Super User

Super User

Augusts

Sagatavošanās 2.septembrim.

Skolas noformējums, koncerts.

Septembris

Padomes darba plānošana, vēlēšanas.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Sagatavošanās pašpārvaldes dienai.

Skolotāju diena.

Skolas administrācijas vēlēšanas un priekšmetu skolotāju izvēle sienas avīzes ar apsveikumiem speciālizlaidums koncerts.

Piedalīšanās skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas sadarbības projektā – projektā – Kopā vienoti… (25.vsk., ukraiņu vsk., poļu vsk., lietuviešu vsk.) un Tautu sendvičš Latvijā (Rīgas 25.vidusskolā).

Oktobris

Karjeras nedēļa.

Labo darbu nedēļa.

Pašpārvaldes locekļu tiesības un pienākumi.

Sagatavošanās svētkiem.

5.kl. “Ābolu svētki”.

6.kl. Kāpostu svētki.

7.kl. Retro mūzikas svētki.

Labo darbu nedēļa un avīzes.

10.klašu iesvētības.

Novembris

Skolas iekšējās kartības noteikumi.

Sagatavošanās svētkiem.

Lāčplēša diena.

Mārtiņi.

Valsts svētki. Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.

Decembris

 Ziemassvētku plānošana un organizēšana.

Skolas noformējums.

 

Janvāris

Pašpārvaldes komisiju darbs.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un karsta tēja.

Slavas minūtes-fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts.

 

Februāris

Sagatavošanās svētkiem.

Svētā Valentīna diena:

-pasta darbs;

-avīzes speciālizlaidums;

-izlozes un mini konkursi starpbrīžos.

Gatavošanās Meteņiem - Meteņdienas tirdziņš-1.-8.klases.

 

Marts

Skolas kultūras un sporta komisijas, ārlietu komisijas darbs.

8.marta  svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku godināšana un apbalvošana.

 

Aprīlis

Skolas izglītības komisijas un informatīvās komisijas darbs.

Aerobikas sacensības.

Bruņinieku turnīrs.

Lieldienas.

Atvērto durvju diena. Koncerts.

Spodrības mēnesis - Skolas teritorijas sakopšana.

 

Maijs

Labdarības koncerts vecvecākiem un senioriem - No sirds uz sirdi.

Sagatavošanās 9.kl.un 12.kl.svētkiem.

Projekts - Eiropas vēstnieku skola.

Pēdējais zvans - 9.kl.,12.kl.

Piedalīšanās projektā - Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursā 2018. gada maijs - septembris.

Disenīte  1.-4.klasēm (Vasaru gaidot! - Modes skate).

12.klases izlaidums. 

4.klases izlaidums.

9.klases izlaidums.

Otrdiena, 08 Oktobris 2019 07:53

Rudens izstāde 2019

Otrdiena, 08 Oktobris 2019 07:27

Rudens izstāde 2019

Otrdiena, 08 Oktobris 2019 07:07

Rīgas 51.vidusskolā – Skolotāju diena

DSC 0335

Skolotāju diena Rīgas 51.vidusskolā jau kļuvusi par sirsnīgu tradīciju, kad vecāko klašu skolēni pārņem skolotāja amata pienākumus un pasniedz stundas  jaunāko klašu skolēniem. 12.a klases skolēni sagatavo un pasniedz stundas skolotājiem, kā arī iejūtas  skolas administrācijas lomā. Vecāko klašu skolēni un interešu nodarbību audzēkņi sagatavo svinīgo koncertu saviem skolotājiem, kur pasaka paldies par ieguldīto darbu. Svētku diena paiet sirsnīgā atmosfērā, kur skolēni un skolotāji efektīvi sadarbojās. Skolēni atzīst, cik darbietilpīgs, atbildīgs, svarīgs un grūts ir skolotāja darbs.

DSC 0252

DSC 0282

DSC 0287

DSC 0314

DSC 0338

DSC 0346

DSC 0353

DSC 0364

DSC 0426

DSC 0438

DSC 0439

DSC 0441

Pirmdiena, 07 Oktobris 2019 19:57

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 3.dienā

 

3d 15

Trešās darba dienas aktivitāšu apraksts

Mēs apmeklējām divas vidusskolas. St David's High School un Penicuik High School.

