Labie darbi - 2020. 8.a

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Labo darbu nedēļas mērķis: vairot palīdzības sniegšanas kultūru, un tās laikā pastiprinātu uzmanību pievērst palīdzībai, kuras sniegšana iespējama bez liela finansiālā ieguldījuma.

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau divpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Tā ir  nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek  aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo laiku un darbu.

Visi 8.a klases skolēni piedalījās akcijā. Klases audzināšanas stundā skolēni gatavoja grāmatzīmes 2.b klases skolēniem. Pirms grāmatzīmju izgatavošanas, skolēni interneta resursos atrada grāmatzīmju paraugus, kuras vēlētos izgatavot.  Atnesa uz klases stundu materiālus (krāsaino papīru, šķēres, zīmuļus, līmi, zīmēšanas papīru) un kopā sagatavoja 24 grāmatzīmes origami stilā un 24 zīmulīšus-grāmatzīmes.

Varēja secināt, ka akcija noritēja veiksmīgi. Skolēniem bija iespēja saprast cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga, redzot prieku sākumskolas 2.b klases skolēnu acīs.

 

8.a klases audzinātāja  Vineta Telnere 

 va

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST