Izglītojamo uzņemšana 10.klasē

Lai izglītojamais pretendētu uz iestāšanos Rīgas 51.vidusskolas 10.klasē, uzņemšana notiks kārtībā pēc šādiem nosacījumiem:

 1. mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm,
 2. vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm,
 3. rezultātiem centralizētajos eksāmenos (latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā) – ne zemākiem par 35 procentiem, 
 4. Ja skolēns nav kārtojis centralizētos eksāmenus, tad uzņemšana notiek uz brīvajām vietām.

 Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību) un  1. un 2. apakšpunktā noteiktās prasības.

Uzņemšanas kārtība ir ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa ir  ŠEIT.

Dokumentu pieņemšana  27.06.2023. un 28.06.2023. no plkst. 9:00 līdz 14:00.

28.06.2023. no 14:00 skolas mājas lapā tiks publicēts pretendentu saraksts 10.klasē.

 

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 51.vidusskolā!

 Vidusskolā piedāvājam apgūt

divus padziļinātus mācību priekšmetu komplektus

 

Vidusskolā piedāvājam apgūt šādus padziļinātos kursus:

 • svešvaloda II (angļu valoda),
 • matemātika II,
 • programmēšana II,
 • ķīmija II,.
 • fizika II,
 • bioloģija II,
 • ģeogrāfija II,
 • vēsture II

 Esi gaidīts mūsu skolas 10.klasē!

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST