Dalība projektā

2017./2018.m.g. Skola iesaistījās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā gadā projektā piedalījās 9 skolēni.

2018./2019.m.g. – projektā saņēma atbalstu 14 skolēni.

2019./2020.m.g. – projektā saņēma atbalstu 46 skolēni.

2020./2021.m.g. – projektā saņēma atbalstu 55 skolēni.

2021./2022.m.g. – projektā saņēma atbalstu 42 skolēni.

2022./2023.m.g. – projektā saņēma atbalstu 66 skolēni.

Skolā notika semināri darbnīcas un supervīzijas pedagogiem.

2023.gadā janvārī projekts ir beidzis.

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST