Erasmus+

Angļu un vācu valodas skolotājas Anžela Jaroslavceva un Karine Akopjana no 20. līdz 24.septembrim piedalās profesionālās meistarības pilnveidos kursos Pirejā ( Grieķija).

Kursi paredzēti dažādu priekšmetu skolotājiem, kā arī angļu un vācu valodas skolotājiem, kuri ir gatavi turpināt un pilnveidot savas zināšanas par CLIL metodi ( Content and Language Integrated Learning) savās stundās, kas mūsdienās šī metode tiek uzskatīta par visatbilstošāko visā Eiropā.

Apmācības notiek ar Erasmus+ atbalstu.


P.S. Es ļoti lepojas ar mūsu skolotājiem!

Parādot fragmentu no mūsu stundas pār tēmu Covid 19, izmantojot CLIL metodi ( Angļu valoda, Latviešu valoda un Bioloģija), mēs saņēmām augstāko punktu skaitu.

 

1  2

3    4

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST