Skolas vēsture un tradīcijas

Rīgas 51.vidusskolas celtniecība sākās 1966.gadā un jau 1968. gada 1. aprīlī sāka savu darbu.

Skola atrodas ļoti skaistā un izdevīgā vietā. Pa logiem var redzēt Daugavu un dīķi, kurš apvīts ar leģendām. Lūkojoties uz šo burvīgo skatu, var aizmirst, ka skola dzīvo trokšņainajā Maskavas ielā.

Šobrīd izglītības iestāde piedāvā 6 izglītības programmas:

  1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (dienas);
  2. mazākumtautību pamatizglītības programma (2.modelis);
  3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;

Šobrīd skolā mācās 624 skolēni. 20 gadu laikā skolēnu skaits ir nemainīgs.

Skolā, īstenojot mazākumtautību pamatizglītības programmas 2.modeli, ir bilingvāla mācību priekšmetu apguve, kas paaugstina latviešu valodas zināšanas. Apgūstot mācību priekšmetus bilingvāli, skolēni mācās valsts valodu, jēdzienus un terminus latviešu valodā, kā arī nostiprina iepriekš apgūtās prasmes un iemaņas. Bilingvālā apmācība sniedz iespēju apgūt informāciju dažādās priekšmetu sfērās, iegūt pēc nepieciešamības jaunas ziņas, tā ir iespēja realizēt mūžigizglītību. Tas ļauj mūsu izglītojamajiem konkurēt Latvijas darba tirgū, paplašina viņu redzesloku, palīdz starpkultūru apmācībā un rada apstākļus veiksmīgai integrācijas latviešu vidē.

Katru gadu skolēni piedalās rajona un pilsētas priekšmetu olimpiādēs un iegūst vairāk kā 30 godalgotu vietu. Kā arī, katru gadu skolēni piedalās valsts rīkotajās vai atklātajās olimpiādēs bioloģijā, fizikā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā, vēsturē un aizstāv savus darbus zinātniski-praktiskajās konferencēs (matemātikā, ķīmijā, krievu valodā un literatūrā u.c.).

Skolas pedagogi un skolēni aktīvi un veiksmīgi piedalās dažādos Rīgas, valsts un starptautiskajos projektos.

Skolā tiek veidota tāda vide, lai skolēns varētu ne tikai radoši mācīties, bet arī labi atpūsties un ārpusklases nodarbībās attīstīt savus talantus. Interešu pulciņos skolēni iepazīstas ar krievu un latviešu tautas tradīcijām. Skolā darbojas vizuālās mākslas studija “Varavīksne”, vokālais ansamblis, koris, horeogrāfiskā studija “Freski”, teātra studija, kurās bērni apgūst krievu un latviešu folkloru, senas tradīcijas, iepazīst tautastērpus, dzied gan krievu, gan latviešu tautas dziesmas, mācās dejot. Audzēkņi piedalās visos skolas pasākumos, kā arī rajona un pilsētas pasākumos, iegūst godalgotas vietas.

Par tradīciju ir kļuvušas draudzības spēles ar citām skolām. Tās ir tikšanās futbola, volejbola, basketbola un florbola laukumā.

Skolai ir daudz tradicionālu un iemīļotu svētku, radošas priekšmetu nedēļas. Piemēram, Zinību diena, kad pēc vasaras brīvdienām skolā satiekas skolotāji un skolēni. Pusdienlaikā sākas svētku koncerts, kurā pirmklasniekus sveic grāmatu varoņi un pirmais skolas zvans, bet 12. klašu skolēniem tas ir atmiņu un emociju izvirdums. Pēc koncerta izlaiduma klases pirmklasniekus ved ekskursijā pa skolu. Skolotāju dienu organizē un vada skolēnu pašpārvalde. Vecāko klašu skolēni vada stundas un svētku koncertu, bet skolotājiem ir iespēja atgriezties skolēnu lomā. Katru gadu rudenī 5.-6. klasēs notiek Ābolu un Kāpostu svētki. Svinīgais koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Vecāko klašu skolēnu vakars, Jaungada “eglītes” – vakari ar teatralizētiem uzvedumiem, kurus gatavo vidusskolas klašu izglītojamie. Valentīna dienā – skolā strādā pasts, visa skola meklē savu “otro pusīti” un notiek daudzi brīnišķīgi pārsteigumi. Meteņos vecāko klašu skolēni vada dažādas tautas spēles un konkursus, kuros jaunāko klašu skolēni apgūst tradīcijas, uzstājas skolas ansamblis. Pavasari iezvana koncerts, kurš parasti tiek organizēts marta sākumā, koncertā uzstājas skolēni ar konkursa “Slavas minūte” labākajiem priekšnesumiem. Mācību gadu noslēdz “Pēdējie zvani” un izlaidums.

Atbilstoši gadalaikam skolā notiek izglītojamo gatavotas rudens, ziemas un Lieldienu izstādes, kurās bērnu darbus var apjūsmot viņu vecāki.

Atzīmējot valsts svētkus un latviešu tradīcijas, tiek veidotas izstādes “Latviešu rakstnieki”, “Latviešu jubilāri”, “Rīgas ritmi”, rīkoti runas konkursi. Skolēni regulāri dodas arī mācību ekskursijās pa Latviju, apmeklē kultūrvēsturiskas vietas, muzejus, dabasparkus un vietējās ražotnes. Lai saglabātu krievu kultūru, skolā tiek rīkoti dažādi daiļlasītāju konkursi, kuros ir dažādas nominācijas. Tiek svinēta Tatjanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas un citi gadskārtu svētki.

Skolai ir laba sadarbība ar tuvākajiem bērnudārziem. Mūsu skola rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc cieši sadarbojamies ar Rīgas 172., 193. un 220. pirmskolas izglītības iestādēm. Skolēni regulāri rīko pasākumus topošajiem skolēniem, iepazīstinot viņus ar skolas dzīvi.

Jaunāko klašu skolēni aicina bērnu dārzu audzēkņus uz saviem svētkiem “Ābeces diena”, “Rudens balle”, ceļojumā uz Veselības zemi, Legūmiju, Vitāmīniju. Katru gadu skolā ir Atvērto durvju diena, kurā sākumskolas izglītojamie velta koncertu nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem, demonstrē savus sasniegumus skolā.

Lai nākamie pirmklasnieki sekmīgi varētu uzsākt mācības skolā, tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem klašu audzinātājiem, kuri strādās 1. klasēs, bieži tiekas ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tieši tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērns ļoti viegli adaptējas skolas vidē.
Pedagogu kolektīvu vada direktore Nadežda Akopjana, kura par lielo personīgo ieguldījumu mazākumtautību skolu attīstībā Latvijā un kultūrizglītojošas vides veidošanā tika iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, ir radošs, mērķtiecīgs un bērnus mīlošs, kurš lepojas ar savu skolu. Skolā atgriezušies tās absolventes: Žanna Roščina, Marina Taratutina, Svetlana Curbunova, Ella Haritonova, kas tagad ir skolotājas. Svetlana Curbunova un Ella Haritonova ir saņēmušas Rīgas labāko pedagogu novērtējumu – “Zelta pildspalvu”.

Visiem skolotājiem piemīt augsta profesionālā meistarība, kuru viņi regulāri pilnveido.

Vairāk šajā kategorijā: Skolas tradicionālo pasākumu saraksts »