Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home Publiskie iepirkumi

iepirkumi

iepirkums5

 

alt

 

Paziņojums.

 

 

1. Iznomājamais objekts.

1.1. „Rīgas 51.vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Maskavas ielā 262, ar kopējo platību 1 kv.m., viena automātu izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

 

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3.1. 50,00 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

 

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002 gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

 

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

 

5.1. Viens gads no līguma noslēgšanas brīža

 

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2016.gada 23.augusta, plkst.14.00, Rīgā, Maskavas ielā 262, 215.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

 

7. Papildus informācija:

7.1. Pa tāl. 67187896, sekretāre.

 

 

Rīgas 51.vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

PAZIŅOJUMS

 

 1. 1.Iznomāšanas objekts.

1.1.      Rīgas 51.vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Maskavas ielā 262, ar kopējo platību 10 kv.m., kafejnīcas izveidošanai Skolas puspagrabstāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

 

 1. 2.Mērķis, nosacījumi.

2.1.      Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2.      Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 līdz 15.00.

2.3.      Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus, aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes, sulas; dzērienus un saldumus.

2.4.      Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5.      Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6.      Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7.      Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

 

 1. 3.Nosacītā cena (aptaujas sākumcena).

0,65 Eur/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

 

 1. 4.Nomas pretendenta izvēles kritēriji.

4.1.      Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

 

 1. 5.Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi.

5.1.      2 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

 

 1. 6.Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana.

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 5.septembra plkst. 12.00, Rīgā, Maskavas ielā 262, 217.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ______ EUR/kv.m bez PVN mēnesī”.

 

 1. 7.Papildus informācija.

7.1.      Telefons: 29728637, Tatjana Haritonova – direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā.

 

 

 

Skolas iznomāšanas komisija: T.Haritonova, F.Lozičenko, Ļ.Žižina, I.Ozoliņa

 

Rīgas 51.vidusskola izsludina konkursu
„Karsto dzērienu tirdzniecības automātu uzstādīšanu skolas telpās”.


Galvenie kritēriji:

 1. Enerģijas taupīšana.
 2. Drošība.
 3. Dzērienu cena.
 4. Apkalpošana.

Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 24.03.2013g.

 
Meklēšana