Super User

Super User

Piektdiena, 18 Oktobris 2019 13:20

Kāpostu svētki (6.kl.), 2019.

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0030

 DSC 0038

DSC 0044

DSC 0045

DSC 0049

DSC 0059

DSC 0063

DSC 0073

DSC 0081

DSC 0042

 DSC 0007

Karjeras attīstības atbalsta pasākums –Rīgas 51. vidusskolā –(16.10.-18.10.)

Karjeras spēle –Komanda- (7., 9. klasēm)

Spēli vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa".

  • Savu stipro pušu apzināšanās
  • Profesijas izvēle
  • Izvēlētās profesijas „pielaikošana” spēles veidā

Karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Balstoties uz mūsu pieredzi, daudzi pēdējo klašu skolēni līdz pat skolas beigšanai  nevar pieņemt lēmumu ko īsti darīt tālāk. Un viņus var saprast: mūsdienu pasaulē ir tik daudz dažādu profesiju...

2 h spēle „Karjera” dod iespēju skolēniem neformālā vidē vēlreiz aizdomāties par savām prioritātēm, izvēloties savu darbības virzienu, profesiju. Kas man ir svarīgi: - Inovācijas? – Elastīgs darba laiks? – Nauda? – Ieguldījums cilvēces attīstībā? – Atrašanās vieta? – u.t.t. Atbilstoši sniegtajām atbildēm dalībnieki dalās grupās un rada ideālās darba vietas.

Parbaudīsim arī slavenā amerikāņu psihologa Dž. Hollanda proforientācijas testus iesaistot dalībnieku intuīciju. Tas nozīmē, ka profesijas izvēlē tiks iesaistīts ne tikai saprāts, bet arī sirds! Un, ja abu izvēle sakrīt, tātad izvēlētais ceļš visticamāk būs īstais!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”(PVS 3713) ietvaros.

DSC 0013    DSC 0002

DSC 0011    DSC 0020   

DSC 0026

DSC 0029    DSC 0025

DSC 0015  DSC 0023 

 

k1

Karjeras attīstības atbalsta pasākums –Rīgas 51. vidusskolā –(16.10.-18.10.)

Karjeras spēle –Komanda- (5.-6. klasēm)

Spēli vadīja biedrība “Dzīves un kvalitātes studija "Funa".

  • Komandas gara veidošana
  • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
  • Uzticības palielināšana klasē

Spēle „Komanda” tiek ieteikta kā pirmā spēle, kuras gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar GAME club spēļu noteikumiem.

Divu stundu spēle ir sadalīta vairākās daļās ar īpašu nolūku. Pirmajā daļā katrs dalībnieks noskaidro un izvērtē vai un cik daudz viņa klase atbilst komandai, kā arī pamato kāpēc.

Tālāk notiek komandas izveide. Šim mērķim spēles vadītāji rada situācijas, kurās dalībniekiem nākas vēlreiz iepazīt vienam otru, uzzinot jaunu informāciju par savu klasesbiedru spēcīgajām pusēm.

Otrā spēles daļā dalībnieki mācās sadarboties, kopīgi pieņemt lēmumus, kā arī katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties līdera lomu.

Spēles beigu daļā no dalībnieku puses tiks sagaidītas vairākas prasmes: stratēģiskā domāšana un rēķināšanās ar klasesbiedru viedokli, lomu dalīšana komandā. Šajā daļā būs skaidrs kā komandas gars iedzīvojies konkrētajā klasē.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”(PVS 3713) ietvaros.

k2  k3

k4  k5

Piektdiena, 18 Oktobris 2019 07:25

SPORTS - LEPOJAMIES

1.vieta

Latgales priekšpilsētas sacensības volejbolā

10.-12. grupā

Žilkina Jekaterina,  Kovaļova Vladlena,  Romašenoka Anna-Aleksandra,

Šaitere Darina, Kauliņa Diana- 11.a klase,

Eļ-Haže Nikola-12.a klase

                                                                                                                17.10.2019.

 

Pirmdiena, 14 Oktobris 2019 11:43

Karjeras nedēļa – Rīgas 51.vidusskolā

 

       Rīgas 51.vidusskolas  Pašpārvalde (9.b klases skolēni) vada –pasākumu-“Interesantās profesijas”, dažādus konkursus  un pasākumus saistībā ar profesijām.1.a.,b klases skolēni ar lielu interesi piedalījās un darbojās viktorīnā, stāstīja par sevi, minēja nepieciešamās īpašības profesiju pārstāvjiem. Iepazinās ar interesantām profesijām, kas bija kādreiz un nav tagad, kā arī ar interesantām ,nedzirdētām profesijām mūsdienās.

k4  k3

k2  k1

Augusts

Sagatavošanās 2.septembrim.

Skolas noformējums, koncerts.

Septembris

Padomes darba plānošana, vēlēšanas.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Sagatavošanās pašpārvaldes dienai.

Skolotāju diena.

Skolas administrācijas vēlēšanas un priekšmetu skolotāju izvēle sienas avīzes ar apsveikumiem speciālizlaidums koncerts.

Piedalīšanās skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas sadarbības projektā – projektā – Kopā vienoti… (25.vsk., ukraiņu vsk., poļu vsk., lietuviešu vsk.) un Tautu sendvičš Latvijā (Rīgas 25.vidusskolā).

Oktobris

Karjeras nedēļa.

Labo darbu nedēļa.

Pašpārvaldes locekļu tiesības un pienākumi.

Sagatavošanās svētkiem.

5.kl. “Ābolu svētki”.

6.kl. Kāpostu svētki.

7.kl. Retro mūzikas svētki.

Labo darbu nedēļa un avīzes.

10.klašu iesvētības.

Novembris

Skolas iekšējās kartības noteikumi.

Sagatavošanās svētkiem.

Lāčplēša diena.

Mārtiņi.

Valsts svētki. Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.

Decembris

 Ziemassvētku plānošana un organizēšana.

Skolas noformējums.

 

Janvāris

Pašpārvaldes komisiju darbs.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un karsta tēja.

Slavas minūtes-fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts.

 

Februāris

Sagatavošanās svētkiem.

Svētā Valentīna diena:

-pasta darbs;

-avīzes speciālizlaidums;

-izlozes un mini konkursi starpbrīžos.

Gatavošanās Meteņiem - Meteņdienas tirdziņš-1.-8.klases.

 

Marts

Skolas kultūras un sporta komisijas, ārlietu komisijas darbs.

8.marta  svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku godināšana un apbalvošana.

 

Aprīlis

Skolas izglītības komisijas un informatīvās komisijas darbs.

Aerobikas sacensības.

Bruņinieku turnīrs.

Lieldienas.

Atvērto durvju diena. Koncerts.

Spodrības mēnesis - Skolas teritorijas sakopšana.

 

Maijs

Labdarības koncerts vecvecākiem un senioriem - No sirds uz sirdi.

Sagatavošanās 9.kl.un 12.kl.svētkiem.

Projekts - Eiropas vēstnieku skola.

Pēdējais zvans - 9.kl.,12.kl.

Piedalīšanās projektā - Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursā 2018. gada maijs - septembris.

Disenīte  1.-4.klasēm (Vasaru gaidot! - Modes skate).

12.klases izlaidums. 

4.klases izlaidums.

9.klases izlaidums.