Izmantojamie mācību līdzekļi

Pielikums rīkojumam Nr.

1. klase
IP kods 21011121, 21015521
Latviešu valoda:
Anspoka Z. Latviešu valoda mazākumtautību skolā grāmata – LVAVA 2013.g.
Anspoka Z. Latviesu valoda darba burtnīca – Rīga, LVAVA 2013. g.

Svešvaloda:
Bright Ideas,1 Class Book.- OXFORD, 2017.
Bright Ideas,1 work book.- OXWORD,2017.

Krievu valoda:
Е. Платонова Русский язык – Rīga, Retorika A 2009.g.
Е. Платонова Русский язык Прописи –Rīga, Retorika A 2009.g.
Е. Платонова Русский язык Рабочая тетрадь – Rīga, Retorika A 2012.g.

Lasīšana:
Райт Э., Широнина Л. День за днем. Книга для чтения. 1 класс.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008
Митюшина Л. Азбука. 1 класс – Rīga: Retorika, 2010.

Matemātika:
Matemātika bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika, 2010.
Matemātika bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika, 2010 burtnīca 1, 2, 3 daļa

Dabaszinības:
Lekse N. Dabaszinības bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika A, 2010.grāmata
Lekse N. Dabaszinības bilingvāli. 1. klasei.- Rīga: Retorika A, 2010 darba burtnīca

Mūzika:
Stabulniece A. Mūzikas Ābece.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
Vilkārse I. Mūzikas burtnīca.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

2. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Anspoka Z.Latviešu valoda Latv. valoda 2. kl. - Rīga: LVAVA, 2014.
Anspoka Z. Latviesu valoda darba burtnīca – Rīga: LVAVA 2, 2014.G.

Svešvaloda:
Bright Ideas, 2 Class Book.- OXFORD, 2017.
Bright Ideas,2 work book.- OXWORD,2017.

 

Krievu valoda:

Е. Платонова Русский язык – Retorika A, 2012.g.

Фролова И. Ступеньки в мир языка. Русский язык 2 класс.- Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 2007 . 


Lasīšana:
Райт Э., Широнина Л. День за днем. Книга для чтения. 2 класс.-Rīga:Zvaigzne ABC, 2012.

Matemātika:
Artjuha A. u.c. Matemātika bilingvāli 2. klasei. – Rīga: Retorika A, 2012.
Artjuha A. u.c. Matemātika bilingvāli 2. klasei. Darba burtnīca 1,2 daļa

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 2. klasei. – Rīga: Retorika A, 2012. g.


Mūzika:
Stabulniece A. Mūzika 2. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.g.
Vilkarse I. Mūzikas burtnīca.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.g.

Sociālas zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

Ētika:
Golubova V. Ētika 2 klasei – Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

 

3. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Z.Anspoka, Latviešu valoda 3 kl., 1., 2. daļa, Rīga, LVAVA, 2016.
Z.Anspoka, Latviešu valoda darba burtnīca, 1., 2. daļa, Rīga, LVAV, 2016.

Svešvaloda:
Naomi Simmons. Family and Friends 2. - Oxford 2009.
Naomi Simmons Family and Friend Work book – Oxford 2009.

Krievu valoda:
Е. Платонова Русский язык 1, 2 часть – Rīga, Retorika A 2012. g.
Фролова И. Ступеньки в мир языка. Русский язык 3 класс.- Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 2007 .

Lasīšana:
Райт Э., Соцкова С. Доброе дерево. Книга для чтения. 3. класс.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Matemātika:
Artjuha. Matemātika bilingvāli 3.klasei mācību grāmata. Retorika , 2011

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 3. klasei. – Rīga: Retorika A, 2009.

Mūzika:
Vilkarse J. Mūzika 3kl. – Rīga, Zvaigzne ABC 2006.g.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

Ētika:
Golubova V. Ētika 3 klasei – Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g.

 

4 . klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Neilande S. u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 4. klase. LAT2. - Rīga: LVA, 2011.

Svešvaloda:
Naomi Simmons. Family and Friends 3. Oxford, 2009.
Naomi Simmons Family and Friend 3 Wokr book – Oxford 2009.

Krievu valoda un literatūra:
E.Платонова Русский язык 4 класс – Rīga, Retorika A, 2012.g.
Филина О. Страна читателей. Литература. 4. класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Artjuha. Matemātika bilingvāli 3.klasei mācību grāmata. -Rīga, Retorika, 2011.g.

Dabaszinības:
Lekse Ņ. Dabaszinības bilingvāli 4. klasei. – Rīga: Retorika A, 2009. g.


Mūzika:
Vilkārse J. Mūzika 4.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2006.g.

Sociālās zinības:
Andersone G. Sociālas zinības 1., 2. daļa– Rīga, Zvaigzne ABC 2017.g

 

5. klase
IP kods 21011121, 21015521

Latviešu valoda:
Anspoka Z., Miņina M. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase. Lat2.- Rīga: LVA, 2009.

 

Svešvaloda:
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford. Class book
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford work book

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 5 класс. Практика.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература. 5 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 5. klasei.- Rīga: Petergailis, 2011.g.

Dabaszinības:
Kusiņa M. Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Vilks I. Dabaszinības 5.kl. – Rīga, Lielvārds, 2007.g.

Sociālās zinības:
Māra Rubana. Sociālās zinības 5. klasei.- Rīga: RAKA, 2008.

Informātika:
Vēža V. Informātika pamatskolai 5 klasei.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mājturība:
Kulakova M. u.c. Mājturība 5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 3.-5. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

6. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda:
Anspoka Z., u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase. Lat2.- Rīga: LVA, 2009.


Svešvaloda:
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford. Class book
Solutions. Elementary. Students’ Book. Oxford Work book

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 6 класс.- Rīga: Mācību grāmata,2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 6 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 6. klasei.- Rīga: Pētergailis, 2012.g.
Lude I. Matemātika 6. klasei. Uzdevumu krājums.- Rīga: Pētergailis,2008.

Dabaszinības:
Vilks I. Dabaszinības 6.kl. – Rīga, Lielvārds 2007.g.

Sociālās zinības:
Alhimionoks R.u.c. Sociālas zinības 6. klase.- Rīga: RAKA, 2008.

Vēsture:
Goldmane S.u.c. Vēsture pamatskolai. Senie laiki.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
Goldmane S.u.c. Latvijas vēsture pamatskolai. 1.d.-Rīga:ZvaigzneABC, 2011.

Informātika:
VēžaV. Informātika pamatskolai. 2. daļa.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 6.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Lasmane L.u.c. Mūzika 6. klasei.- Rīga: RaKa, 2007. 15g.

Mājturība:
Kulakova M.u.c. Mājturība 6.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

7. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda un literatūra:
Neilande S. u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase. LAT2. - Rīga: LVA, 2011.
Latviešu valoda 7. klasei mazākumtautību skolā. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVP, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Pre-intermed 2 nd. edition. Students’ Book. Oxford. Class book 2012.g.
Solutions. Pre-intermed 2 nd. edition. Students’ Book. Oxford. Work book 2012.g.

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 7 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 7 класс. - Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude J. Matemātika 7.kl. – Rīga, Petergailis, 2013.g.
Januma S., Lude I. Uzdevumu krājums algebrā 7.-9.klasei: Mācību līdzeklis.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Informātika:
Veiss K. Lietišķa informātika.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
V.Vēža red. Informātika pamatskolai 3.d.-Rīga:Mācību grāmata, 2011.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija. Botānika. 7. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Ģeogrāfija:
Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Sociālās zinības:
Andersone G.u.c. Sociālās zinības 7.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Vēsture:
Vēsture pamatskolai. Viduslaiki. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Goldmane S. Latvijas vēsture pamatskolai. 2.d.-Rīga:Zvaigzne ABC,2012.

Mūzika:
Lasmane L.u.c. Mūzika 7.klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2007. 15g.

Mājturība:
Kulakova M. u.c. Mājturība 7.klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

Sports:
Kurzemniece L. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Zvaigzne ABC, 2008.

8. klase
IP kods 21011121

Latviešu valoda un literatūra:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 8. klasei. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Pre-intermed. 2nd. edition. Students’ Book. Oxford 2013 g. class book
Solutions. Pre-intermed. 2nd. edition. Students’ Book. Oxford 2013 g. work book

 

Krievu valoda un literatūra:
Гаврилина М. Русский язык 8 класс. Практика.- Rīga:Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 8 класс.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude. J. Matemātika 8.kl. – Rīga, Petergailis.2012.g.
Januma S. Uzdevumu krajums 8.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija. Zooloģija 8.klasei. Mācību grāmata.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Ģeogrāfija:
Buile N., Druva-Druvaskalne I. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei.- Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības:
Ekonomika. Sociālās zinības 7-9.klasei. Mācību grāmata.-Riga: RAKA, 2006.
Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 8.klase. Mācību grāmata.-Rīga: RAKA, 2008

Fizika:
Ilgonis Vilks Fizika 8.klasei Zvaigzne ABC 2013.
Сборник задач по физике 8 класс.- Rīga: Lielvārds, 2008.
Tabulas un formulas fizikā 8.-12. klasei.- Rīga: Lielvārds, 2008.

Ķīmija:
Drille M. un citi Ķīmija 8.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013. g.

Vēsture:
Goldmane S. Pasaules vēsture pamatskolai 3. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.g.
Goldmane S. Latvijas vēsture 3. – Rīga, Zvaigzne ABC , 2013.g.

Mūzika:
Siliņš E. Mūzika 8.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
Lasmane L. Mūzika 8.klasei.- Rīga: RaKa, 2008.

Mājturība:
Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kulakova M.u.c. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2008.

Sports:
Kurzemniece L.u.c. Sporta ABC 6.-9. klasei.- Rīga:Lielvārds,2007.

9. klase
IP kods 21011121, 21015221

Latviešu valoda un literatūra:
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9.klasei. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.
Latviešu valoda mazākumtautību skolā 9.klasei. Lasāma grāmata. LAT2.- Rīga: LVAVA, 2007.

Svešvaloda:
Solutions. Intermediate 3st edition . Students’ Book.- Oxford, 2017 .
Solutions. Intermediate 3st edition Work book – Oxford, 2017.

Krievu valoda un litertūra:
Гаврилина М. Русский язык 9 класс. Практика.- Rīga: Mācību grāmata, 2007.
Филина О. Страна читателей. Литература 9 класс.-Rīga: Mācību grāmata, 2007.

Matemātika:
Lude J. Matemātika 9.kl. – Rīga, Petergalis. 2012.g.
Januma S. Uzdevumu krājums 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2015.g.

Bioloģija:
Aizpure A. Bioloģija . Anatomija 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei.-Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Sociālās zinības:
Alhimionoks R.u.c. Sociālās zinības.- Rīga: RAKA,2007.

Fizika:
Ilgonis Vilks Fizika 9.klasei Zvaigzne ABS

Ķīmija:
Drille M. Ķīmija 9.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2014.g.

Vēsture:
Goldmane S. Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gs..-Rīga: Zvaigzne ABC,2008.
Goldmane S.u.c. Pasaules vēsture pamatskolai 4.- Rīga: Zvaigzne ABC,2016.g.

Mūzika:
Lasmane L., Millere I.Mūzika 9. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2007.

Mājturība:
Mājturības pamati zēniem un meitenēm 5.-9.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC,2007.

Sports:
Kurzemniece L.u.c. Sporta ABC 6.-9.klasei.- Rīga: Lielvārds,2007.

10. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 10.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Dubiņa I. un citi Literatūra 10.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.


Svešvaloda:
Solutions. Intermediate 3st edition . Students’ Book.- Oxford, 2017 .
Solutions. Intermediate 3st edition Work book – Oxford, 2017.

Krievu valoda un literatūra:
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 10-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 10-го класса. 2 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

Matemātika:
Lude I., Briņķe D. Matemātika 10. klasei 1. daļa.- Rīga: Pētergailis, 2008.
Lude I., Briņķe D. Matemātika 10. klasei 2. daļa.- Rīga: Pētergailis, 2008.
Grunsberga S. u.c. Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem.10.-12.kl. - Rīga: Lielvārds, 2007.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. Mācību grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Fizika:
Krūmiņš J., Puķitis P. Fizika 10. klasei .- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Dzērve U., Eidiņš I. Fizikas uzdevumu krājums 10. klasei.- Rīga: Lielvārds, 2009.

Ķīmija:
Kaksis Ā. Ķīmija 10. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Lielvārds, 2011.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 1. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Psiholoģija:
Psiholoģija vidusskolai. Skolēna grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mūzika:
Grauzdiņa I., Siliņš E. Mūzika 9.-12.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

11. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 11.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Auzāne D. un citi Literatūra 11.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.


Svešvaloda:
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition . Students’ Book.- Oxford, 2013 g.
Solutions. Upper- Intermediate 3 nd edition. Work book – Oxford, 2013 g.

Krievu valoda un literatūra:
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 11-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Кудрявская И. u.c. Русский язык и литература для 11-го класса. 2 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Matemātika:
Lude I. Matemātika 11. klasei. 1.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.
Lude I. Matemātika 11. klasei. 2.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. Mācību grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai 3. daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Ģeogrāfija:
Melbārde Z. u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.daļa, 2.daļa- Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

 

Fizika:
Puķitis P. Fizika 11.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.
Vinogradovs S. Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei. - Rīga: Lielvārds, 2007.

Ķīmija:
Kaksis Ā. u.c. Ķīmija 11. klasei. Mācību grāmata. - Rīga: Lielvārds,2011.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai. 2. daļa. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Psiholoģija:
Psiholoģija vidusskolai. Skolēna grāmata.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Informātika:
Veiss K. Informātika vidusskolai. 2. daļa. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Veiss K. Informātika vidusskolai.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Mūzika:
Grauzdiņa I., Siliņš E. Mūzika 9.-12.klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kurzemniece L. Sports: Jautājumos un atbildes.- Riga: Zvaigzne ABC, 2007.

12. klase
IP kods 31011021

Latviešu valoda un literatūra:
Urbanoviča I un citi Latviešu valoda Nāc 12.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.g.
Auzāņa I. un citi Literatūra 12.kl. – Rīga Zvaigzne ABC, 2009.g.

Svešvaloda:
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition . Students’ Book.- Oxford, 2013 g.
Solutions. Upper- Intermediate 3nd edition. Work book – Oxford, 2013 g.

Krievu valoda un literatūra:
Ведела А. u.c. Русский язык и литература для 12-го класса. 1 часть. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. g.

Matemātika:
Lude I. u.c. Matemātika 12.kl. Mācību grāmata. 1.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.
Lude I. u.c. Matemātika 12.kl. Mācību grāmata. 2.daļa.- Rīga: Pētergailis, 2010.

Biznesa ekonomiskie pamati:
Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12.kl.- Rīga: Raka, 2007.

Bioloģija:
Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai . 4. daļa. Mācību grāmata. - Rīga: Zvaigzne ABC,2011.

Fizika:
Puķītis P. Fizika 12.kl. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.g.


Kīmija:
A.Kaksis u.c. Kīmija 12.klasei. Mācību grāmata.-Rīga:Lielvārds, 2012.

Vēsture:
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 3.daļa.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Klišāns V. Vēsture vidusskolai 4. daļa - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Sports:
Sports 10.-12. klasei.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
Kurzemniece L. Sports: Jautājumos un atbildēs.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

 

Skolas direktore N.Akopjana

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST