Super User

Super User

Rīgas 51. vidusskola-

LEPOJAS

3.vieta Latgales priekšpilsētā basketbolā 10. – 12.kl. –

Glebs Pasahs, Dionisijs Mjagkovs, Mihails Dudkins – 12.a.

Iļja Taratutins 12.b klase.

Maksimiliāns Dukaļskis 10.a klase.

Nazars Besko, Deniss Ivanovs 10.b klase.

Juris Ivanovs, Ņikita Litošiks, Viktors Podimins 8.a klase.

ooooooooooooo

Rīgas 51. vidusskola-

 LEPOJAS

 1.vieta Latgales priekšpilsētā olimpiskajās stafetēs 10. – 12.kl.

 Artjoms Udovičenko, Elīna Gavrača, Anastasija Zvereva 12.b klase.

Maksims Grjabans, Karolina Šehovcova, Jekaterīna Žilkina 10.a klase.

Anna Gorčakova 10.b klase.

Arsēnijs Ostapenko  9.b klase.

Juris Ivanovs, Viktors Podimins 8.a klase.

oooo2

 

Piektdiena, 10 Maijs 2019 09:38

"RĪGAS GAILIS 2019"

15.aprīlī  mūsu skolas 1.-4.klašu koris piedalījās konkursā "Rīgas gailis 2019", kur ieguva  1.pakāpes diplomu.

7.maijā, Rīgas Doma baznīcā izskanēja kora mūzikas lielkoncerts “RĪGAS GAILIS 2019”.

Šogad koncertā skanīgi dziedāja Rīgas izglītības iestāžu 1.-4.klašu kori, kuri skatēs, kas notika aprīļa mēnesī, ieguva 1.pakāpi. Kopumā koncertā piedalījās 32 kori.

Mūsu skolas koris ari piedalījās šajā koncertā. 

001 (11)   Copy                      001   Copy

IMG 1469       IMG 1472 

  20190507 164641

 

 

 

Piektdiena, 10 Maijs 2019 08:57

ES Māja

“ES Māja”- Rīgas 51. vidusskolā - “Atpakaļ uz skolu”

Šogad “ES Māja” piedāvāja skolām iesaistītes projektā “Atpakaļ uz skolu”. Projekta mērķis bija iesaistīt ekspertus, kuri pastāstītu par savu pieredzi ,kas  gūta ceļā uz panākumiem un kā šos mērķus palīdzēja sasniegt ES fondi.

Arī mūsu skolas 12.klases skolēni 3.maijā tikās ar šādu ekspertu. Tā lomā iejutās Manuels Fernandezs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta Vadošais pētnieks, pēcdoktorants. Viņš pastāstīja skolēniem kā no parasta zēna, kurš dzīvoja Spānijā zemnieku ģimenē viņš nokļuva Latvijā. Eksperts lieku reizi lika mūsu skolēniem aizdomāties, ka centība un vēlme sasniegt savu mērķi ļauj pārvarēt visu- gan ģimenes neticību panākumiem, gan ilgstošo prombūtni no mīļajiem, gan arī valodas grūtības. Saruna, kas norisinājās ļoti pozitīvā gaisotnē, kalpoja kā ļoti labs piemērs tam ka, ja ir skaidrs mērķis tad tā sasniegšana ir vienmēr iespējama.  Ir svarīgs pats cilvēks un viņa darbs nevis ģimenes sociālais vai materiālais stāvoklis.

Tikšanās noslēgumā eksperts stādīja priekšā arī savu patreizējo zinātnisko pētījumu.

Jau atvadoties no mums un skolas Manuels, būdams kaislīgs mūziķis izrādīja gatavību ierasties mūsu skolā vēlreiz, bet šoreiz ar muzikālu priekšnesumu.

Sagatavoja vēstures skolotāja - I.Veikša

 

22222

33333

11111 

Rīgas 51. vidusskola -

LEPOJAS

2.vieta Latgales priekšpilsētā florbolā-

Iļja Taratutins, Daniels Turanskis, Artjoms Udovičenko, Igors Kovaļovs 12.b klase.

Artūrs Popovs, Aleksandrs Trifonovs-Bogdanovs 11.a klase.

Artjoms Pavlovskis -9.b klase.

Jānis Prudnikovs-10.b klase.

lllllllllll

Rīgas 51.vidusskolā vairākas dienas  spodrības mēneša ietvaros skolēni un skolēni  aktīvi piedalījās skolas un tuvējās apkārtnes (promenādē pie Daugavas) sakopšanā. Skolēni grāba vecās lapas, slaucīja celiņus, lasīja atkritumus, vāca vecos niedrājus, grāba pērno zāli un daudzus citus darbus.

1

2

3

4

Pirmdiena, 29 Aprīlis 2019 06:39

Atklāto durvju diena Rīgas 51.vidusskolā

     25.aprīlī plkst. 17.00 Rīgas 51. vidusskolā notika svinīgais atklāto durvju dienas koncerts vecākiem un bērniem, kur sākumskolas skolēni rādīja un demonstrēja savus talantus gan dziedāšanā, gan dejošanā, gan mākslā, gan valodu prasmēs. 

     Skolēni bija un viņu pedagogi bija sagatavojuši enerģiskas dejas, melodiskas dziesmas trīs valodās (angļu, latviešu un krievu valodās), deklamēja un demonstrēja runas mākslu, iestudēja lugu latviešu valodā. Koncertus Rīgas 51. vidusskolā vienmēr vada paši skolēni.

     Pēc svinīgā koncerta vecākiem bija iespēja apmeklēt klašu kabinetus, iepazīties ar skolu, apskatīt skolas radošo noformējumu visos gaiteņos un vestibilos , piedalīties sarunās ar klašu audzinātājiem un  skolas vadību, uzdot sev interesējošus jautājumus.

 

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā – D.Znotiņa

 DSC 0028

  DSC 0032

  DSC 0003

DSC 0036

DSC 0057

DSC 0061

DSC 0070

DSC 0081

DSC 0091

 

 DSC 0109

DSC 0119

DSC 0123

DSC 0126

DSC 0143

DSC 0160

Viens no Rīgas 51. vidusskolas darba virzieniem ir sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā no pirmsskolas izglītības uz pamatizglītības apguvi. Lai to veiksmīgāk realizētu, skola izvēlas dažādas sadarbības formas: gan individuālās (pārrunas, pedagoģiskās sarunas), gan kolektīvās (sapulces, prezentācijas, Atvērto durvju diena, koncerti), gan uzskatāmi-informatīvās (skolēnu darbu izstādes, informācija skolas mājaslapā, afišas, plakāti, sienas avīzes).

Šajā mācību gadā sadarbību uzsākām jau septembrī, kad sākumskolas pedagogi piedalījās vecāku kopsapulcē PII “Zilbīte”, 193.PII un 172.PII un  pauda savu redzējumu par to, ar kādām prasmēm un attieksmi jānāk uz skolu.

Aktīvi mūsu skolā tiek atbalstītas pedagogu mācību priekšmetu nedēļas. Sākot no 2019.gada 18.aprīļa līdz 2019.gada 25.aprīlim, Rīgas 51.vidusskolā noritēja sākumskolas pedagogu mācību priekšmetu nedēļa “Lieldienas”. Ceturtdien, 18.aprīlī pie mums viesojās bērni no bērnudārziem, kas nākamajā mācību gadā uzsāks mācības mūsu skolā. Skolas sākumskolas pedagogi un 4.klašu skolēni vadīja Lieldienu darbnīcas, kopā veica mazu darbiņu, lai parādītu, kā sadarbojoties, nekas nav grūti un neiespējami, ka esam draudzīgi un izpalīdzīgi! Trešdien, 24.aprīlī skolā viesojās bērnudārzu vecāko grupu audzēkņi. Skolas teātra studija pedagoģes I.Mjagkovas vadībā, sagatavoja pirmsskolas audzēkņiem svētku priekšnesumu, teātra izrādi “Kaķu Nams”, bet sākumskolas pedagogi un 3.klašu skolēni vadīja Lieldienu aktivitātes, kā arī latviešu tautas rotaļas.

