Nometne „Pūcīte”

Programmas izklāsts:

1)Nodrošināt bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt audzēkņu savstarpējo sazināšanās un sociālo prasmju un radošo spēju attīstību, audzinot pozitīvu attieksmi pret valsti, tās kultūru un dabu, piedaloties jaunrades darbnīcas, sporta aktivitātes;

2)Sekmēt esošo zināšanu nostiprināšanu un jauno iemaņu iegūšanu;

3)Veicināt veselības un pašsajūtas uzlabošanos;

4)Attīstīt bērna fiziskās spējas (sacensības, pārgājieni);

5)Pilnveidot un papildināt valodu iemaņas (angļu v., latviešu v.);

6)Palīdzēt bērniem vairāk uzzināt par tuvāko apkārtni, piedalīties dažādos pasākumos, muzeju apmeklēšana, ekskursijas.

 

alt

 Norises laiks: 1. – 21. jūnijs

Vieta: Rīgas 51.vidusskola,

Maskavas 262, Rīga

Pieteikšanās: 26564941 – Ļubova Žižina