Latvijas Skolas Soma-2020. Shape of Music. 7.c

 

Rīgas 51. vidusskola 7.c klase

“Latvijas skolas soma”

 Pasākums ,, Mūzikas instrumenti’’

 

Pasākuma nosaukums – "Latvijas Skolas Soma" Projekta ietvaros

norises vieta, datums –Rīgas 51. vidusskola,  9.10.2020.

Klase, skolēnu skaits – 7.c , 16 skolēni.

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, apzinot Latvijas kultūras mantojumu.

Lai sekmētu Latvijas valstiskuma priekšnoteikumu un aktualizētu savas valsts kultūras mantojumu, 7.c klašu skolēni apmēklēja klasiskas mūzikas pasākumu, iepazistinājas ar mūzikas instrumentiem, pamēģināja spēlēt uz tiem.

Pirms aktivitātes.

Pirms ekskursijas klases stundā tika novadīta pārruna par mūzikas instrumentiem, par klasiskas mūzikas nozīmīgumu cilvēka audzināšanai un izaugsmei.

 Aktivitāte

2020. gada 9. oktobrī. Klasiskas mūzikas pasākums

Skolēniem bija iespēja klausīties klasisko mūziku, pamēģināt spēlēt ar mūzikas instrumentiem.

8

7

6

5

 

Pēc aktivitātes

Klases stundā ar skolēniem tika pārrunāts par pasākuma ieguvumiem un trūkumiem, kā arī skolēni rakstīja par saviem iespaidiem, kurus viņi ieguva pasakumā.

Bērni pastāstīja, kas viņiem patīk vislabāk. Tika apspriests, ko skolēni uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas.

Skolēnu secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības. Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

Paldies D. Znotiņai par atbalstu un palīdzību pasakuma organizēšanā.

                                                                 7.c klases audzinātāja    K.Rosijska

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST