Super User

Super User

Piektdiena, 25 Oktobris 2019 06:37

Projekts "Darīt kopā"

DSC 0002
 
9.oktobrī 2019.g. Rīgas 51.vidusskolā notika sanāksme, kurā piedalījās visi skolotāji un skolas vadība. Direktora vietniece un Skolas izglītības metodiķis Anžela Jaroslavceva dalījās ar savu pieredzi un savām domām par savu darba vizīti Skotijā.
A.Jaroslavceva pastāstīja un parādīja savā prezentācijā par jaunajām pieejām Skotijas  izglītībā, kā Skotijas kolēģi strādā skolās, kā viņi vada savas stundas. 
Bija parādāti dažādas metodes, kuras var izmantot stundas laikā.
 
A.Jaroslavcevas izruna bija ļoti interesanta un derīga!
 
 
DSC 0001
 
DSC 0003
 
DSC 0007
 
DSC 0009
 
Ceturtdiena, 24 Oktobris 2019 20:01

Projekts "Darīt kopā"

DSC 0002
 
9.oktobrī 2019.g. Rīgas 51.vidusskolā notika sanāksme, kurā piedalījās visi skolotāji un skolas vadība. Direktora vietniece un Skolas izglītības metodiķis Anžela Jaroslavceva dalījās ar savu pieredzi un savām domām par savu darba vizīti Skotijā.
A.Jaroslavceva pastāstīja un parādīja savā prezentācijā par jaunajām pieejām Skotijas  izglītībā, kā Skotijas kolēģi strādā skolās, kā viņi vada savas stundas. 
Bija parādāti dažādas metodes, kuras var izmantot stundas laikā.
 
A.Jaroslavcevas izruna bija ļoti interesanta un derīga!
 
 
DSC 0001
 
DSC 0003
 
DSC 0007
 
DSC 0009
 
Trešdiena, 23 Oktobris 2019 20:55

Iniciatīva-Latvijas skolas soma

0

Rīgas 51. vidusskola 5.-12.klases

“Latvijas skolas soma”

Foto orientēšanas pasākums

Pasākuma nosaukums – "Latvijas Skolas Soma"

Projekta ietvaros foto orientēšanas  Ķengaragā

 

Norises vieta, datums  – Ķengarags,  20.09.2019.

 

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, apzinot Latvijas kultūras mantojumu.

Lai sekmētu Latvijas valstiskuma priekšnoteikumu un aktualizētu savas valsts kultūras mantojumu, 5.-12. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Svēta Antona draudze, Rīgas sporta manēžu, Rīgas Grebenščikova vecticībnieku baznīcu, Zinātņu akadēmiju, Turgeņeva ielu, Veras Muhinas māju, Rīgas centrāltirgus, Kuzņecova porcelāna fabriku,  apskatīja Latvijas vēsturiskas vietas.

 

Pirms aktivitātes

Pirms ekskursijas klases stundās tika novadītas pārruna par Latgales priekšpilsētas vēsturiskiem objektiem.

 

Aktivitāte

2019.gada 20. septembrī. Foto orientēšanas pasākums

Skolēniem bija iespēja apskatīt vēstures objektus, atrast tās, atbildēt uz jautājumiem par objektiem.

soma 2019

 

Pēc aktivitātes

Klases stundās ar skolēniem tika pārrunāts par ekskursijas ieguvumiem un trūkumiem, kā arī skolēni rakstīja par saviem iespaidiem, kurus viņi ieguva pasākumā.

Bērni pastāstīja, kas viņiem patīk vislabāk. Tika apspriests, ko skolēni uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas.

 

Skolēnu secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības. Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

 

Paldies D. Znotiņai par atbalstu un palīdzību ekskursijas organizēšanā.

                                                                                                                                                                                                                                                                 6.l klases audzinātāja    K.Rosijska

Piektdiena, 18 Oktobris 2019 13:38

Kāpostu svētki (6.kl.), 2019.

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0030

 DSC 0038

DSC 0044

DSC 0045

DSC 0049

DSC 0059

DSC 0063

DSC 0073

DSC 0081

DSC 0042

Piektdiena, 18 Oktobris 2019 13:20

Kāpostu svētki (6.kl.), 2019.

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0030

 DSC 0038

DSC 0044

DSC 0045

DSC 0049

DSC 0059

DSC 0063

DSC 0073

DSC 0081

DSC 0042

 DSC 0007

Karjeras attīstības atbalsta pasākums –Rīgas 51. vidusskolā –(16.10.-18.10.)

Karjeras spēle –Komanda- (7., 9. klasēm)

Spēli vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa".

  • Savu stipro pušu apzināšanās
  • Profesijas izvēle
  • Izvēlētās profesijas „pielaikošana” spēles veidā

Karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Balstoties uz mūsu pieredzi, daudzi pēdējo klašu skolēni līdz pat skolas beigšanai  nevar pieņemt lēmumu ko īsti darīt tālāk. Un viņus var saprast: mūsdienu pasaulē ir tik daudz dažādu profesiju...

2 h spēle „Karjera” dod iespēju skolēniem neformālā vidē vēlreiz aizdomāties par savām prioritātēm, izvēloties savu darbības virzienu, profesiju. Kas man ir svarīgi: - Inovācijas? – Elastīgs darba laiks? – Nauda? – Ieguldījums cilvēces attīstībā? – Atrašanās vieta? – u.t.t. Atbilstoši sniegtajām atbildēm dalībnieki dalās grupās un rada ideālās darba vietas.

Parbaudīsim arī slavenā amerikāņu psihologa Dž. Hollanda proforientācijas testus iesaistot dalībnieku intuīciju. Tas nozīmē, ka profesijas izvēlē tiks iesaistīts ne tikai saprāts, bet arī sirds! Un, ja abu izvēle sakrīt, tātad izvēlētais ceļš visticamāk būs īstais!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”(PVS 3713) ietvaros.

DSC 0013    DSC 0002

DSC 0011    DSC 0020   

DSC 0026

DSC 0029    DSC 0025

DSC 0015  DSC 0023 

 

k1

Karjeras attīstības atbalsta pasākums –Rīgas 51. vidusskolā –(16.10.-18.10.)

Karjeras spēle –Komanda- (5.-6. klasēm)

Spēli vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa".

  • Komandas gara veidošana
  • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
  • Uzticības palielināšana klasē

Spēle „Komanda” tiek ieteikta kā pirmā spēle, kuras gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar GAME club spēļu noteikumiem.

Divu stundu spēle ir sadalīta vairākās daļās ar īpašu nolūku. Pirmajā daļā katrs dalībnieks noskaidro un izvērtē vai un cik daudz viņa klase atbilst komandai, kā arī pamato kāpēc.

Tālāk notiek komandas izveide. Šim mērķim spēles vadītāji rada situācijas, kurās dalībniekiem nākas vēlreiz iepazīt vienam otru, uzzinot jaunu informāciju par savu klasesbiedru spēcīgajām pusēm.

Otrā spēles daļā dalībnieki mācās sadarboties, kopīgi pieņemt lēmumus, kā arī katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties līdera lomu.

Spēles beigu daļā no dalībnieku puses tiks sagaidītas vairākas prasmes: stratēģiskā domāšana un rēķināšanās ar klasesbiedru viedokli, lomu dalīšana komandā. Šajā daļā būs skaidrs kā komandas gars iedzīvojies konkrētajā klasē.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”(PVS 3713) ietvaros.

k2  k3

k4  k5

Piektdiena, 18 Oktobris 2019 07:25

SPORTS - LEPOJAMIES

1.vieta

Latgales priekšpilsētas sacensības volejbolā

10.-12. grupā

Žilkina Jekaterina,  Kovaļova Vladlena,  Romašenoka Anna-Aleksandra,

Šaitere Darina, Kauliņa Diana- 11.a klase,

Eļ-Haže Nikola-12.a klase

                                                                                                                17.10.2019.

 

Pirmdiena, 14 Oktobris 2019 11:43

Karjeras nedēļa – Rīgas 51.vidusskolā

 

       Rīgas 51.vidusskolas  Pašpārvalde (9.b klases skolēni) vada –pasākumu-“Interesantās profesijas”, dažādus konkursus  un pasākumus saistībā ar profesijām.1.a.,b klases skolēni ar lielu interesi piedalījās un darbojās viktorīnā, stāstīja par sevi, minēja nepieciešamās īpašības profesiju pārstāvjiem. Iepazinās ar interesantām profesijām, kas bija kādreiz un nav tagad, kā arī ar interesantām ,nedzirdētām profesijām mūsdienās.

k4  k3

k2  k1