Projekts 'Darīt kopā'

Rīgas 51.vidusskola kopā ar Lietuviešu vidusskola 2019./2020.mācību gadā piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā ' Darīt kopā' , kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./2021.mācību gadā starp vienu vai dažādu priekšmetu skolotājiem , vadības komandām, metodisko komisiju koordinatoriem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā , izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.
13.un 14.augustā Rīgas 51.vidusskolas un Lietuviešu vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā, kur piedalījās 14 Latvijas skolu komandas. Semināra laikā mēs prezentajām savas skolas un komandu, izstrādājam detalizēto sadarbības projektu, runājām par dažādiem sadarbības aspektiem mācījāmies strādāt ar sociālajiem medijiem.

https://riimc.lv

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103214861088708&set=a.103208344422693&type=3&theater