Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

Paziņojums.

 

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas 51.vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Maskavas ielā 262, ar kopējo platību 1 kv.m., viena automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 50,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1. Viens gads no līguma noslēgšanas brīža

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 23.augusta, plkst.14.00, Rīgā, Maskavas ielā 262, 215.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tāl. 67187896, sekretāre.

 

 

Rīgas 51.vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

Cien. vecāki!

12.kl.izlaidums. Video: https://youtu.be/In0ah6dgj8c

alt

Уважаемые родители и выпускники 12 класса!

Предлагаем посмотреть видео с выпускного 12 класса,

который состоялся 27 мая!

По ссылке: https://youtu.be/In0ah6dgj8c

 

Cien. vecāki!

4.kl.izlaidums. Video: https://youtu.be/a43ZVQP_go4


Уважаемые родители и выпускники 4 классов!

Предлагаем посмотреть видео с выпускного 4 классов,

который состоялся 25 мая!

По ссылке: https://youtu.be/a43ZVQP_go4

 
Meklēšana