Super User

Super User

Piektdiena, 04 Oktobris 2019 05:44

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 2.dienā

3 (6)

Otrās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs apmeklējām Ninian's sākumskolu un Shawlands Academy – tā ir vidusskola.

Katra skola dalījās ar savu pieredzi, parādīja īsus darba video, sadarbojoties ar citām valstīm. Kad mēs iepazināmies ar sākumskolas skolotājiem un apskatījām klases, tad man ļoti patika tas, ka klašu telpās uz visām sienām ir krāsaini un spilgti attēli, zīmējumi, plakāti . Mācību pārzine paskaidroja, ka viņiem ļoti svarīgi ir radīt komfortablu atmosfēru ne tikai skolotājiem, bet, protams, arī bērniem, kas ir vissvarīgākais.  Ja bērns ir noguris un sēž stundā, tad viņš mierīgi var apsēsties uz grīdas.  Skolotājiem nav tāda  lieta kā darba galds. Viss ir daudz vienkāršāk, galvenais ir rezultāts. Visas skolas Skotijā samērā vienkārši uztver dažādus estētiskos jautājumus. Galvenais viss ir krāsains, spilgts un labi pamanām.

 Man ļoti patika ideja Ninian's sākumskolā - rada bērnu darba stundas laikā caur "Seesaw". Vecāki var redzēt viņu bērnus darbs, un jā viņiem patīk bērna darbs, tad ieliek " Like". Gribētos pamēģināt tādu metodi kā " Country in the box". Piemērām, Skotijas  skola sadarbojas ar Spānijas skolu

Viņi iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, attīsta arī komunikācijas prasmes un motivē skolēnus sadarboties un mācīties svešvalodas. Bērni sūta pakas ar savas valsts suvenīriem , un, kad skolotājs atver paku un izņem dāvanu, skolēniem jāatbild uz jautājumiem par šo dāvanu.

Es redzu lielu atšķirību starp viņu un mūsu pedagogiem.

Šajā valstī skolotājs ir ļoti cienījams cilvēks. Katrā klasē ir divi skolotāji, viens ir klases audzinātājs un otrs ir pedagoga palīgs. Un ļoti svarīgi, ka klases audzinātājs ir tikai atbildīgs par mācību darbu, bet pedagoga palīgs par uzvedību starpbrīžos un skolas ēdnīcā. Vecāku sapulces ir tikai divas reizes gadā, bet vidusskolā tikai viena reize gadā. Bija ļoti dīvaini dzirdēt, ka vidusskolā ir 57 valodas. Un ļoti daudz skolēnu atnāca uz skolu bez angļu valodas zināšanām. Nevienām nav psiholoģiska barjeras, katrs zina savus mērķus un uzdevumus. Varējām redzēt savstarpēji draudzīgu atmosfēru.

3 (1)

3 (2)

3 (3)

3 (5)

3 (4)

123

3 (7)

3 (8)

Head Teacher

3 (9)

 

3 (11)

We’ll be the next

3 (12)

Deputy Head Teacher, Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa

Ceturtdiena, 03 Oktobris 2019 17:51

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā

 

 

d7638524 ad5c 48a8 b3ae b83c7327a2a2No 30.septembra līdz 5.oktobri Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas pārstāvji Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa atrodās darba vizīte Edinburgā, Skotijā. Galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, prasme strādāt komandā, attīstīt valodas prasmes,  atrast kopīgu valodu un iegūt informāciju par jaunajām pieejām izglītībā.

Pirmās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs tikāmis ar Glasgow pārstāvi Morgana kungu, kurš pastāstīja ne tikai par skotijas sistēmu Izglītībā bet arī par problēmām. Viņi pievērš lielu uzmanību tam, lai visiem būtu iegūta izglītība, neskatoties uz ģimenes sociālo līmeni un lomu sabiedrībā.

Valodas, matemātikas un veselības jomas izglītībā ir ļoti svarīgas, īpaši skolēniem, jo, beidzot skolu, jākārto centralizētie eksāmeni šajos mācību priekšmetos.  Daudziem cilvēkiem ir veselības problēmas – aptaukošanās, atkarība no apreibinošām vielām, vēzis.

Mēs uzzinājām, ka klasē mācās 32 skolēni. Klases tiek dalītās grupās, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku. Valodu, vēstures un sociālo zinību stundās klase netiek dalīta grupās, bet matemātikā un ķīmijā gan. 

Katrs skolotājs mācā dažādus priekšmetus un viņiem nepieciešama profesionālā pilnveide 35 stundu gadā.

0cc83387 f763 48c6 a1f3 ea5373e49e50

f3726ddf da77 40d0 872b 20b63fe5528d

097e2cff 06e9 4b1b 96ae d2adde41d457

d65c6d49 e198 4399 9ce0 18f8f3db377f

Ceturtdiena, 03 Oktobris 2019 17:42

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā

 

 

d7638524 ad5c 48a8 b3ae b83c7327a2a2No 30.septembra līdz 5.oktobri Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas pārstāvji Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa atrodās darba vizīte Edinburgā, Skotijā. Galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, prasme strādāt komandā, attīstīt valodas prasmes,  atrast kopīgu valodu un iegūt informāciju par jaunajām pieejām izglītībā.

Pirmās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs tikāmis ar Glasgow pārstāvi Morgana kungu, kurš pastāstīja ne tikai par skotijas sistēmu Izglītībā bet arī par problēmām. Viņi pievērš lielu uzmanību tam, lai visiem būtu iegūta izglītība, neskatoties uz ģimenes sociālo līmeni un lomu sabiedrībā.

Valodas, matemātikas un veselības jomas izglītībā ir ļoti svarīgas, īpaši skolēniem, jo, beidzot skolu, jākārto centralizētie eksāmeni šajos mācību priekšmetos.  Daudziem cilvēkiem ir veselības problēmas – aptaukošanās, atkarība no apreibinošām vielām, vēzis.

Mēs uzzinājām, ka klasē mācās 32 skolēni. Klases tiek dalītās grupās, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku. Valodu, vēstures un sociālo zinību stundās klase netiek dalīta grupās, bet matemātikā un ķīmijā gan. 

Katrs skolotājs mācā dažādus priekšmetus un viņiem nepieciešama profesionālā pilnveide 35 stundu gadā.

0cc83387 f763 48c6 a1f3 ea5373e49e50

f3726ddf da77 40d0 872b 20b63fe5528d

097e2cff 06e9 4b1b 96ae d2adde41d457

d65c6d49 e198 4399 9ce0 18f8f3db377f

Trešdiena, 02 Oktobris 2019 17:05

Projekts 'Darīt kopā'

Rīgas 51.vidusskola kopā ar Lietuviešu vidusskola 2019./2020.mācību gadā piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā ' Darīt kopā' , kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./2021.mācību gadā starp vienu vai dažādu priekšmetu skolotājiem , vadības komandām, metodisko komisiju koordinatoriem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā , izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.
13.un 14.augustā Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā, kur piedalījās 14 Latvijas skolu komandas. Semināra laikā mēs prezentajām savas skolas un komandu, izstrādājam detalizēto sadarbības projektu, runājām par dažādiem sadarbības aspektiem mācījāmies strādāt ar sociālajiem medijiem.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater

Trešdiena, 18 Septembris 2019 05:17

Projekts "Darīt kopā"

Šajā mācību gadā Rīgas 51. vidusskola un Lietuviešu vidusskola piedalās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta “Darīt kopā” īstenošanā.

Šajā projektā piedalās 14 skolu skolotāji no Rīgas, Jūrmalas, Rēzeknes, Liepājas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater

 

photo 2019 09 18 20 13 29Project darit copa 1Project darit copa 2

Otrdiena, 10 Septembris 2019 12:59

Sagatavošana skolai

Pirmdiena, 09 Septembris 2019 08:41

Skolas noformējums 2019.-2020.m.g.

i (2)

3     4    

8   10       

i (3)

Pirmdiena, 09 Septembris 2019 08:33

Zinību diena - 02.09.2019.

DSC 0155 DSC 0130 

DSC 0122 DSC 0094 

   DSC 0106 DSC 0127

DSC 0110

DSC 0034 DSC 0026

 DSC 0005  DSC 0054

1 2

 3  4

 5 6 DSC 0166

 7 8 9

 10 11 DSC 0165

  DSC 0167 DSC 0168  DSC 0172

Trešdiena, 04 Septembris 2019 11:23

Zinību diena, 02.09.2019.