Papildinformācija par uzņemšanu 10.klasē

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās

Ar informāciju iepazīties šeit

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19 inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST