Super User

Super User

     Rīgas 51.vidusskolā 1. - 6. klašu vecāki un skolēni atnesa svecītes, lai varētu iedegt un atcerēties mūsu karavīrus, varoņus, kas cīnījās par Latviju!

    Pedagogu kolektīvs jau agri no rīta aizdedza svecītes, lai radītu patriotisku noskaņu skolā. Stundās tika rādītas filmas, veiktas aktivitātes par Lāčplēša dienu.

 

Godinām un atceramies mūsu karavīrus!

 

1   3  10000000000

8  9   

 2 

  

 

 

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 19:26

Latvijas skolas soma - 2020. 6.a

 

Rīgas 51. vidusskola 6.a klase skolēnu piedalīšana

projektā ,,SKOLAS SOMA,,

Pasākums ,,SHAPE OF MUSIC,,

Rīgas 51. vidusskolā, 09.10.2020. tika rīkots pasākums bērniem ,,Shape of music,, Šī ir oriģināla iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, dzirdēt to skanējumu un, kas ir pavisam burvīgi - mēģināt pašiem paspēlēt. Starp instrumentiem tika prezentēti kontrabass, alts, čells, vijole un citi.

Bērni piedalījās ar lielu interesi un gaidīja savu kārtu pieskarties instrumentam un radīt savu  melodiju. Lielākajai daļai bērnu šī bija pirmā reize viņu dzīvē.

Pēc pasākuma bērni rosīgi dalījās savos iespaidos.

Pēc pasākuma bērni rosīgi dalījās savos iespaidos.

,,  Tas bija ļoti interesanti. Es spēlēju visus instrumentus, bet vijole bija mana mīļākā. Man bija sajūta, ka es jau zinu, kā spēlēt,,

,, Es  paspēlēju visos instrumentos .. spēlēju pirmo reizi mūžā .. tas mani ieinteresēja. ,,

,,Man vispār patīk dzīvā mūzika ... bet šeit man izdevās mēģināt pašam spēlēt ... tas ir neaizmirstami.,,

Man ļoti patika  viss ko šeit notika… un man īpaši patika rīks, kas izgatavots no zirgu astēm. ,,

 ..Es gribētu turpināt ..un  nolēmu ķerties pie savas mūzikas izveidošanas.,,

PALDIES šī pasākuma organizatoriem un Dacei Znotiņai!

525455151

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 19:22

Latvijas skolas soma - 2020. 7.a

 

Latvijas Skolas Somas pasākums 7.a kl.

Mangaļsalas Forti

Latvijas Skolas Somas projekta ietvaros 1.oktobrī 7.a klase apmeklēja Mangaļsalas Fortus.

Pasākuma mērķi bija:

  • ü Iepazīstināties ar interesantām vietām Rīgā;
  • ü Apskatīt Latvijas militāro un vēsturisko mantojumu;
  • ü Attīstīt orientēšanas un grupas saliedēšanas prasmes.

Mangaļsalas bunkuri ir unikāla vieta Rīgā, gan arī visas Eiropas mērogā - vēl neizzināta un lielākajai daļai rīdzinieku pat nezināma. Dažādu gadsimtu militārās būves: Krievijas impērijas būves (1874-1912), Latvijas brīvvalsts laika doti (1927), padomju gadu munīcijas noliktavas un citi interesanti objekti.

         Ekskursijas maršruts deva skolēniem iespēju apskatīt lielāku daļu no visām būvēm. Bija ļoti interesanti ne tikai klausīties stāstījumus, bet to visu redzēt un izstaigāt!

Lielākā daļa no objektiem noslēpušies mežā, un nezinātājs pat nepamanīs, ka paiet tiem garām. Tāpēc skolēniem tika piedāvāta orientēšanās spēle ar uzdevumiem, slēptuvēm un mājieniem.

         Maršruta garums bija 7 km ar spēlēm, uzdevumiem, šķēršļu joslām.

Ekskursija nobeigumā mēs izejām pie jūras, kur skolēniem bija iespēja redzēt nogrimušo kuģi.

Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas un iedvesmojošas. Liels paldies arī ekskursijas vadītājam Normundam Ceipem.

Kl. audzinātāja  K.Vuškāne

 

1111111111111

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 19:07

Latvijas skolas soma - 2020. 5.b

 

Programma "Latvijas skolas soma"

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu. 

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Šogad 9.oktobrī mūsu Rīgas 51.vidusskola viesojas inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība “Shape of music”.Apvienība piedāva  oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un iepazīt tuvāk visus četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus – vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Projektam Latvijas skolas soma LV100 viņi ir  radījušas aizraujošu programmu audzēkņiem, kurā skolēni tiks iepazīstināti ar klasiskajiem mūzikas instrumentiem caur aktuālu latviešu un ārzemju mūziku tieši. Audzēkņiem tiks dota iespēja arī apskatīt tuvāk un pamēģināt katru no šiem instrumentiem, kas, iespējams, kādu ieinteresēs spert pirmos soļus ceļā arī uz nopietnu muzikālo izglītību.

5.b. klases skolēni bija ļoti priecīgi piedālīties šajā stundā un izmēģināt spēli uz mūzikas instrumentriem. Izrāde bija ļoti aizraujoša un interaktīva, jo mūziķi spēlēja dažādas popularas melodījas un skolēni mina kas tie ir, stāstīja par savam emocijam un dalījas ar zināšanam par mūzikas instrumentiem.

 

5bbbbb 

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 18:44

Latvijas skolas soma - 2020. 9.a

 

Atskaite par piedalīšanos “Latvijas skolas soma” projektā – 12.10.2020.

Dalībnieki – 9.a

Mērķis – Latvijas vēsturiska mantojuma pētīšana – Mangaļsalas bunkuri

Ekskursijā piedalījās visi skolēni. Pirms ekskursijas skolēni meklēja informāciju internetā, apsprieda sameklēto, gatavoja jautājumus, uz kuriem atbilde netika sameklēta.

Ekskursijas laikā ar lielu aizrautību apskatīja objektus, filmējas, meklēja slēptuves ar uzdevumiem . Daži paveica visu, dažiem bija diezgan grūti paspēt sameklēt visus objektus, jo tas prasīja labu fizisko sagatavotību.  Bet kopumā skolēni bija gandarīti, iedvesmoti un priecājas par to, ka uzzināja par savu pilsētas vēsturi  vairāk.

Klases audzinātāja Ella Haritonova

 

212121212 

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 18:33

Latvijas skolas soma - 2020. 9.b

 

Pasākuma nosaukums – "Latvijas Skolas Soma" Projekta ietvaros mācību ekskursija  “Piedzīvojums pa Mangaļsalas fortiem” .

     Datums - 08.10.2020.

     Klase, skolēnu skaits – 9.b, 26 skolēni.

Mērķis: veicināt piederības apziņu Latvijas valstij un patriotismu, padziļināt skolēnu Latvijas vēstures zināšanas, klases kolektīva saliedēšana.

Pirms ekskursijas tika novadīta klases stunda. Ar skolēniem tika pārrunāts par vēsturiskiem notikumiem, kas  saistīti ar Mangaļsalas fortiem. Klases stundas mērķis bija ieinteresēt skolēnus ar Latvijas  vēsturi un mudināt aktīvi piedalīties gaidāmos pasākumos projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Ar skolēniem tika pārrunāts par  drošības noteikumiem dabā un transportā.

Mangaļsalas mežos atrodas fortifikācijas būvju kompleksa daļas, kurām ir noteikta valsts

   aizsardzība. Mangaļsalas bunkuri ir unikāla vieta Rīgā, gan arī visas Eiropas mērogā.  

   Skolēniem bija iespēja apskatīt dažādus militārās būves: Krievijas impērijas būves,

   brīvvalsts laika doti, padomju gadu noliktavas un citi interesanti objekti. Ar 2003. gada  

   Kultūras ministrijas rīkojumu tas nonācis valsts aizsardzībā.
  Ekskursijas vadītājs ļoti aizraujoši  stāstīja par katru objektu. Gida stāsts bija vērtīgs un   

   bērni  ar interesi klausījās gida stāstījumu Skolēni arī  apskatījā

   dižpriedi un redzēja arī avarējušā dzelzsbetona kuģa «Lady Cotlin» vraku.

Ekskursijas laikā skolēni bija ne tikai  klausītāji, bet viņiem tika arī dots dažādas atraktīvu uzdevumus: atrast dārgumu, pastaigāt uz ķekatām, iziet maršrutu gāzes maskā un citi. Ekskursijas beigās bērniem bija iespēja atpūsties pie jūras un piedalīties aktīvās spēlēs.

Atgriezeniskā saite (ieguvumi).

Klases stundā ar skolēniem tika pārrunāts par ekskursijas ieguvumiem un trūkumiem. Bērni pastāstīja, kas viņiem patika vislabāk. Tika apspriests, ko skolēni  uzzināja pasākuma laikā un ar kuru mācību priekšmetu saistītas iegūtās zināšanas. 

Nobeiguma secinājumi

Var secināt, ka pasākuma mērķi sasniegti. Tā  bija lieliska dāvana valsts simtgadei! Skolēni izzināja un klātienē pieredzēja Latvijas kultūras  vērtības. Tika nodrošināta starpdisciplināra saikne, pilnveidotas saskarsmes un komunikāciju prasmes.

 

9.b klases audzinātāja    S. Curbunova. 

 

ccccs

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 18:20

Latvijas skolas soma - 2020. 8.b

 

Latvijas Skolas Somas pasākums 8.b kl.

Mangaļsalas Forti

Latvijas Skolas Somas projekta ietvaros 28.septembrī 8.b klase apmeklēja Mangaļsalas Fortus.

Pasākuma mērķi bija:

  • Iepazīstināties ar interesantām vietām Rīgā;
  • Apskatīt Latvijas militāro un vēsturisko mantojumu;
  • Attīstīt orientēšanas un grupas saliedēšanas prasmes.

Mangaļsalas bunkuri ir unikāla vieta Rīgā, gan arī visas Eiropas mērogā - vēl neizzināta un lielākajai daļai rīdzinieku pat nezināma. Dažādu gadsimtu militārās būves: Krievijas impērijas būves (1874-1912), Latvijas brīvvalsts laika doti (1927), padomju gadu munīcijas noliktavas un citi interesanti objekti.

         Ekskursijas maršruts deva skolēniem iespēju apskatīt lielāku daļu no visām būvēm. Bija ļoti interesanti ne tikai klausīties stāstījumus, bet to visu redzēt un izstaigāt!

Lielākā daļa no objektiem noslēpušies mežā, un nezinātājs pat nepamanīs, ka paiet tiem garām. Tāpēc skolēniem tika piedāvāta orientēšanās spēle ar uzdevumiem, slēptuvēm un mājieniem.

         Maršruta garums bija 7 km ar spēlēm, uzdevumiem, šķēršļu joslām. Skolēniem bija iespēja pamēģināt arī militāro aprīkojumu.

Ekskursija nobeigumā mēs izejām pie jūras, kur skolēniem bija iespēja redzēt nogrimušo kuģi.

Skolēnu atsauksmes par pasākumu bija ļoti pozitīvas un iedvesmojošas. Liels paldies arī ekskursijas vadītājam Normundam Ceipem.

Kl. audzinātāja  S.Umarova

 

wwwwww 

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 18:10

Labie darbi - 2020. 7.a, 8.b

 

Palīdzi dzīvnieku patversmei “Labās mājas”

Labo darbu nedēļas mērķi bija:

  • vairot palīdzības sniegšanas kultūru;
  • pievērst uzmanību palīdzības nepieciešamībai dzīvniekiem;
  • audzināt sirsnību un labsirdību.

Labo darbu nedēļas ietvaros 7.a un 8.b klases skolnieki piedalījās akcijā Palīdzi kaķēniem! Mēs savācam barību kaķēniem un suņiem dzīvnieku patversmei “Labās mājas”.

Biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” uzturētā dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas pēc “no-kill shelter” principa. Suņi un kaķi patversmē nonāk no visas Latvijas un dzīvo šeit tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki.

Bērni ar lielu grību piedalījās akcijā un gaida laiku, kad būs atļauts apmeklēt patversmi, paspēlēties un pastaigāties ar dzīvniekiem (šobrīd grupām tas nav atļauts, Covid-19 izplatības laika ierobežojumu dēļ).

Kl.audzinātājas K.Vuškāne un S.Umarova

 

ss

Pirmdiena, 26 Oktobris 2020 17:59

Labie darbi - 2020. 6.a

 

Projekta mērķis: veicināt velmi gūt palīdzēt citiem.

Rīgas Zoodārzs  no 05.10. līdz 11.10.2020 aicina skolēnus piedalīties ozolzīļu vākšanas akcijā. Zooloģiskajā dārzā ar ozolzīlēm mielojas pekari, brieži, kamieļi, dažādi grauzēji.

Skolēni labprāt atsaucās aicinājumam vākt zīles un sniegt savu ieguldījumu zoodārza ēdienkartē.

Zīļu savākšana ir ne tikai interesanta, bet arī noderīga - tā ir gan pastaiga svaigā gaisā, gan iespēja aktīvi pakustēties pēc ilgas sēdēšanas pie rakstāmgaldiem. Ne visi bērni no klases vāca zīles, bet viņi centās savākt labākos - veselus, bez bojājumiem. Tieši šīs ozolzīles tiek īpaši novērtētas kā kārums dzīvniekiem.

Mēs apvienojām savu zīļu ražu ar 3. A klases ražu un nogādājām to zooloģiskajā dārzā.

Piedalīšanās projektā veicināja skolēnu kopības sajūtu un gandarījumu par palīdzības sniegšanu mūsu mazākajiem brāļiem.

 

m

Klases audzinātāja : Marina Davidova.