Sākumskolas nedēļa

 

Sākumskolas nedēļas pasakumu plāns

Tēma:”Rudens  nāca sētiņā”

09.10.23.-13.10.2023.

 

Pasākums

Datums

Norises laiks, vieta

Klases

Atbildīgie

“Rudens nāca sētiņā...”

·        Sienas noformēšana

·        Izstādes ”Rudens dāvanas ” noformēšana

Pirmdiena

09.10.23.

 

Dienas laika

1.-4.klases

MSJ skolotaji

Klašu audzinātāji

Labdarības diena

·        Labdarības akcija ”Murr-ņau” Atbalsts skolas kaķim.

·        Labdarības akcija “Sasildīsim mazās ķepiņas ” .Palīdzība Ventspils patversmes dzīvniekiem

·        Labais darbiņš manai skolai

·        Zīļu vākšana Rīgas zoodārzam

·        Palīdzība sētniekam

Otrdiena

10.10.23.

 

Dienas laika

1.-4.klases

MSJ skolotaji

Klašu audzinātāji

Āra nodarbību diena

·        Rudens ekskursija : “Namdara darbnīca”. Interaktīva nodarbība par Latvijas kokiem; tradicionālo kokapstrādes darbarīku izmēģināšana; pastaiga pa meža taku...

·        Pārgājiens. Rudens mandalas veidošana.

·        Interaktīvs pārgājiens “Mazjumpravās muiža”. Pētām rudeni.

·        Didaktiskā spēle ārā : ”Rudens dāvanas ”

·        Mācību pārgājiens: “Izpēti rudeni!”

·        Pārgājiens: “Pēc kā smaržo rudens?”.Rudens smarža, garša, skaņa .

“Gribu būt gudrs ”

·        Viktorīna “Viss par un ap rudeni”

·        Viktorīna “Rudens kā rudens”

·        Pasakas pēcpusdiena: “Katupei, kartupeli”

·        Meistarklase “Jautrās rudens lapas ”

·        Spēle : ”Rudens smarža , rudens garša”

·        Spēle : ”Rudens mūsu rokās” – atpazīst rudens labumus, sataustot, smaržojot, garšojot un klausoties.

·        Viktorīna “Rudens”

·        Ēdienu gatavošanas meistarklase “Rudens garša”.

·        Didaktiskā spēle un viktorīna: “Rudens pazīmes dabā”

·        Rudens viktorīna “Iepazīsti rudeni” ; zīmēšanas konkurss

Nedēļas laikā

 

(atbilstoši laika apstākļiem)

 

06.10.23.

 

 

 

 

09.10.23.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.23.

-

10.10.23.

_____

             12.10.23.

-

10.10.23.

13.10.23.

 

1.a,

1.b

 

 

 

1.c

1.d

 

2.a

2.b

2.c

 

 

 

1.a

1.b

1.c

1.d

2.b

3.a

3.b

3.b

 

4.b

 

4.c.

 

Ž.Sakoviča

V.Dortāne

 

 

 

L.Rozentāle

A.Druzenko

 

T.Rostkovska

J.Ševciva

J.Ozoliņa

 

 

 

Ž.Sakoviča

V.Dortāne

L.Rozentāle

A.Druzenko

J.Ševciva

T.Laikovskaja

J.Čaikina

J.Čaikina

 

M.Dorofejeva

 

I.Krištope

“Grāmatiņa ciemos nāk...”

·        Grāmatu apmaiņas punkta atklāšana.

·        Grāmatu lasīšana

·        Grāmatu Ilustrēšana

Trešdiena

11.10.23.

 

Dienas laika

1.-4.klases

 

 

 

 

MSJ skolotāji

Klašu audzinātāji

Flešmobs

·        1.-4.klases dzejoļa “Rudens “ kopīgā skandēšana

·        “Raiba rudens”   Krāsu noskaņojums.

 

Ceturtdiena

12.10.23.

 

1.-4.klases

MSJ skolotāji

Klašu audzinātāji

Sākumskolas nedēļas rezultātu apkopojums, analīze

Piektdiena

13.10.

Dienas nogalē

 

 

  1

Runājošās sienas

Ņemot vērā šī gada skolas prioritāti – atbalstīt bērnus ar latviešu valodas apguvi, pārejā uz vienotu skolu, sākumskolas rudens nedēļas ietvaros liels uzsvars bija uz runājošajām sienām. Katrā gaitenī sienai bija savs ar rudeni saistīts temats. Bija Sēņu siena, Rudens velšu (augļu un dārzeņu siena), Rudens svētku (Miķeļi un Mārtiņi) tradīciju siena un Gadalaiku siena. Uz sienām esošos materiālus skolotāji iekļāva savās stundās, veidojot krustvārdu mīklas, viktorīnas un citus interaktīvus uzdevumus, lai bērni mācītos atrast un izmantot uz sienām esošos informāciju.

Rudens velšu un Sēņu siena.

                                                                    2                                         

                               

 

 

 

 

Rudens svētku tradīciju siena.  

 

Gadalaiku siena.                                    Rudens uzdevumu un  krāsu siena.3

 

Izstāde “Rudens dāvanas”

Visas nedēļas garumā skolas pirmā stāva foajē bija apskatāma bērnu veidoto kompozīciju izstāde. No dārzeņiem, kastaņiem, zīlēm, lapām un citiem dabas materiāliem bērni ar vecāku palīdzību izveidojuši gan dzīvniekus, gan transporta līdzekļus, gan pasaku tēlus. Ar lielu interesi bērni aplūko, ko paveikuši skolas biedri.

4

 

 Grāmatu maiņas punkts

 “Sākumskolas nedēļas” ietvaros tika atklāts grāmatu maiņas punkts. Pateicoties sākumskolas skolēnu un viņu vecāku aktīvai līdzdalībai grāmatu maiņas punkta plaukti pāris dienu laikā tika piepildīti ar dažādām grāmatām. Grāmatu maiņas punkta mērķis ir veicināt skolēnos interesi par grāmatām un lasīšanu, uzlabot lasītprasmi, kā arī rosināt brīvos brīžus pavadīt lietderīgi. Garākā starpbrīdī vai pagarinātajā grupā par izklaidi var kļūt laba grāmata. Grāmatu maiņas punkts atrodas skolas pirmajā stāvā, pretī dežurantam. Grāmatu maiņas punktu skolēniem izmantot un papildināt palīdz sākumskolas skolotāji.

 5

Grāmatu maiņas punkts.

Labdarības diena  

Sākumskolas klases iesaistījās akcijā “Labo darbu nedēļa”. Katra klase izvēlējās vienu labo darbiņu, ko paveikt. Visvairāk skolēni vēlējās palīdzēt dzīvniekiem - bija gan atbalsts skolas kaķim, gan iesaistīšanās labdarības akcijā “Sasildīsim mazās ķepiņas ”, tika savākta palīdzība Ventspils patversmes dzīvniekiem, vāktas zīles Rīgas zoodārzam. Tāpat bija klases, kas izvēlējās palīdzēt sētniekam un paveikt mazos labos darbiņus skolas labā (grābt lapas un palīdzēt citos āra darbos).

  6

Viktorīnas


Vairākās sākumskolas klasēs nedēļas ietvaros tika rīkotas dažādas interaktīvas spēles un viktorīnas par rudens tematiku.

7                                                                                         

Sasniedzamie rezultāti:

 • Attīsta prasmi sadarboties grupā kopīga uzdevuma veikšanai.
 • Paplašina vārdu krājumu (rudens dārzeņu, augļu u.c. velšu nosaukumi)
 • Vingrinās latviešu valodas lietošanā savstarpējā komunikācijā

 

Rudens garšas

Rudens veltes ir jāpagaršo – tā 3.b izlēma un sarīkoja ēdienu gatavošanas meistarklasi  “Rudens garša”. Bērniem tapa gardi augļu salāti dizain un tehnoloģijas stundas ietvaros.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Pēc receptes gatavo salātus, uzlabo recepti un pamato veiktās izmaiņas.
 • Pirms sākt gatavot ēdienu, nosauc visus darba posmus, nepieciešamos produktus
 • un virtuves ierīces.
 • Raksturo dārzeņu un augļu kvalitāti pēc to ārējā izskata, smaržas, garšas.
 •  Veic dārzeņu un augļu pirmapstrādi (šķiro, mazgā, mizo, skalo, smalcina).
 • Degustē, garšo pagatavoto ēdienu, salīdzina ar klasesbiedru pagatavoto, skaidro ēdiena
 • pilnveidošanas nepieciešamību un iespējas.
 • Kopā ar klasesbiedriem klāj galdu.

8

 

Pirmklasnieki dodas rudens dārgumu medībās

Par rudeni mēs lasījām, dziedājām, zīmējām un gatavojām kompozīcijas, nu pienācis laiks rudeni izpētīt dabā! – tā nolēma 1.d un 1.c klase un devās rudens mācību pārgājienā.  Pārgājiena maršruts bija mūsu Ķengaraga lepnums - Daugavas promenāde. 

9

Sagatavojušies ceļam ar siltām cepurēm un cimdiem, skolas pagalmā bērni kļūst par dabas pētniekiem un saņem savu pārgājiena uzdevumu. Katram ir papīra tūta ar sarakstu - kādi un cik rudens “dārgumi” jāatrod. Ar azartu mazie pētnieki jau sāk skaļi lasīt - 10 dzeltenas bērza lapas, 8 kļavas lapas, 6 ozola lapas, 4 zīles, 7 zariņi... “Re, ozols! Re, zariņi! Cik lieli? Tas ir pārāk liels! Nelien maisā. Vajag mazāku!”

Turklāt pārgājienu burvība ir arī neplānotie “dārgumi”, kas sastopami ceļā. Šoreiz mazie dabas pētnieki brīnās – re, ceļmalā vēl zied sarkanais āboliņš. Sajūsmu izraisa pēc vētras apgāzts koks. Pētām koka saknes un dziļo bedri. Pārsteigumu sagādā arī kāda kļava, kas savas lapas iekrāsojusi spilgti sarkanas. Pāri trotuāram lēni čāpo vēl nenoslēpies kāpurs. Cik pūkains! Cik skaists! Bet, rau, debesīs – gājputnu kāsis! Spriežam, kas tie par putniem. Meža pīles? Daugavas otrā krastā redzami dūmi. Ugunsgrēks? - bērni satraucas. Vērojam un secinām, ka cilvēki dedzina zarus, tur notiek rudens dārza sakopšanas darbi.

Mazo pētnieku kājiņas spēja nosoļot līdz pat Mazjumpravas muižai, kur sarīkojām pikniku ar siltu tēju.

10

Pa ceļam atrastie dārgumi – krāsainās lapas, zariņi, zīles u.c. šeit tika likti lietā -  tapa skaistas mandalas no dabas materiāliem.

11

 

Pārgājiens ar uzdevumu

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Dabā atrod noteiktu skaitu priekšmetu. Izmanto salīdzinājumus: lielāks - mazāks, vairāk - mazāk.
 2. Vēro rudens pazīmes dabā, iesaistās sarunā par redzēto. Lieto vārdus - ozols, kļava, bērzs, krāsainas lapas, zīles, gājputni. Atbild uz jautājumiem: Kādā krāsā ir lapa? Kādam kokam pieder šī lapa? Vidē apgūst jaunus vārdus – piemēram, tornis, dūmi, kāpurs, saknes.
 3. Kopīgi ar klasesbiedriem veido mandalu no dabas materiāliem.
 4. Ievēro dabas tūrisma noteikumus – nokārto piknika vietu, savāc savus atkritumus (“ko atnesi, to aiznes”), dabu pēta ar pietāti (nelaužot kokus, krūmus, nepostot augsni).

 

Kultūras un izklaides nodarbība -ekskursija

 "Namdara darbnīca"

1.a un 1.b klases skolēniem  notika izzinoši radoša nodarbība-ekskursija  "Cilvēks, koks, kultūrvērtība"  ("Koka daudzveidīgā dzīve"). Tajā skolēni iepazina koku raksturīgākās īpašības, to izmantošanas iespējas, apstrādes veidus un izmantojamos instrumentus. Iepazina arī dažas jaunas, ar kokapstrādi saistītas profesijas.

12

Šī nodarbība noritēja divās daļās – teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tika apskatīta dažādu koku plašā izmantojamība dažādās sadzīves jomās. Bija iespēja aplūkot gan latviešu, gan cittautiešu meistaru koka darinājumus. Stāstījums tika bagātināts ar piemēriem no latviešu folkloras – mīklas, sakāmvārdi, teikas.

       Praktiskajā daļā skolēni darbojās četrās stacijās: mizošana ar slīmestu, ēvelēšana, zāģēšana ar zāģi (ar kuru jāzāģē divatā), grebšana ar kaltiem.

13 

Skolēni varēja spēlēt dažādas no koka gatavotas spēles.

14

Protams, vislielāko sajūsmu izraisīja cīņa ar skaidu maisiem, stāvot uz baļķa. Aktīvi iesaistījās arī līdzjutēji, uzmundrinot cīnītājus un uzvarētājiem veltot aplausu vētru. Tas saliedēja klases kolektīvu un radīja kopības sajūtu.

 

Spēle  ”Rudens mūsu rokās”

2.b klases skolēni spēlēja spēli “Rudens mūsu rokās”, kur vienā lielā maisā tika ievietoti dažādi rudens labumi. Katrs skolēns ar acīm ciet, izvilka vienu lietu, kuru pēc taustes un smaržas bija jāatmin, kas tas ir par labumu. Tika izmantoti dažādi dabas materiāli, augi, augļi un dārzeņi. Pēc tam, kad lieta veiksmīgi tika atminēta, pilnveidojot latviešu valodas vārdu krājumi, skolēniem bija jāapraksta gan savas izjūtas, gan pašu lietu, kuru izvilka no maisa. Turpinot rudens tēmu, skolēni veidoja no plastelīna savu grozu ar rudens labumiem, kuri tika novietoti klasē. 

15 

 

Super User

TAG_NAME_AUTHOR_POST