Daudz laimes, Latvija!

Kur koki aug visstaltākie?

Kur mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?

Kur zāle zeļ viszaļāk?

Dzimtenē.

Kur avoti visdzidrākie?

Kur kovārņi visgudrākie?

Kur kaķi ņaud vismīļāk?

Kur zivis peld visdziļāk?

Dzimtenē.

Kur velli lec visellīgāk?

Kur mellenes vismellīgāk?

Kur pļavas zied viskošāk?

Kur pasaulē vis drošāk?

Dzimtenē.

Savā tautā.

/Pēteris Brūvers/

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST