Oxford 2009.
Naomi Simmons Family and Friend Work book – Oxford 2009.

Krievu valoda:
Е. Платонова Русский язык 1, 2 часть – Rīga, Retorika A 2012. g.
Фролова И. Ступеньки в мир языка. Русский язык 3 класс.- Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 2007 .

Lasīšana:
Райт Э., Соцкова С. Доброе дерево. Книга для чтения. 3. класс.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Matemātika:
Artjuha. Matemātika bilingvāli 3.klasei mācību grāmata. Retorika , 2011

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 3. klasei. – Rīga: Retorika A, 2009.

Mūzika:
Vilkarse J. Mūzika 3kl. – Rīga, Zvaigzne ABC 2006.g.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

Ētika:
Golubova V. Ētika 3 klasei – Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

 

4 . klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Neilande S. u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase. LAT2. - Rīga: LVA, 2011.

Svešvaloda:
Naomi Simmons. Family and Friends 3. Oxford, 2009.
Naomi Simmons Family and Friend 3 Wokr book – Oxford 2009.

Krievu valoda un literatūra:
E.Платонова Русский язык 4 класс – Rīga, Retorika A, 2012.g.
Филина О. Страна читателей. Литература. 4. класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Artjuha. Matemātika bilingvāli 3.klasei mācību grāmata. -Rīga, Retorika, 2011.g.

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 4. klasei. – Rīga: Retorika A, 2009. g.


Mūzika:
Vilkārse J. Mūzika 4.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006.g.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

 

5. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Anspoka Z., Miņina M. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Lat2.- Rīga: LVA, 2009.

 

Svešvaloda:
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford. Class book
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford work book

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 5 класс. Практика.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература. 5 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 5. klasei.- Rīga: Petergailis, 2011.g.

Dabaszinības:
Kusiņa M. Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Vilks I. Dabaszinības 5.kl. – Rīga, Lielvārds, 2007.g.

Sociālās zinības:
Māra Rubana. Sociālās zinības 5. klasei.- Rīga: RAKA, 2008.

Informātika:
Vēža V. Informātika pamatskolai 5 klasei.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mājturība:
Kulakova M. u.c. Mājturība 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 3.-5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

6. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda:
Anspoka Z., u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase. Lat2.- Rīga: LVA, 2009.


Svešvaloda:
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford. Class book
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford Work book

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 6 класс.- Rīga: Mācību grāmata,2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 6 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 6. klasei.- Rīga: Pētergailis, 2012.g.
Lude I. Matemātika 6. klasei. Uzdevumu krājums.- Rīga: Pētergailis,2008.

Dabaszinības:
Vilks I. Dabaszinības 6.kl. – Rīga, Lielvārds 2007.g.

Sociālās zinības:
Alhimionoks R.u.c. Sociālas zinības 6. klase.- Rīga: RAKA, 2008.

Vēsture:
Goldmane S.u.c. Vēsture pamatskolai. Senie laiki.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Goldmane S.u.c. Latvijas vēsture pamatskolai. 1.d.-Rīga:ZvaigzneABC, 2011.

Informātika:
VēžaV. Informātika pamatskolai. 2. daļa.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 6.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Lasmane L.u.c. Mūzika 6. klasei.- Rīga: RaKa, 2007. 15g.

Mājturība:
Kulakova M.u.c. Mājturība 6.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

7. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda un literatūra:
Neilande S. u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. LAT2. - Rīga: LVA, 2011.
Latviešu valoda 7. klasei mazākumtautību skolā. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVP, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Pre-intermed 2 nd. edition. Students’ Book. Oxford. Class book 2012.g.
Solutions. Pre-intermed 2 nd. edition. Students’ Book. Oxford. Work book 2012.g.

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 7 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 7 класс. - Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude J. Matemātika 7.kl. – Rīga, Petergailis, 2013.g.
Januma S., Lude I. Uzdevumu krājums algebrā 7.-9.klasei: Mācību līdzeklis.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Informātika:
Veiss K. Lietišķa informātika.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
V.Vēža red. Informātika pamatskolai 3.d.-Rīga:Mācību grāmata, 2011.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija. Botānika. 7. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Ģeogrāfija:
Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Sociālās zinības:
Andersone G.u.c. Sociālās zinības 7.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Vēsture:
Vēsture pamatskolai. Viduslaiki. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai. 2.d.-Rīga:Zvaigzne ABC,2012.

