Dokumentācija

Up

Dokumentācija

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (no 27.08.2021.)
Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem
Iesniegums “Speciālas pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem’’, kods 21015521
Par testēšanu un datu nodošanu laboratorijām
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (2021. gada 17.novembrī)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Rīgas 51. vidusskolas nolikums
Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā, kods 21011111
Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā, kods 21011121
Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 27.08.2021. iekšējos noteikumos Nr. VS51-21-5-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"
Rīgas 51.vidusskolas attālināto mācību organizēšanas noteikumi 1.-4. klasēs
Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Skolas attīstības plāns 2019./2020.-2021./2022.m.g.
 
 
Powered by Phoca Download