Vienotā iestājpārbaudījuma REZULTĀTI skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2022./2023.mācību gadā

Informējam, ka RD IKSD  tīmekļa vietnē ir publicēti vienotā iestājpārbaudījuma REZULTĀTI skolēnu uzņemšanai 10.klasē  2022./2023.mācību gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-vidusskolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST