19.aprīlī notiek matemātikas konkurss

"Skaitļu pasaule" 

un mūsu skolas skolēni iegūva godalgotas vietas:

2.vieta:

Gļebs Kirillovs 4.b skolotāja T.Laikovska

3.vieta

Artjoms Ragaļovs 2.b skolotāja T.Bogdanova

Beāte Haščenko 3.a skolotāja T.Laikovska

Arīna Rumjanceva 3.b skolotāja J.Čaikina

Tomass Dzinējs 3.a skolotāja T.Laikovska

APSVEICAM!