Mūzika:
Lasmane L.u.c. Mūzika 7.klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2007. 15g.

Mājturība:
Kulakova M. u.c. Mājturība 7.klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

8. klase
IP kods 21011121

Latviešu valoda un literatūra:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Pre-intermed. 2nd. edition. Students’ Book. Oxford 2013 g. class book
Solutions. Pre-intermed. 2nd. edition. Students’ Book. Oxford 2013 g. work book

 

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 8 класс. Практика.- Rīga:Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 8 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude. J. Matemātika 8.kl. – Rīga, Petergailis.2012.g.
Januma S. Uzdevumu krajums 8.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija. Zooloģija 8.klasei. Mācību grāmata.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Ģeogrāfija:
Buile N., Druva-Druvaskalne I. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei.- Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības:
Ekonomika. Sociālās zinības 7-9.klasei. Mācību grāmata.-Riga: RAKA, 2006.
Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 8.klase. Mācību grāmata.-Rīga: RAKA, 2008

Fizika:
Ilgonis Vilks Fizika 8.klasei Zvaigzne ABC 2013.
Сборник задач по физике 8 класс.- Rīga: Lielvārds, 2008.
Tabulas un formulas fizikā 8.-12. klasei.- Rīga: Lielvārds, 2008.

Ķīmija:
Drille M. un citi Ķīmija 8.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013. g.

Vēsture:
Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai 3. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.g.
Goldmane S. Latvijas vēsture 3. – Rīga, Zvaigzne ABC , 2013.g.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 8.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Lasmane L. Mūzika 8.klasei.- Rīga: RaKa, 2008.

Mājturība:
Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kulakova M.u.c. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2008.

Sports:
Kurzemniece L.u.c. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Lielvārds,2007.

9. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda un literatūra:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9.klasei. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9.klasei. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Intermediate 3st edition . Students’ Book.- Oxford, 2017 .
Solutions. Intermediate 3st edition Work book – Oxford, 2017.

Krievu valoda un litertūra:
Гаврилина М. Русский язык 9 класс. Практика.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 9 класс.-Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude J. Matemātika 9.kl. – Rīga, Petergalis. 2012.g.
Januma S. Uzdevumu krājums 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2015.g.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija . Anatomija 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Sociālās zinības:
Alhimionoks R.u.c. Sociālās zinības.- Rīga: RAKA,2007.

Fizika:
Ilgonis Vilks Fizika 9.klasei Zvaigzne ABS

Ķīmija:
Drille M. Ķīmija 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.g.

Vēsture:
Goldmane S. Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gs..-Rīga: Zvaigzne ABC,2008.
Goldmane S.u.c. Pasaules vēsture pamatskolai 4.- Rīga: Zvaigzne ABC,2016.g.

Mūzika:
Lasmane L., Millere I.Mūzika 9. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2007.

Mājturība:
Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2007.

Sports:
Kurzemniece L.u.c. Sporta ABC 6.-9.klasei.- Rīga: Lielvārds,2007.

10. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 10.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Dubiņa I. un citi Literatūra 10.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.


Svešvaloda:
Solutions. Intermediate 3st edition . Students’ Book.- Oxford, 2017 .
Solutions. Intermediate 3st edition Work book – Oxford, 2017.

Krievu valoda un literatūra:
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 10-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 10-го класса. 2 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Matemātika:
Lude I., Briņķe D. Matemātika 10. klasei 1. daļa.- Rīga: Pētergailis, 2008.
Lude I., Briņķe D. Matemātika 10. klasei 2. daļa.- Rīga: Pētergailis, 2008.
Grunsberga S. u.c. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem.10.-12.kl. - Rīga: Lielvārds, 2007.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. Mācību grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Fizika:
Krūmiņš J., Puķitis P. Fizika 10. klasei .- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Dzērve U., Eidiņš I. Fizikas uzdevumu krājums 10. klasei.- Rīga: Lielvārds, 2009.

Ķīmija:
Kaksis Ā. Ķīmija 10. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Lielvārds, 2011.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Psiholoģija:
Psiholoģija vidusskolai. Skolēna grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mūzika:
Grauzdiņa I., Siliņš E. Mūzika 9.-12.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

11. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 11.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Auzāne D. un citi Literatūra 11.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.


Svešvaloda:
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition . Students’ Book.- Oxford, 2013 g.
Solutions. Upper- Intermediate 3 nd edition. Work book – Oxford, 2013 g.

Krievu valoda un literatūra:
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 11-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 11-го класса. 2 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 11. klasei. 1.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.
Lude I. Matemātika 11. klasei. 2.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. Mācību grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 3. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.daļa, 2.daļa- Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

 

Fizika:
Puķitis P. Fizika 11.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.
Vinogradovs S. Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei. - Rīga: Lielvārds, 2007.

Ķīmija:
Kaksis Ā. u.c. Ķīmija 11. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Lielvārds,2011.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai. 2. daļa. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Psiholoģija:
Psiholoģija vidusskolai. Skolēna grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. 2. daļa. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Veiss K. Informātika vidusskolai.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mūzika:
Grauzdiņa I., Siliņš E. Mūzika 9.-12.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kurzemniece L. Sports: Jautājumos un atbildes.- Riga: Zvaigzne ABC, 2007.

12. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 12.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Auzāņa I. un citi Literatūra 12.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.

Svešvaloda:
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition . Students’ Book.- Oxford, 2013 g.
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition. Work book – Oxford, 2013 g.

Krievu valoda un literatūra:
Ведела А. u.c. Русский язык и литература для 12-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. g.

Matemātika:
Lude I. u.c. Matemātika 12.kl. Mācību grāmata. 1.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.
Lude I. u.c. Matemātika 12.kl. Mācību grāmata. 2.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.

Biznesa ekonomiskie pamati:
Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12.kl.- Rīga: Raka, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai . 4. daļa. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC,2011.

Fizika:
Puķītis P. Fizika 12.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.


Kīmija:
A.Kaksis u.c. Kīmija 12.klasei. Mācību grāmata.-Rīga:Lielvārds, 2012.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 3.daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 4. daļa - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kurzemniece L. Sports: Jautājumos un atbildēs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

 

Skolas direktore N.Akopjana

 

Pirmdiena, 25 Maijs 2020 16:26

KARJERA

Rīgas 51.vidusskolā sākumskolas skolēni attālināti iesaistās karjeras izglītībā un sadarbojās ar vecākiem un skolotājiem. Sākumskolas skolēni intervēja savus vecākus par viņu izvēlētajām profesijām.Skolēniem ļoti patika darboties šajā jomā.

 

 

Piektdiena, 15 Maijs 2020 12:06

Mēs esam talantīgi!

 

Rīgas 51.vidusskolas 1.-9.klašu skolēni vizuālās mākslas nodarbībās (pedagogs.-M.Davidova) ir izveidojuši skaistus mākslas darbus, kuros ir ieguldījuši savu talantu, jūtas, radošo uztveri! Paldies skolēniem par skaisto izstādi, košajā laikā varam skatīt virtuāli.

Cilvēks vienmēr ir vēlējies iemūžināt skaisto.

Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, mūsu skolas audzēkņi iepriecina un pārsteidz ar saviem zīmējumiem. Smeļoties iedvesmu apkārtējā pasaulē un dižo meistaru glezniecībā, bērni paši spēj radīt meistardarbus. Daudzi bērni tikai tagad ir sapratuši savu potenciālu. Pateicoties šai virtuālajai izstādei, mēs atkal atklājam bērnu radīto zīmējumu burvību. Tas padara mūs arvien laimīgākus.

Mēs jums pateicamies, bērni!    Mēs ar jums lepojamies!

 

Rīgas 51.vidusskolas 5.-9. klašu skolēni attālināti ir radījuši ļoti skaistus un radošus darbus - Mājturībā un tehnoloģijās (pedagogs J.Podaļeviča), paldies skolēniem, vecākiem un pedagogam!

 

1 lapa no 26