Super User

Super User

Otrdiena, 08 Oktobris 2019 07:07

Rīgas 51.vidusskolā – Skolotāju diena

DSC 0335

Skolotāju diena Rīgas 51.vidusskolā jau kļuvusi par sirsnīgu tradīciju, kad vecāko klašu skolēni pārņem skolotāja amata pienākumus un pasniedz stundas  jaunāko klašu skolēniem. 12.a klases skolēni sagatavo un pasniedz stundas skolotājiem, kā arī iejūtas  skolas administrācijas lomā. Vecāko klašu skolēni un interešu nodarbību audzēkņi sagatavo svinīgo koncertu saviem skolotājiem, kur pasaka paldies par ieguldīto darbu. Svētku diena paiet sirsnīgā atmosfērā, kur skolēni un skolotāji efektīvi sadarbojās. Skolēni atzīst, cik darbietilpīgs, atbildīgs, svarīgs un grūts ir skolotāja darbs.

DSC 0252

DSC 0282

DSC 0287

DSC 0314

DSC 0338

DSC 0346

DSC 0353

DSC 0364

DSC 0426

DSC 0438

DSC 0439

DSC 0441

Pirmdiena, 07 Oktobris 2019 19:57

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 3.dienā

 

3d 15

Trešās darba dienas aktivitāšu apraksts

Mēs apmeklējām divas vidusskolas. St David's High School un Penicuik High School.

Pirmo mēs apmeklējām St.Davids vidusskolu, mūs sagaidīja skolas direktors Makdonalda kungs. Šī skola atstāja ļoti lielu un labu iespaidu. Savā prezentācijā skolas direktors atzīmēja, ka skolā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: katram skolēnam jābūt pašpārliecinātam, beidzot skolu; jābūt atbildīgam pilsonim; veiksmīgam studentam, kā arī jābūt radošam un aktīvam.  Direktors stāstīja, ka skola ir veiksmīgi atrisinājusi konfliktsituāciju, kas radusies ar blakus skolas skolēniem.  Skolā mācās 700 skolēnu.  Tā kā skolā atrodas piepilsētā, tad ne visiem skolēniem ir iespēja nokļūt skolā, līdz ar to ir 22 autobusi, kas skolēnus nogādā skolā.  Abu skolu administrācija konstatēja, ka skolēni jūtas neērti un nevēlas savstarpēji komunicēt, tāpēc tika izlemts, ka visi starpbrīžus un pusdienas skolēni pavadīs kopā vienā skolā, lai saliedētu abu skolu kolektīvus, lai būtu savstarpējā sadarbība un, pats galvenais, lai tiktu uzlabotas skolēnu savstarpējās attiecības. Un, kā teica direktors un skolēni, tad viņiem šāda pieeja ļoti patīk un tā ir skolas tradīcija. 

Man ļoti patika ideja par Feedback. Katram priekšmetu skolotājam pie kabineta ir Feedback, kur viņš var ieraudzīt, kas skolēniem patīk, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. 

Stundas sākas 9.00, pēc tam notiek 3 mācību stundas bez pārtraukuma. Katras stundas garums 50 min.

Tad ir 15 min. starpbrīdis, tad atkal divas stundas 50 min. garas bez pārtraukuma, tad seko 50 min. pusdienu starpbrīdis, kur pusdieno abu skolu skolēni.  Pusdienas skolā ir maksas, taču tiem bērniem, kuriem vecāki nevar apmaksāt pusdienas, valsts sedz pusdienu izmaksas. Skotijas devīze – visi ir vienlīdzīgi!

Katrs skolēns var droši pieiet pie skolotāja un uzdot jebkādu jautājumu vai nu pēc stundām, vai starpbrīdī katru dienu. Kā teica paši bērni – Mēs esam viens vesels. Visi skolotāji smaida un ir ļoti draudzīgi un saprotoši. Mūs pārsteidza arī mūzikas kabinets. Varētu salīdzināt ar orķestri – klasē ir visi mūzikas instrumenti un arī īpaša auditorija, kur katrs pats par izmēģināt jebkuru mūzikas instrumentu. Skolā ir arī tā sauktā Svētā istaba, kur katrs var būt kopā ar Dievu.

Mācību laikā šajā skolā katrs skolēns apgūst arī profesiju, piemēram, kļūst par frizieri, pavāru vai auto vadītāju.  Tas ir tāpēc, lai katrs justos kā pilnvērtīgs cilvēks neatkarīgi no mācību sasniegumiem.

3d 17

3d 16

3d 14

3d 13

3d 12

3d 11

3d 10

3d 09

3d 08

3d 07

3d 06

3d 05

3d 04

3d 03

3d 02

3d 01

 

Pirmdiena, 07 Oktobris 2019 19:44

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 3.dienā

 

3d 15

Trešās darba dienas aktivitāšu apraksts

Mēs apmeklējām divas vidusskolas. St David's High School un Penicuik High School.

