Radošās dabaszinību stundas

Apgūstot jauno mācību standartu, 5. klašu skolēni dabaszinību stundās uzzināja jaunu informāciju un padziļināti pētīja tēmu” Dabiskās ekosistēmas Latvijā.” Tēmas noslēgumā skolēni veidoja projektu grupās. Katra grupa izlozēja ekosistēmas nosaukumu, par kuru gatavos projektu . 

         Visas grupas bija jau rūpīgi sagatavojušās mājās, tāpēc darbs klasē veicās raiti. Skolēni ar lielu aizrautību un ieinteresētību strādāja pie sava projekta. Rezultāts bija lielisks! Ieskatieties fotogrāfijās un redzēsiet, cik radoši darbi izdevās skolēniem!

Dabaszinību skolotāja Iveta Zēvalde

ezers1 ezers2 ezers3 ezers4 

mežs1 mežs 2 mežs3

purvs1  purvs2

upe1 upe2 upe3 upe4

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST