Rīgas 51. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2019./2020. mācību gadā

Augusts

Sagatavošanās 2.septembrim.

Skolas noformējums, koncerts.

Septembris

Padomes darba plānošana, vēlēšanas.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Sagatavošanās pašpārvaldes dienai.

Skolotāju diena.

Skolas administrācijas vēlēšanas un priekšmetu skolotāju izvēle sienas avīzes ar apsveikumiem speciālizlaidums koncerts.

Piedalīšanās skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas sadarbības projektā – projektā – Kopā vienoti… (25.vsk., ukraiņu vsk., poļu vsk., lietuviešu vsk.) un Tautu sendvičš Latvijā (Rīgas 25.vidusskolā).

Oktobris

Karjeras nedēļa.

Labo darbu nedēļa.

Pašpārvaldes locekļu tiesības un pienākumi.

Sagatavošanās svētkiem.

5.kl. “Ābolu svētki”.

6.kl. Kāpostu svētki.

7.kl. Retro mūzikas svētki.

Labo darbu nedēļa un avīzes.

10.klašu iesvētības.

Novembris

Skolas iekšējās kartības noteikumi.

Sagatavošanās svētkiem.

Lāčplēša diena.

Mārtiņi.

Valsts svētki. Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts.

Decembris

 Ziemassvētku plānošana un organizēšana.

Skolas noformējums.

 

Janvāris

Pašpārvaldes komisiju darbs.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un karsta tēja.

Slavas minūtes-fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts.

 

Februāris

Sagatavošanās svētkiem.

Svētā Valentīna diena:

-pasta darbs;

-avīzes speciālizlaidums;

-izlozes un mini konkursi starpbrīžos.

Gatavošanās Meteņiem - Meteņdienas tirdziņš-1.-8.klases.

 

Marts

Skolas kultūras un sporta komisijas, ārlietu komisijas darbs.

8.marta  svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku godināšana un apbalvošana.

 

Aprīlis

Skolas izglītības komisijas un informatīvās komisijas darbs.

Aerobikas sacensības.

Bruņinieku turnīrs.

Lieldienas.

Atvērto durvju diena. Koncerts.

Spodrības mēnesis - Skolas teritorijas sakopšana.

 

Maijs

Labdarības koncerts vecvecākiem un senioriem - No sirds uz sirdi.

Sagatavošanās 9.kl.un 12.kl.svētkiem.

Projekts - Eiropas vēstnieku skola.

Pēdējais zvans - 9.kl.,12.kl.

Piedalīšanās projektā - Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursā 2018. gada maijs - septembris.

Disenīte  1.-4.klasēm (Vasaru gaidot! - Modes skate).

12.klases izlaidums. 

4.klases izlaidums.

9.klases izlaidums.