Super User

Super User

Trešdiena, 10 Aprīlis 2019 13:27

Slēgtā nometne „Pūcīte”

 

 puuuuu

 

Programmas izklāsts:

  • Nodrošināt bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt audzēkņu savstarpējo sazināšanās un sociālo prasmju un radošo spēju attīstību, audzinot pozitīvu attieksmi pret valsti, tās kultūru un dabu, piedaloties jaunrades darbnīcas, sporta aktivitātes;
  • Sekmēt esošo zināšanu nostiprināšanu un jauno iemaņu iegūšanu;
  • Veicināt veselības un pašsajūtas uzlabošanos;
  • Attīstīt bērna fiziskās spējas (sacensības, pārgājieni);
  • Pilnveidot un papildināt valodu iemaņas (angļu v., latviešu v.);
  • Palīdzēt bērniem vairāk uzzināt par tuvāko apkārtni, piedalīties dažādos pasākumos, muzeju apmeklēšana, ekskursijas.

 

 

Norises laiks: 3. – 21. jūnijs

Vieta: Rīgas 51.vidusskola, Maskavas 262, Rīga

Dalības maksa: 90,00 EUR

Pieteikšanās: 26564941 – Ļubova Žižina

Iesniedzamā informācija: bērna Vārds, Uzvārds, klase, personas kods, deklarēta dzīves vieta.

00k

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Karjeras iespējas kosmosa industrijā

02.04.2019. – 04.04.2019. no plkst. 08.55  līdz 13.30

Rīgas 51.vidusskola , Maskavas iela 262

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt 5. – 9. klašu skolēnus ar profesijas pasaules dažādību. Veicināt interesi un dziļāku izpratni par profesijām, ieskatīties darba tirgus aktualitātēs,  uzzināt vairāk informācijas par kosmosa nozarē nepieciešamajam profesijām.

Dalībnieki: Rīgas 51.vidusskolas 5. – 9. klašu skolēni 

Pasākums tika  plānots kā interaktīva nodarbība 5. – 9.klašu skolēniem, kurš norisinājās 3 daļās. 1.daļā skolēnus gaidīja Paula Irbina lekcija  “Mans karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” visām  klašu grupām. Skolēni uzzināja  par savām karjeras izvēlēm un mācībām, kas var novest līdz aktīvai līdzdalībai kosmosa nozarē. Lekcijas laikā tika rādīts atraktīvs video, īstas raķetes, raķešu elektronika. Stāsta – lekcijas garums  bija 45 minūtes. Vēlāk skolēni tika sadalīti 2 grupās. (5. – 6.kl.skolēni) piedalījās nodarbībās ar tēmu “Karjeras iespējas kosmosa nozarē”.  

Lekcijas  uzdevumi:                                                                                       

1) Kādas tehnoloģijas būs pieejamas pasaulē tuvāko 10 gadu laikā.                                                    

2) Profesijas, kas iesaistītas raķešu būvniecībā un palaišanā.      

3) Profesijas, kas iesaistītas kosmosa kuģu un apmetņu būvēšanā.                                                             

4) Profesijas, kas iesaistītas kosmonautu sagatavošanā un veselības nodrošināšanā.

Savukārt vecāko klašu( 7. – 9.klašu skolēni) piedalījās nodarbībās par tēmu “Ar kosmosa jomu saistītās inženierzinātnes un profesijas”.

Lekcijas  uzdevumi:                                                                                      

1) Ko dara elektronikas un programmēšanas inženieri kosmosa nozarē

2) Ko dara struktūru inženieri un arhitekti kosmosa nozarē.

3) Ko dara mehāniku un mehatronikas inženieri kosmosa nozarē.

4) Ko dara medicīnas un ķīmijas speciālisti kosmosa nozarē.

5) Ko dara projektu vadītāji un menedžeri kosmosa nozarē.

Skolēni ar lielu interesi piedalījās šajā pasākumā, uzdeva daudz jautājumus, aktīvi piedalījās nodarbībās un uzdeva jautājumus.   

                                                                                                                 

                                                                                                                                               Sagatavoja Rīgas 51.vidusskolas  PKK-Dace Znotiņa

 

1k

2k

3k

4k

 

Pirmdiena, 08 Aprīlis 2019 07:26

Labo darbu festivāls-Ceļā uz nākamo simtgadi

Labo darbu festivāls-Ceļā uz nākamo simtgadi

     Rīgas 51. vidusskolas pašpārvaldes skolēni kopā ar savu skolēnu pašpārvaldes projekta koordinatori Daci Znotiņu aktīvi iesaistās un piedalās Valsts izglītības satura centra rīkotajā Latvijas valsts simtgadei veltītajā  pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” sarīkojuma - festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi!”  2019. gada 5. aprīlī plkst.11.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

     Rīgas 51. vidusskola katru gadu ļoti aktīvi iesaistās labajos darbos, sākot ar 1. klasi un beidzot ar 12. klases skolēniem un skolotājiem. Skolēni veic daudz un dažādus labos darbus- palīdz dzīvniekiem, sakopj apkārtni, atbalsta bērnu namus, palīdz bērnudārziem, sniedz labdarības koncertus veco ļaužu pansionātam, palīdz bibliotēkā un vēl daudz citus labos darbus. Vecāki arī aktīvi iesaistās un atbalsta savus bērnus labajos darbos.

     Festivālā piedalījās  7.-12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, novadu/pilsētu skolēnu domju un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Festivāla laikā jaunieši un viņu skolotāji tikās ar jauniešu vidū populāriem viedokļu līderiem, darbojās radošajās meistardarbnīcās, dalījās  pieredzē, apguva jaunas zināšanas un prasmes pilsoniskās līdzdalības jomā. 

56173351 2373067659639410 2399527816581349376 n (2)     aaaaaaa

     Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017. - 2021. gadam ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” izglītības iestādēm, veicinot bērnu un jauniešu piederības izjūtu ģimenei, skolai, novadam, pilsētai un stiprinot valstisko identitāti.

     Rīgas 51.vidusskola saņēma  pateicību no Valsts izglītības satura centra par veiksmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu un līdz dalību festivālā –Ceļā uz nākamo simtgadi!

56910252 2373061546306688 6647091721744154624 n

 

Pirmdiena, 25 Marts 2019 15:22

Latvijas skolas soma

Iniciatīvas Latvijas skolas somas ietvaros Rīgas 51.vidusskolas 1.-4.klases skolēni apmeklēja Latvijas dzelzceļa muzeju un 5.-12. klašu skolēni apmeklēja- VEF kultūras pili, VEF vēstures muzeju un piedalījās  Orientēšanās spēlē “Vecrīgas pētnieks”.  

0

                       Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākums, izmantojums

                                           mācību un audzināšanas procesā

 

 1.skolas “pasīte”

Rīgas 51. vidusskola 7.b klase

skolēnu skaits klasē – 24

datums -25.02.2019.

Ekskursija VEF kultūras pilī un VEF vēstures muzejā. Orientēšanās spēle “Vecrīgas pētnieks”.

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, apzinot

Latvijas kultūras mantojumu.

 

2. Sagatavošanās posms

Klases stunda

 Pirms ekskursijas tika novadīta klases stunda “Par ko čukst Vecrīga? Vecpilsētas pārsteidzošākie stāsti un leģendas.”

Skolēni sagatavoja stāstus par Vecrīgu, apskatīja filmu “Vecrīgas leģendas”.

Klases stundas noslēgumā visi bērni piedalījās viktorīnā “ Par ko čukst Vecrīga?”.

Klases stundas mērķis bija ieinteresēt skolēnus ar Rīgas vēsturi un mudināt aktīvi piedalīties gaidāmos pasākumos projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Ar skolēniem tika pārrunāts par  uzvedību sabiedriskās vietās un transportā.

3. Pasākums 

Kultūras mantojuma iepazīšana Vecrīgā ar VEF muzeja apmeklējuma programma

Pasākumam bija divas daļas. Pasākuma pirmā daļa norisinājās atjaunotajā VEF kultūras pilī un VEF vēstures muzejā, Skolēniem bija iespēja redzēt pagājušā gadsimta 50.gadu Latvijas arhitektūras stila paraugu, iepazīties ar restaurētajām un atjaunotajām Kultūras pils zālēm, uzzināt par VEF vēsturi. Skolēnu interesi izraisīja muzejā eksponētie senākie Latvijā ražotās elektrotehnikas paraugi un iespēja doties virtuālā ekskursijā par VEF teritoriju. Vēstures muzejā gids plaši un saprotami pastāstīja par restaurācijas darbiem, parādīja unikālus eksponātus. Gida stāsts bija vērtīgs un aizraujošs, bērni  ar interesi klausījās gida stāstījumu.  Pēc  ekskursijas bērni darbojās komandās, atbildēja uz atraktīvas viktorīnas jautājumiem. Pildot testu, bērni meklēja atbildes muzeja ekspozīcijā. Otrā pasākuma daļa notika Rīgas vēsturiskā centrā – Vecrīgā.  Skolēni tika sadalīti grupās, katrai grupai bija savs uzdevums. Bērni meklēja vēsturiskos objektus un atbildēja uz jautājumiem par tiem.

 

3.3. Atgriezeniskā saite (ieguvumi).

Klases stundā ar skolēniem tika pārrunāts par ekskursijas ieguvumiem un trūkumiem. Bērni pastāstīja, kas viņiem patika vislabāk.

Tika apspriests, ko skolēni  uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas.

Latviešu valodas stundā skolēni apskatījās filmu par VEF vēsturi un uzrakstīja esejas, kurās izteica savu viedokli par pasākumu.

 

4.Skolēnu viedokļi, atziņas, darbi (pielikumā)

Skolēnu darbu fragmenti un foto

5

 

Bija interesanti klausīties gida stāstījumu!

6

Pēc ekskursijas VEF Kultūras pilī dodamies uz Vecrīgu!

7

Bija jautri un visiem bija labs garastāvoklis!

Nobeiguma secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana valsts simtgadei! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības.

Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

 

7.b klases audzinātāja    S. Curbunova.

 

8

9

 

Pirmdiena, 25 Marts 2019 15:00

Latvijas skolas soma

Iniciatīvas Latvijas skolas somas ietvaros Rīgas 51.vidusskolas 1.-4.klases skolēni apmeklēja Latvijas dzelzceļa muzeju un 5.-12. klašu skolēni apmeklēja- VEF kultūras pili, VEF vēstures muzeju un piedalījās  Orientēšanās spēlē “Vecrīgas pētnieks”.  0

                                                  Latvijas Dzelzceļa muzeja  apmeklējums

                                                               19.02.2019 - 4.l klase

Pirms aktivitātes

Īsumā  pārspriedām ar bērniem-  ko viņi  zina no dzelzceļu un vilcienu attīstības vēstures,  vai dzelzceļa transports vienmēr bija tāds kā tagad, apkopojām informāciju.

Aktivitāte

Ar gida palīdzību skolēni apskatīja muzeja ekspozīciju, salika personīgo lokomotīves modeli, klausījās vilcienu skaņas, tuvumā apskatīja -kā vilcieni izskatījās agrāk.

Pēc aktivitātes

Klasē mēs izkrāsojām savus lokomotīvju modeļus ar krāsām un flomāsteriem. Apspriedām-kas skolēniem iepatikās visvairāk un ko jaunu viņi šodien uzzināja.

Skolēnu secinājumi

Skolēniem ļoti iepatīkas muzeja apmeklējums. Viņi augsti novērtēja to, ka bija iespēja ne tikai klausīties gidu un skatīties apkārt, bet arī aktīvi darboties pašiem, pataustīt visu ar rokām, izbīdīt kastes, uzspiest spiedpogas

Skolēni paplašināja savas zināšanas par Latvijas dzelzceļu un transportu.

1

2

3

4

Svētdiena, 03 Marts 2019 18:07

PROJEKTS EPVS – EUROSCOLA’19

15.02.2019. mūsu skolas skolēni D.Turanskis, M.Daugule, D.Ivanovs, D.Sediševa, A.Sergeļa godam pārstāvēja Latviju Eiropas parlamentā.
Viņiem bija iespēja uzzināt vairāk par Eiropas savienību, balsot kā deputātiem, iepazīties ar skolēniem no citām valstīm ar “Eurogame” palīdzību. Bija aktīvas debates grupās, kur katram bija jāizteic savs viedoklis, pieredze un idejas, kā novērst problēmas Eiropā.
Mūsu skolēni ļoti produktīvi pavadīja laiku Eiropas parlamentā.