Pirmo mēs apmeklējām St.Davids vidusskolu, mūs sagaidīja skolas direktors Makdonalda kungs. Šī skola atstāja ļoti lielu un labu iespaidu. Savā prezentācijā skolas direktors atzīmēja, ka skolā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: katram skolēnam jābūt pašpārliecinātam, beidzot skolu; jābūt atbildīgam pilsonim; veiksmīgam studentam, kā arī jābūt radošam un aktīvam.  Direktors stāstīja, ka skola ir veiksmīgi atrisinājusi konfliktsituāciju, kas radusies ar blakus skolas skolēniem.  Skolā mācās 700 skolēnu.  Tā kā skolā atrodas piepilsētā, tad ne visiem skolēniem ir iespēja nokļūt skolā, līdz ar to ir 22 autobusi, kas skolēnus nogādā skolā.  Abu skolu administrācija konstatēja, ka skolēni jūtas neērti un nevēlas savstarpēji komunicēt, tāpēc tika izlemts, ka visi starpbrīžus un pusdienas skolēni pavadīs kopā vienā skolā, lai saliedētu abu skolu kolektīvus, lai būtu savstarpējā sadarbība un, pats galvenais, lai tiktu uzlabotas skolēnu savstarpējās attiecības. Un, kā teica direktors un skolēni, tad viņiem šāda pieeja ļoti patīk un tā ir skolas tradīcija. 

Man ļoti patika ideja par Feedback. Katram priekšmetu skolotājam pie kabineta ir Feedback, kur viņš var ieraudzīt, kas skolēniem patīk, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. 

Stundas sākas 9.00, pēc tam notiek 3 mācību stundas bez pārtraukuma. Katras stundas garums 50 min.

Tad ir 15 min. starpbrīdis, tad atkal divas stundas 50 min. garas bez pārtraukuma, tad seko 50 min. pusdienu starpbrīdis, kur pusdieno abu skolu skolēni.  Pusdienas skolā ir maksas, taču tiem bērniem, kuriem vecāki nevar apmaksāt pusdienas, valsts sedz pusdienu izmaksas. Skotijas devīze – visi ir vienlīdzīgi!

Katrs skolēns var droši pieiet pie skolotāja un uzdot jebkādu jautājumu vai nu pēc stundām, vai starpbrīdī katru dienu. Kā teica paši bērni – Mēs esam viens vesels. Visi skolotāji smaida un ir ļoti draudzīgi un saprotoši. Mūs pārsteidza arī mūzikas kabinets. Varētu salīdzināt ar orķestri – klasē ir visi mūzikas instrumenti un arī īpaša auditorija, kur katrs pats par izmēģināt jebkuru mūzikas instrumentu. Skolā ir arī tā sauktā Svētā istaba, kur katrs var būt kopā ar Dievu.

Mācību laikā šajā skolā katrs skolēns apgūst arī profesiju, piemēram, kļūst par frizieri, pavāru vai auto vadītāju.  Tas ir tāpēc, lai katrs justos kā pilnvērtīgs cilvēks neatkarīgi no mācību sasniegumiem.

3d 17

3d 16

3d 14

3d 13

3d 12

3d 11

3d 10

3d 09

3d 08

3d 07

3d 06

3d 05

3d 04

3d 03

3d 02

3d 01

 

Pirmdiena, 07 Oktobris 2019 19:44

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 3.dienā

 

3d 15

Trešās darba dienas aktivitāšu apraksts

Mēs apmeklējām divas vidusskolas. St David's High School un Penicuik High School.

Pirmo mēs apmeklējām St.Davids vidusskolu, mūs sagaidīja skolas direktors Makdonalda kungs. Šī skola atstāja ļoti lielu un labu iespaidu. Savā prezentācijā skolas direktors atzīmēja, ka skolā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: katram skolēnam jābūt pašpārliecinātam, beidzot skolu; jābūt atbildīgam pilsonim; veiksmīgam studentam, kā arī jābūt radošam un aktīvam.  Direktors stāstīja, ka skola ir veiksmīgi atrisinājusi konfliktsituāciju, kas radusies ar blakus skolas skolēniem.  Skolā mācās 700 skolēnu.  Tā kā skolā atrodas piepilsētā, tad ne visiem skolēniem ir iespēja nokļūt skolā, līdz ar to ir 22 autobusi, kas skolēnus nogādā skolā.  Abu skolu administrācija konstatēja, ka skolēni jūtas neērti un nevēlas savstarpēji komunicēt, tāpēc tika izlemts, ka visi starpbrīžus un pusdienas skolēni pavadīs kopā vienā skolā, lai saliedētu abu skolu kolektīvus, lai būtu savstarpējā sadarbība un, pats galvenais, lai tiktu uzlabotas skolēnu savstarpējās attiecības. Un, kā teica direktors un skolēni, tad viņiem šāda pieeja ļoti patīk un tā ir skolas tradīcija. 

Man ļoti patika ideja par Feedback. Katram priekšmetu skolotājam pie kabineta ir Feedback, kur viņš var ieraudzīt, kas skolēniem patīk, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. 

Stundas sākas 9.00, pēc tam notiek 3 mācību stundas bez pārtraukuma. Katras stundas garums 50 min.

Tad ir 15 min. starpbrīdis, tad atkal divas stundas 50 min. garas bez pārtraukuma, tad seko 50 min. pusdienu starpbrīdis, kur pusdieno abu skolu skolēni.  Pusdienas skolā ir maksas, taču tiem bērniem, kuriem vecāki nevar apmaksāt pusdienas, valsts sedz pusdienu izmaksas. Skotijas devīze – visi ir vienlīdzīgi!

Katrs skolēns var droši pieiet pie skolotāja un uzdot jebkādu jautājumu vai nu pēc stundām, vai starpbrīdī katru dienu. Kā teica paši bērni – Mēs esam viens vesels. Visi skolotāji smaida un ir ļoti draudzīgi un saprotoši. Mūs pārsteidza arī mūzikas kabinets. Varētu salīdzināt ar orķestri – klasē ir visi mūzikas instrumenti un arī īpaša auditorija, kur katrs pats par izmēģināt jebkuru mūzikas instrumentu. Skolā ir arī tā sauktā Svētā istaba, kur katrs var būt kopā ar Dievu.

Mācību laikā šajā skolā katrs skolēns apgūst arī profesiju, piemēram, kļūst par frizieri, pavāru vai auto vadītāju.  Tas ir tāpēc, lai katrs justos kā pilnvērtīgs cilvēks neatkarīgi no mācību sasniegumiem.

3d 17

3d 16

3d 14

3d 13

3d 12

3d 11

3d 10

3d 09

3d 08

3d 07

3d 06

3d 05

3d 04

3d 03

3d 02

3d 01

 

Piektdiena, 04 Oktobris 2019 07:02

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 2.dienā

3 (6)

Otrās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs apmeklējām Ninian's sākumskolu un Shawlands Academy – tā ir vidusskola.

Katra skola dalījās ar savu pieredzi, parādīja īsus darba video, sadarbojoties ar citām valstīm. Kad mēs iepazināmies ar sākumskolas skolotājiem un apskatījām klases, tad man ļoti patika tas, ka klašu telpās uz visām sienām ir krāsaini un spilgti attēli, zīmējumi, plakāti . Mācību pārzine paskaidroja, ka viņiem ļoti svarīgi ir radīt komfortablu atmosfēru ne tikai skolotājiem, bet, protams, arī bērniem, kas ir vissvarīgākais.  Ja bērns ir noguris un sēž stundā, tad viņš mierīgi var apsēsties uz grīdas.  Skolotājiem nav tāda  lieta kā darba galds. Viss ir daudz vienkāršāk, galvenais ir rezultāts. Visas skolas Skotijā samērā vienkārši uztver dažādus estētiskos jautājumus. Galvenais viss ir krāsains, spilgts un labi pamanām.

 Man ļoti patika ideja Ninian's sākumskolā - rada bērnu darba stundas laikā caur "Seesaw". Vecāki var redzēt viņu bērnus darbs, un jā viņiem patīk bērna darbs, tad ieliek " Like". Gribētos pamēģināt tādu metodi kā " Country in the box". Piemērām, Skotijas  skola sadarbojas ar Spānijas skolu

Viņi iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, attīsta arī komunikācijas prasmes un motivē skolēnus sadarboties un mācīties svešvalodas. Bērni sūta pakas ar savas valsts suvenīriem , un, kad skolotājs atver paku un izņem dāvanu, skolēniem jāatbild uz jautājumiem par šo dāvanu.

Es redzu lielu atšķirību starp viņu un mūsu pedagogiem.

Šajā valstī skolotājs ir ļoti cienījams cilvēks. Katrā klasē ir divi skolotāji, viens ir klases audzinātājs un otrs ir pedagoga palīgs. Un ļoti svarīgi, ka klases audzinātājs ir tikai atbildīgs par mācību darbu, bet pedagoga palīgs par uzvedību starpbrīžos un skolas ēdnīcā. Vecāku sapulces ir tikai divas reizes gadā, bet vidusskolā tikai viena reize gadā. Bija ļoti dīvaini dzirdēt, ka vidusskolā ir 57 valodas. Un ļoti daudz skolēnu atnāca uz skolu bez angļu valodas zināšanām. Nevienām nav psiholoģiska barjeras, katrs zina savus mērķus un uzdevumus. Varējām redzēt savstarpēji draudzīgu atmosfēru.

3 (1)

3 (2)

3 (3)

3 (5)

3 (4)

123

3 (7)

3 (8)

Head Teacher

3 (9)

 

3 (11)

We’ll be the next

3 (12)

Deputy Head Teacher, Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa