Vecāku sapulču grafiks

  • Iesniegums 1.kl. pretendentiem šeit
  • Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem šeit
  • Iesniegums “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” šeit
  • Iesniegums “Mazākumtautību pamatizglītības programma” šeit
  • Iesniegums “Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma” šeit
  • Informācija pirmklasnieku vecākiem šeit