Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home Vēsture

Rīgas 51.vidusskolas celtniecība sākās 1966.gadā un jau 1968. gada  1. aprīlī sāka savu darbu.


Skola atrodas ļoti skaistā un izdevīgā vietā. Pa logiem var redzēt Daugavu un dīķi, kurš apvīts ar leģendām. Lūkojoties uz šo burvīgo skatu, var aizmirst, ka skola dzīvo trokšņainajā Maskavas ielā.


Šobrīd skolā mācās 668 skolēni. 20 gadu laikā skolēnu skaits ir nemainīgs.


img 2685Katru gadu skolēni piedalās rajona un pilsētas priekšmetu olimpiādēs un iegūst vairāk kā 30 godalgotu vietu. Kā arī, katru gadu skolēni piedalās valsts rīkotajās vai atklātajās olimpiādēs vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā un aizstāv savus darbus zinātniski-praktiskajās konferencēs (vēsturē, ķīmijā, krievu valodā un literatūrā u.c.).


Skolā tiek veidota tāda vide, lai skolēns varētu ne tikai radoši mācīties, bet arī labi atpūsties un ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus. Interešu pulciņos skolēni iepazīstas ar krievu un latviešu tautas tradīcijām. Skolā darbojas vizuālās mākslas studija “Varavīksne”, vokālais ansamblis, koris, horeogrāfiskā studija “Freski”, kurās bērni apgūst krievu un latviešu folkloru, senas tradīcijas, iepazīst tautastērpus, dzied gan krievu, gan latviešu tautas dziesmas, mācās dejot. Audzēkņi piedalās visos skolas pasākumos, kā arī rajona un pilsētas pasākumos, iegūst godalgas.


Par tradīciju ir kļuvušas draudzības spēles ar citām skolām. Tās ir tikšanās futbola un volejbola laukumā. Katru gadu notiek sacensības par Veterāna kausa iegūšanu.


img 2675Skolai ir daudz tradicionālu un iemīļotu svētku, radošas priekšmetu nedēļas. Piemēram, Zinību diena, kad pēc vasaras brīvdienām skolā satiekas  skolotāji un skolēni. Pusdienas laikā sākas svētku koncerts, kurā pirmklasniekus sveic grāmatu varoņi  un pirmais skolas zvans, bet 12. klašu skolēniem tas ir atmiņu un emociju izvirdums. Pēc koncerta izlaiduma klases pirmklasniekus ved  ekskursijā pa skolu. Skolotāju dienu organizē un vada skolēnu pašpārvalde. Vecāko klašu skolēni vada stundas un svētku koncertu, bet skolotājiem ir iespēja atgriezties skolēnu lomā. Katru gadu rudenī 5.-6. klasēs notiek Ābolu un  Kāpostu svētki. Svinīgais koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Vecāko klašu skolēnu vakars, Jaungada “eglītes” – vakari ar teatralizētiem  uzvedumiem, kurus gatavo vidusskolas klašu izglītojamie. Valentīna dienā – skolā strādā pasts, visa skola meklē savu “otro pusīti” un notiek daudzi brīnišķīgi pārsteigumi. Meteņos vecāko klašu skolēni vada dažādas tautas spēles un konkursus, kuros jaunāko klašu skolēni apgūst tradīcijas, uzstājas skolas ansamblis. Pavasari iezvana koncerts, kurš parasti tiek organizēts  marta sākumā, lai 8. martā sveiktu visas sievietes un meitenes. Mācību gadu noslēdz “Pēdējie zvani” un izlaidums.


Atbilstoši gadalaikam skolā notiek izglītojamo gatavotas rudens, ziemas un Lieldienu izstādes, kurās bērnu darbus  var  apjūsmot viņu vecāki.


img 2680Atzīmējot valsts svētkus un latviešu tradīcijas, tiek veidotas izstādes “Latviešu rakstnieki”, “Latviešu jubilāri”, “Rīgas ritmi”, rīkoti runas konkursi . Skolēni regulāri dodas arī mācību ekskursijās pa Latviju, apmeklē kultūrvēsturiskas vietas, muzejus, dabasparkus un vietējās ražotnes. Lai saglabātu krievu kultūru, skolā  tiek rīkoti dažādi daiļlasītāju konkursi, kuros ir dažādas nominācijas. Tiek svinēta Tatjanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un citi gadskārtu svētki. Mūsu skolēni piedalās starptautiskajā konkursā “Krievu lācēns”, kura uzvārētāja Olga Sjomina devās uz Briseli. Kopā ar skolotājiem izglītojamie dodas ceļojumos uz dažādām Krievijas vietām: Sankt-Pēterburgu, Mihailovsku u.c. Notiek tikšanas ar krievu rakstniekiem.


Katru gadu skolā notiek projektu nedēļa. Mēs labprāt iesaistāmies valsts un starptautiskos projektos. Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju mūsu skolā notika projekta “Bērniem draudzīga skola” aizstāvēšana, kurā aktīvi piedalījās arī citu skolu skolēni. Šobrīd skolā piedalās projektā “Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā – Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Somijā”.


img 2705Skolai ir laba sadarbība ar tuvākajiem bērnudārziem. Mūsu skola rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc cieši sadarbojamies ar Rīgas 172., 193. un Logopēdisko pirmskolas izglītības iestādi. Skolēni regulāri rīko pasākumus topošajiem skolēniem, iepazīstinot viņus ar skolas dzīvi.
Jaunāko klašu skolēni aicina bērnu dārzu audzēkņus uz saviem svētkiem “Ābeces diena”, “Rudens balle”, ceļojumā uz Veselības zemi, Legūmiju, Vitāmīniju. Katru gadu skolā ir Atvērto durvju diena, kurā sākumskolas izglītojamie velta koncertu nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, demonstrē savus sasniegumus skolā.


Lai nākamie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1. klasēs, bieži tiekas ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tieši tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērns ļoti viegli adaptējas skolas vidē.


Pedagogu kolektīvs, kuru vada direktore Nadežda Akopjana, ir radošs, mērķtiecīgs un bērnus mīlošs, kurš lepojas ar savu skolu. Skolā atgriezušies tās absolventes: Svetlana Curbunova, Ella Haritonova, kas tagad ir skolotājas un saņēmušas Rīgas labāko pedagogu novērtējumu – “Zelta pildspalvu”.


Visiem skolotājiem piemīt augsta profesionālā meistarība, kuru viņi regulāri pilnveido.


Katru gadu pedagogu kolektīvs apceļo kādu valsti, lai iepazīstos ar Eiropas izglītības sistēmu, šo ceļojumu laikā tiek apmeklētas skolas un citas izglītības iestādes, notiek tikšanās ar to darbiniekiem un ministriju pārstāvjiem.

 
Meklēšana