Vecākiem

Cienījamie vecāki!

Paldies Jums par sniegto atbalstu izglītības iestādes akreditācijā un izglītības iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtēšanas procesā! Esam pateicīgi tiem vecākiem, kuri piedalījās intervijās ar akreditācijas ekspertu komisiju, kā arī visiem vecākiem, kuri atbalsta skolas ikdienas darbu. Šobrīd, kad akreditācija ir noslēgusies, vēlamies Jūs informēt par tās rezultātiem.

Skolas akreditācijas rezultāti - šeit =====> Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

 


  • Iesniegums 1.kl. pretendentiem šeit
  • Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem šeit
  • Iesniegums “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” šeit
  • Iesniegums “Mazākumtautību pamatizglītības programma” šeit
  • Iesniegums “Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma” šeit
  • Informācija pirmklasnieku vecākiem šeit