Dokumentācija

Up

Dokumentācija

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (no 27.08.2021.)
Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem
Par testēšanu un datu nodošanu laboratorijām
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (2021. gada 17.novembrī)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Rīgas 51. vidusskolas nolikums
Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā, kods 21011111
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 27.08.2021. iekšējos noteikumos Nr. VS51-21-5-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"
Rīgas 51.vidusskolas attālināto mācību organizēšanas noteikumi 1.-4. klasēs
Skolas attīstības plāns 2019./2020.-2021./2022.m.g.
Izglītības procesa organizēšana. Vērtēšanas kārtība.
Rīgas 51. vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums
Rīgas 51.vidusskola pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.09.2020-31.12.2021.gadam
Rīgas 51.vidusskolas korupcijas risku novērtēšana
 
 
Powered by Phoca Download