Tikšanās reizēs pedagogi pārrunāja aktuālos jautājumus par to, kā bērni uzsāk mācības skolā, par bērnu sagatavošanu skolai, dalījās pieredzē, izteica priekšlikumus turpmākai sadarbībai. Gan pirmsskolas, gan sākumskolas pedagogi uzskata, ka šādas tikšanās ir lietderīgas, jo veidojas saikne starp pirmsskolu un sākumskolu, kura veicina bērnu sekmīgu pāreju no bērnudārza uz skolu, kā arī notiek mērķtiecīga pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība.

Paldies pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām, metodiķiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, bērniem un vecākiem par atbalstu, atsaucību un veiksmīgu sadarbību!

Rīgas 51.vidusskola

DSC 0193  DSC 0159 (2) DSC 0159  DSC 0170

DSC 0179  DSC 0202  DSC 0206  DSC 0215

DSC 0219  DSC 0220  DSC 0233  DSC 0251

DSC 0243      

 

Ceturtdiena, 25 Aprīlis 2019 09:15

Skolas pedagoģiskās padomes sēde, 16.04.2019.

Otrdien, 2019.gada 16.aprīlī Rīgas 51.vidusskolā noritēja skolas pedagoģiskās padomes sēde “Kvalitatīvs un atbalstošs izglītības process, kas orientēts uz katra izglītojamā sadarbības un līdzdalības prasmju attīstīšanu”. Sēdē tika veltīta metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. Šajā mācību gadā skolas metodiskā tēma ir sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā, sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Sadarbojoties skolēns veido noturīgus sociālos ieradumus savā saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem, orientējoties uz kopējo, kopīgi sasniedzamo rezultātu, apgūst prasmes sarunāties, saprasties un sadarboties grupās, sasniedzot viedokļu kopību jautājumos un vienojoties par saskaņotu rīcību virzībā uz kopējiem, kopīgi sasniedzamiem mērķiem.

Skolēns ne tikai prot, bet arī grib sadarboties ar līdzcilvēkiem, un viņā veidojas noturīgi ieradumi risināt saskarsmes problēmas, meklējot un rodot iespējas ievērot un saskaņot atšķirīgās vajadzības, intereses un uzskatus. Līdzdarbojoties skolēns domā  un rīkojas kā atbildīgs sabiedrības pilsonis; ņem vērā daudzveidīgās intereses, izvērtē, sadarbojas ar citiem un kopīgi risina pretrunīgas un kompleksas problēmas, kas skar sabiedrības tagadni, nākotni un ilgtspējīgu attīstību, neapdraudot nākamās paaudzes un to vajadzības; spēj sadzīvot ar neskaidrību un neviennozīmīgām situācijām.

Sēdes gaitā tika apkopota skolas pozitīvā pieredze, dažādu priekšmetu skolotāju sadarbības atklātās mācību stundas, uzklausīta skolas metodisko komisiju labās prakses piemēri, kā tiek organizēts metodiskais darbs, kā sadarbojas skolotāji, pie kādiem secinājumiem nonāca vadot mācību stundas, atbilstoši jaunai lietpratības pieejai. Sēdē tika veikta iepriekšējā perioda sasniegto rezultātu analīze, konstatēti sasniegumi un nepieciešamie uzlabojumi, plānota turpmākā attīstība.

Rīgas 51.vidusskola

 

 DSC 0170

DSC 0166

DSC 0168

 DSC 0177

DSC 0179