Pirmo mēs apmeklējām St.Davids vidusskolu, mūs sagaidīja skolas direktors Makdonalda kungs. Šī skola atstāja ļoti lielu un labu iespaidu. Savā prezentācijā skolas direktors atzīmēja, ka skolā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: katram skolēnam jābūt pašpārliecinātam, beidzot skolu; jābūt atbildīgam pilsonim; veiksmīgam studentam, kā arī jābūt radošam un aktīvam.  Direktors stāstīja, ka skola ir veiksmīgi atrisinājusi konfliktsituāciju, kas radusies ar blakus skolas skolēniem.  Skolā mācās 700 skolēnu.  Tā kā skolā atrodas piepilsētā, tad ne visiem skolēniem ir iespēja nokļūt skolā, līdz ar to ir 22 autobusi, kas skolēnus nogādā skolā.  Abu skolu administrācija konstatēja, ka skolēni jūtas neērti un nevēlas savstarpēji komunicēt, tāpēc tika izlemts, ka visi starpbrīžus un pusdienas skolēni pavadīs kopā vienā skolā, lai saliedētu abu skolu kolektīvus, lai būtu savstarpējā sadarbība un, pats galvenais, lai tiktu uzlabotas skolēnu savstarpējās attiecības. Un, kā teica direktors un skolēni, tad viņiem šāda pieeja ļoti patīk un tā ir skolas tradīcija. 

Man ļoti patika ideja par Feedback. Katram priekšmetu skolotājam pie kabineta ir Feedback, kur viņš var ieraudzīt, kas skolēniem patīk, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. 

Stundas sākas 9.00, pēc tam notiek 3 mācību stundas bez pārtraukuma. Katras stundas garums 50 min.

Tad ir 15 min. starpbrīdis, tad atkal divas stundas 50 min. garas bez pārtraukuma, tad seko 50 min. pusdienu starpbrīdis, kur pusdieno abu skolu skolēni.  Pusdienas skolā ir maksas, taču tiem bērniem, kuriem vecāki nevar apmaksāt pusdienas, valsts sedz pusdienu izmaksas. Skotijas devīze – visi ir vienlīdzīgi!

Katrs skolēns var droši pieiet pie skolotāja un uzdot jebkādu jautājumu vai nu pēc stundām, vai starpbrīdī katru dienu. Kā teica paši bērni – Mēs esam viens vesels. Visi skolotāji smaida un ir ļoti draudzīgi un saprotoši. Mūs pārsteidza arī mūzikas kabinets. Varētu salīdzināt ar orķestri – klasē ir visi mūzikas instrumenti un arī īpaša auditorija, kur katrs pats par izmēģināt jebkuru mūzikas instrumentu. Skolā ir arī tā sauktā Svētā istaba, kur katrs var būt kopā ar Dievu.

Mācību laikā šajā skolā katrs skolēns apgūst arī profesiju, piemēram, kļūst par frizieri, pavāru vai auto vadītāju.  Tas ir tāpēc, lai katrs justos kā pilnvērtīgs cilvēks neatkarīgi no mācību sasniegumiem.

3d 17

3d 16

3d 14

3d 13

3d 12

3d 11

3d 10

3d 09

3d 08

3d 07

3d 06

3d 05

3d 04

3d 03

3d 02

3d 01

 

Piektdiena, 04 Oktobris 2019 07:02

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 2.dienā

3 (6)

Otrās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs apmeklējām Ninian's sākumskolu un Shawlands Academy – tā ir vidusskola.

Katra skola dalījās ar savu pieredzi, parādīja īsus darba video, sadarbojoties ar citām valstīm. Kad mēs iepazināmies ar sākumskolas skolotājiem un apskatījām klases, tad man ļoti patika tas, ka klašu telpās uz visām sienām ir krāsaini un spilgti attēli, zīmējumi, plakāti . Mācību pārzine paskaidroja, ka viņiem ļoti svarīgi ir radīt komfortablu atmosfēru ne tikai skolotājiem, bet, protams, arī bērniem, kas ir vissvarīgākais.  Ja bērns ir noguris un sēž stundā, tad viņš mierīgi var apsēsties uz grīdas.  Skolotājiem nav tāda  lieta kā darba galds. Viss ir daudz vienkāršāk, galvenais ir rezultāts. Visas skolas Skotijā samērā vienkārši uztver dažādus estētiskos jautājumus. Galvenais viss ir krāsains, spilgts un labi pamanām.

 Man ļoti patika ideja Ninian's sākumskolā - rada bērnu darba stundas laikā caur "Seesaw". Vecāki var redzēt viņu bērnus darbs, un jā viņiem patīk bērna darbs, tad ieliek " Like". Gribētos pamēģināt tādu metodi kā " Country in the box". Piemērām, Skotijas  skola sadarbojas ar Spānijas skolu

Viņi iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, attīsta arī komunikācijas prasmes un motivē skolēnus sadarboties un mācīties svešvalodas. Bērni sūta pakas ar savas valsts suvenīriem , un, kad skolotājs atver paku un izņem dāvanu, skolēniem jāatbild uz jautājumiem par šo dāvanu.

Es redzu lielu atšķirību starp viņu un mūsu pedagogiem.

Šajā valstī skolotājs ir ļoti cienījams cilvēks. Katrā klasē ir divi skolotāji, viens ir klases audzinātājs un otrs ir pedagoga palīgs. Un ļoti svarīgi, ka klases audzinātājs ir tikai atbildīgs par mācību darbu, bet pedagoga palīgs par uzvedību starpbrīžos un skolas ēdnīcā. Vecāku sapulces ir tikai divas reizes gadā, bet vidusskolā tikai viena reize gadā. Bija ļoti dīvaini dzirdēt, ka vidusskolā ir 57 valodas. Un ļoti daudz skolēnu atnāca uz skolu bez angļu valodas zināšanām. Nevienām nav psiholoģiska barjeras, katrs zina savus mērķus un uzdevumus. Varējām redzēt savstarpēji draudzīgu atmosfēru.

3 (1)

3 (2)

3 (3)

3 (5)

3 (4)

123

3 (7)

3 (8)

Head Teacher

3 (9)

 

3 (11)

We’ll be the next

3 (12)

Deputy Head Teacher, Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa

Piektdiena, 04 Oktobris 2019 05:44

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 2.dienā

3 (6)

Otrās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs apmeklējām Ninian's sākumskolu un Shawlands Academy – tā ir vidusskola.

Katra skola dalījās ar savu pieredzi, parādīja īsus darba video, sadarbojoties ar citām valstīm. Kad mēs iepazināmies ar sākumskolas skolotājiem un apskatījām klases, tad man ļoti patika tas, ka klašu telpās uz visām sienām ir krāsaini un spilgti attēli, zīmējumi, plakāti . Mācību pārzine paskaidroja, ka viņiem ļoti svarīgi ir radīt komfortablu atmosfēru ne tikai skolotājiem, bet, protams, arī bērniem, kas ir vissvarīgākais.  Ja bērns ir noguris un sēž stundā, tad viņš mierīgi var apsēsties uz grīdas.  Skolotājiem nav tāda  lieta kā darba galds. Viss ir daudz vienkāršāk, galvenais ir rezultāts. Visas skolas Skotijā samērā vienkārši uztver dažādus estētiskos jautājumus. Galvenais viss ir krāsains, spilgts un labi pamanām.

 Man ļoti patika ideja Ninian's sākumskolā - rada bērnu darba stundas laikā caur "Seesaw". Vecāki var redzēt viņu bērnus darbs, un jā viņiem patīk bērna darbs, tad ieliek " Like". Gribētos pamēģināt tādu metodi kā " Country in the box". Piemērām, Skotijas  skola sadarbojas ar Spānijas skolu

Viņi iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, attīsta arī komunikācijas prasmes un motivē skolēnus sadarboties un mācīties svešvalodas. Bērni sūta pakas ar savas valsts suvenīriem , un, kad skolotājs atver paku un izņem dāvanu, skolēniem jāatbild uz jautājumiem par šo dāvanu.

Es redzu lielu atšķirību starp viņu un mūsu pedagogiem.

Šajā valstī skolotājs ir ļoti cienījams cilvēks. Katrā klasē ir divi skolotāji, viens ir klases audzinātājs un otrs ir pedagoga palīgs. Un ļoti svarīgi, ka klases audzinātājs ir tikai atbildīgs par mācību darbu, bet pedagoga palīgs par uzvedību starpbrīžos un skolas ēdnīcā. Vecāku sapulces ir tikai divas reizes gadā, bet vidusskolā tikai viena reize gadā. Bija ļoti dīvaini dzirdēt, ka vidusskolā ir 57 valodas. Un ļoti daudz skolēnu atnāca uz skolu bez angļu valodas zināšanām. Nevienām nav psiholoģiska barjeras, katrs zina savus mērķus un uzdevumus. Varējām redzēt savstarpēji draudzīgu atmosfēru.

3 (1)

3 (2)

3 (3)

3 (5)

3 (4)

123

3 (7)

3 (8)

Head Teacher

3 (9)

 

3 (11)

We’ll be the next

3 (12)

Deputy Head Teacher, Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa

Ceturtdiena, 03 Oktobris 2019 17:51

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā

 

 

d7638524 ad5c 48a8 b3ae b83c7327a2a2No 30.septembra līdz 5.oktobri Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas pārstāvji Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa atrodās darba vizīte Edinburgā, Skotijā. Galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, prasme strādāt komandā, attīstīt valodas prasmes,  atrast kopīgu valodu un iegūt informāciju par jaunajām pieejām izglītībā.

Pirmās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs tikāmis ar Glasgow pārstāvi Morgana kungu, kurš pastāstīja ne tikai par skotijas sistēmu Izglītībā bet arī par problēmām. Viņi pievērš lielu uzmanību tam, lai visiem būtu iegūta izglītība, neskatoties uz ģimenes sociālo līmeni un lomu sabiedrībā.

Valodas, matemātikas un veselības jomas izglītībā ir ļoti svarīgas, īpaši skolēniem, jo, beidzot skolu, jākārto centralizētie eksāmeni šajos mācību priekšmetos.  Daudziem cilvēkiem ir veselības problēmas – aptaukošanās, atkarība no apreibinošām vielām, vēzis.

Mēs uzzinājām, ka klasē mācās 32 skolēni. Klases tiek dalītās grupās, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku. Valodu, vēstures un sociālo zinību stundās klase netiek dalīta grupās, bet matemātikā un ķīmijā gan. 

Katrs skolotājs mācā dažādus priekšmetus un viņiem nepieciešama profesionālā pilnveide 35 stundu gadā.

0cc83387 f763 48c6 a1f3 ea5373e49e50

f3726ddf da77 40d0 872b 20b63fe5528d

097e2cff 06e9 4b1b 96ae d2adde41d457

d65c6d49 e198 4399 9ce0 18f8f3db377f

Ceturtdiena, 03 Oktobris 2019 17:42

Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā

 

 

d7638524 ad5c 48a8 b3ae b83c7327a2a2No 30.septembra līdz 5.oktobri Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas pārstāvji Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa atrodās darba vizīte Edinburgā, Skotijā. Galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, prasme strādāt komandā, attīstīt valodas prasmes,  atrast kopīgu valodu un iegūt informāciju par jaunajām pieejām izglītībā.

Pirmās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs tikāmis ar Glasgow pārstāvi Morgana kungu, kurš pastāstīja ne tikai par skotijas sistēmu Izglītībā bet arī par problēmām. Viņi pievērš lielu uzmanību tam, lai visiem būtu iegūta izglītība, neskatoties uz ģimenes sociālo līmeni un lomu sabiedrībā.

Valodas, matemātikas un veselības jomas izglītībā ir ļoti svarīgas, īpaši skolēniem, jo, beidzot skolu, jākārto centralizētie eksāmeni šajos mācību priekšmetos.  Daudziem cilvēkiem ir veselības problēmas – aptaukošanās, atkarība no apreibinošām vielām, vēzis.

Mēs uzzinājām, ka klasē mācās 32 skolēni. Klases tiek dalītās grupās, ņemot vērā mācību priekšmetu specifiku. Valodu, vēstures un sociālo zinību stundās klase netiek dalīta grupās, bet matemātikā un ķīmijā gan. 

Katrs skolotājs mācā dažādus priekšmetus un viņiem nepieciešama profesionālā pilnveide 35 stundu gadā.

0cc83387 f763 48c6 a1f3 ea5373e49e50

f3726ddf da77 40d0 872b 20b63fe5528d

097e2cff 06e9 4b1b 96ae d2adde41d457

d65c6d49 e198 4399 9ce0 18f8f3db377f

Trešdiena, 02 Oktobris 2019 17:05

Projekts 'Darīt kopā'

Rīgas 51.vidusskola kopā ar Lietuviešu vidusskola 2019./2020.mācību gadā piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā ' Darīt kopā' , kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./2021.mācību gadā starp vienu vai dažādu priekšmetu skolotājiem , vadības komandām, metodisko komisiju koordinatoriem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā , izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.
13.un 14.augustā Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā, kur piedalījās 14 Latvijas skolu komandas. Semināra laikā mēs prezentajām savas skolas un komandu, izstrādājam detalizēto sadarbības projektu, runājām par dažādiem sadarbības aspektiem mācījāmies strādāt ar sociālajiem medijiem.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater

Trešdiena, 18 Septembris 2019 05:17

Projekts "Darīt kopā"

Šajā mācību gadā Rīgas 51. vidusskola un Lietuviešu vidusskola piedalās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta “Darīt kopā” īstenošanā.

Šajā projektā piedalās 14 skolu skolotāji no Rīgas, Jūrmalas, Rēzeknes, Liepājas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater

 

photo 2019 09 18 20 13 29Project darit copa 1Project darit copa 2

Otrdiena, 10 Septembris 2019 12:59

Sagatavošana skolai