Latvijas skolas soma - 2020. 9.b

 

Pasākuma nosaukums – "Latvijas Skolas Soma" Projekta ietvaros mācību ekskursija  “Piedzīvojums pa Mangaļsalas fortiem” .

     Datums - 08.10.2020.

     Klase, skolēnu skaits – 9.b, 26 skolēni.

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, padziļināt skolēnu Latvijas vēstures zināšanas, klases kolektīva saliedēšana.

Pirms ekskursijas tika novadīta klases stunda. Ar skolēniem tika pārrunāts par vēsturiskiem notikumiem, kas  saistīti ar Mangaļsalas fortiem. Klases stundas mērķis bija ieinteresēt skolēnus ar Latvijas  vēsturi un mudināt aktīvi piedalīties gaidāmos pasākumos projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Ar skolēniem tika pārrunāts par  drošības noteikumiem dabā un transportā.

Mangaļsalas mežos atrodas fortifikācijas būvju kompleksa daļas, kurām ir noteikta valsts

   aizsardzība. Mangaļsalas bunkuri ir unikāla vieta Rīgā, gan arī visas Eiropas mērogā.  

   Skolēniem bija iespēja apskatīt dažādus militārās būves: Krievijas impērijas būves,

   brīvvalsts laika doti, padomju gadu noliktavas un citi interesanti objekti. Ar 2003. gada  

   Kultūras ministrijas rīkojumu tas nonācis valsts aizsardzībā.
  Ekskursijas vadītājs ļoti aizraujoši  stāstīja par katru objektu. Gida stāsts bija vērtīgs un   

   bērni  ar interesi klausījās gida stāstījumu Skolēni arī  apskatījā

   dižpriedi un redzēja arī avarējušā dzelzsbetona kuģa «Lady Cotlin» vraku.

Ekskursijas laikā skolēni bija ne tikai  klausītāji, bet viņiem tika arī dots dažādas atraktīvu uzdevumus: atrast dārgumu, pastaigāt uz ķekatām, iziet maršrutu gāzes maskā un citi. Ekskursijas beigās bērniem bija iespēja atpūsties pie jūras un piedalīties aktīvās spēlēs.

Atgriezeniskā saite (ieguvumi).

Klases stundā ar skolēniem tika pārrunāts par ekskursijas ieguvumiem un trūkumiem. Bērni pastāstīja, kas viņiem patika vislabāk. Tika apspriests, ko skolēni  uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas. 

Nobeiguma secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana valsts simtgadei! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības. Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

 

9.b klases audzinātāja    S. Curbunova. 

 

ccccs

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST