Mācību olimpiādes, konkursi

Rīgas 51.vidusskola

2016./2017.m.g.

Nr.p.k.

Pasākums

Klase

Skolēns

Skolotājs

Rezultāts

Sākumskola (1.-4.kl.)

1.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

2.b

Alīna Fedotova

V.Dortane

1.vieta

2.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

4.b

Arina Rumjanceva

J.Čaikina

1.vieta

3.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

2.b

Alīna Fedotova

V.Dortane

2.vieta

4.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

2.b

Milana Jansone

V.Dortane

2.vieta

5.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

3.b

Antons Rogaļevs

T.Bogdanova

2.vieta

6.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.a

Tomass Dzinējs

T.Laikovska

2.vieta

7.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.a

Beāte Haščenko

T.Laikovska

2.vieta

8.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

2.a

Polina Gusaka

Ž.Sakoviča

3.vieta

9.     

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

2.a

Timofejs Gruzļaks

Ž.Sakoviča

3.vieta

10. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

4.b

Juliāna Sakoviča

J.Čaikina

3.vieta

11. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

4.a

Tomass Dzinējs

T.Laikovska

3.vieta

12. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

4.a

Ksenija Oščepkova

T.Laikovska

3.vieta

13. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas krievu valodas olimpiāde

4.a

Beāte Haščenko

T.Laikovska

3.vieta

14. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.b

Arina Rumjanceva

J.Čaikina

3.vieta

15. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.b

Juliāna Sakoviča

J.Čaikina

3.vieta

16. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.b

Daniils

Struks

J.Čaikina

3.vieta

17. 

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” 4.kārta starptautiskais līmenis

4.a

Tomass Dzinējs

T.Laikovska

3.vieta

18. 

Rīgas pilsētas 4.kl. skolēnu konkurss “Pieskati uguni!”

4.a, 4.b

komanda

J.Čaikina

T.Laikovska

Atzinība

19. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

2.a

Timofejs Gruzļaks

Ž.Sakoviča

Atzinība

20. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

2.a

Polina Gusaka

Ž.Sakoviča

Atzinība

21. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiāde

4.b

Nadežda Murzina

J.Čaikina

Atzinība

22. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiāde

2.b

Alīna Fedotova

M.Davidova

Atzinība

23. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiāde

4.b

Juliāna Sakoviča

M.Davidova

Atzinība

Pamatskola (5.-9.kl.)

24. 

Rīgas pilsētas latviešu valodas (mazākumtaut. izglīt. pr.) olimpiādes 2.posma 7.-8.kl.

7.b

Alita

Popova

V.Telnere

3.vieta

25. 

Rīgas pilsētas matemātikas 67.olimpiādes 2.posma 5.-8.kl.

6.b

Renata Reinikova

I.Zelča

3.vieta

26. 

Rīgas pilsētas krievu valodas un literatūras 31.atklātas olimpiādes 2.posma 8.-12.kl.

9.a

Valerija Sačuka

K.Vuškāne

3.vieta

27. 

Rīgas pilsētas matemātikas 67.olimpiādes 2.posma 5.-8.kl.

6.a

Evelīna

Šafira

I.Zelča

Atzinība

28. 

Rīgas pilsētas krievu valodas un literatūras 31.atklātas olimpiādes 2.posma 8.-12.kl.

8.b

Anastasija Sergeļa

K.Vuškāne

Atzinība

29. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiāde

6.a

Evelina

Šafira

M.Davidova

Atzinība

30. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiāde

6.a

Anastasija Sirotska

M.Davidova

Atzinība

31. 

Rīgas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiāde

9.b

Bella

Senina

M.Davidova

Atzinība

32. 

Rīgas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis 2016”

6.a

Anastasija Sirotska

M.Iļjina

M.Blumberga

Izvirzīto uz 3.kārtu

33. 

VI International Biennale Of Children’s Pictures Certificate (was participated) “Joys of Tashkent” 

8.l

Diana Tihomirova

M.Davidova

Sertifikāts

34. 

VI International Biennale Of Children’s Pictures Certificate (was participated) “Joys of Tashkent” 

8.l

Olivija Fjodorova

M.Davidova

Sertifikāts

35. 

Konkurss Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-6.kl. “Skaists smaids veselībai”

6.a

Klase

S.Puka

Galvenā balva – fokonkurss Rtosesija klasei

36. 

Konkurss Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-6.kl. “Skaists smaids veselībai”

5.b

Klase

S.Curbunova

Žūrijas atzinums un nominācija

37. 

Konkurss Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-6.kl. “Skaists smaids veselībai”

6.b

Klase

I.Zelča

Žūrijas atzinums un nominācija

Vidusskola (10.-12.kl.)

38. 

Rīgas pilsētas ķīmijas 58.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

10.b

Mihail Filipchuk

S.Curbunova

2.vieta

39. 

Rīgas pilsētas ķīmijas 58.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

12.a

Žans Pols

Eļ-Haže

S.Curbunova

2.vieta

40. 

Rīgas pilsētas matemātikas 67.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

12.a

Žans Pols

Eļ-Haže

J.Hazova

3.vieta

41. 

Rīgas pilsētas fizikas 67.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

10.b

Vitalijs

Dmitrijevs

D.Romanovs

3.vieta

42. 

Rīgas pilsētas ķīmijas 58.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

10.b

Vitalijs

Dmitrijevs

S.Curbunova

3.vieta

43. 

Rīgas pilsētas matemātikas 67.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

10.b

Vitalijs

Dmitrijevs

I.Vingre

Atzinība

44. 

Rīgas pilsētas matemātikas 67.olimpiādes 2.posma 9.-12.kl.

12.a

Andrejs Ivanovs

J.Hazova

Atzinība

Vairāk šajā kategorijā: « Diplomi