"Latvijas skolas soma". Films "Baltu ciltis".

Projekta  „ Latvijas skolas soma ” ietvaros Rīgas 51. vidusskolas  8. - 12. klašu skolēniem š,g. novembrī bija iespēja noskatīties Laura

 Ābeles un Raita Ābeles režisēto populārzinātnisko dokumentālo piedzīvojumu filmu ,, Baltu ciltis”.
Filma veidota kā  vēsturiska rekonstrukcija. Filmas autori piedāvā skatītājiem vēsturiskus inscenējumus  un saistošu datoranimāciju.

 Filmas apskatītie  notikumi risinās  13.gadsimtā. Kuršu, baltu, sēļu, latgaļu, zemgaļu, prūšu, žemaišu,  augštaišu, kā arī Baltijas somu – lībiešu un Sāmsalas igauņu apdzīvotās teritorijas apceļo tirgotājs no Dānijas - Larss. Viņš ir dāņu spiegs, kuram ir dots uzdevums izzināt visu iespējamo par pēdējām Eiropas pagānu ciltīm.

Skatītājus filmas sižets pārsteidza ar plašu un izglītojošo vēsturisko faktu atspoguļojumu. 

Mums bija iespēja tikties ar filmas režisoru, kur skolēni uzdeva dažādus jautājumus, lai saņemtu atbildes.

 Tādējādi skolēni varēja gūt ieskatu un informāciju par  Latvijas valsts un Eiropas  vēsturi un kultūru. Viņi savas zināšanas paplašināja, iegūto informāciju  veiksmīgi varēs integrēt mācību procesā.

1

2

3

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST