Super User

Super User

11.decembrī Rīgas 51.vidusskolā notika - Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbildīgo par karjeras attīstības atbalstu pieredzes apmaiņas seminārs.

Seminārā Rīgas 51.vidusskola dalījās savā pieredzē par karjeras iespējām skolā, skolēni bija sagatavojuši sirsnīgu sagaidīšanas koncertu ciemiņiem.

Darba gaitā uzstājās arī lektori Diāna Šķēle un Indra Markova. (Karjeras konsultēšanas atbalsta modelis un Karjeras krustceles)

Karjeras attīstības atbalsta aktualitātes pārrunāja - Ārija Taurene un Velta Zdanovska - Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenās speciālistes-ekspertes.

DSC 0391

DSC 0397

DSC 0402

DSC 0405

DSC 0409

DSC 0410

DSC 0412

DSC 0413

Piektdiena, 06 Decembris 2019 08:34

Latvijas skolas soma projekta ietvaros

 

Rīgas 51.vidusskolā 05.12.19. viesojās

Teātris sapņu Kuģis ar izrādi – Pūces piens.

 

      1.-3. klašu skolēni ar lielu interesi iesaistījās teātra izrādē un aktīvi līdzdarbojās šajā interesantajā un izzinošajā izrādē par Latvijas dabu, dzīvniekiem, gadalaikiem, dabas norisēm un skolu.

 

qqqqqqqqq

Amatnieka darba specifika un iepazīšana

07.11.2019. no plkst. 08.10 līdz plkst. 12.20

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: Iepazīstināt 1. – 2.klašu skolēnus  ar amatnieka profesiju, iepazīstināt ar amatnieka darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts, uzzinātu kā saražoto produkciju virzīt līdz galapatērētājam. Cik daudz un dažādas profesijas ir šajā amatniecības nozarē.

Dalībnieki: Rīgas 51.vidusskolas 1. – 2. klašu skolēni  (116 skolēni)                                                                

PROGRAMMA

Pasākums bija plānots kā nodarbība 1. – 2. klašu skolēniem, kura norisinājās 2 daļās – 1. daļā skolēniem notika amatnieka profesijas prezentācija, ap sveču liešanas procesu iesaistīto profesiju nodarbošanās apraksts – tika apskatīts ķīmijas virziens, dizaina virziens, iepakojuma ražošanas virziens, IT virziens preces ražošanā,  otrajā daļā praktiska nodarbība ar sveces ražošanu un iepakojuma izveidi .   Klases tika dalītas pa grupām:

08.10 - 08.50 - 1.a klase

09.00 - 09.40 - 1.b klase

09.50 - 10.30 - 2.a klase

10.45 - 11.25 - 2.b klase

11.40 - 12.20 - 2.l klase

  1. Amatnieka - sveču meistara stāstījums prezentācija par preču ražošanā iesaistītajām profesijām – ķīmiķi, dizaineru, IT specialistu un preču ražošanas iekārtu inženieri. Klases tiks dalītas grupās un katrai grupai tiks piedāvāts ielūkoties sveču ražošanas procesa “sastāvdaļā” – ķīmija, dizains, iepakojuma ražošana un IT. Tiks nodrošināts darbs stacijās, lai skolēniem būtu vieglāk uztvert katru no ražošanas procesa daļām. Skolēni tiek iepazīstināti ar sveču meistara darba ikdienu, darba apstākļiem, profesijā nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām, savas darbnīcas tapšanas etapiem un sveču virzīšanas līdz patērētājam galvenajiem nosacījumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar reālām darba un studiju iespējām šajā nozarē.                                                          
  2. Meistardarbnīca. Skolēniem tika piedāvāts izveidot savu šī amata produktu - sveci, lai iejustos sveču meistara lomā un pārbaudītu savu interesi par aplūkoto amatniecības jomā.

1

3

4

5 

Sagatavoja:

Dace Znotiņa