Dokumentācija

Up

Dokumentācija

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (no 27.08.2021.)
Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem
Iesniegums “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Iesniegums “Vispārējās vidējās izglītības programma”
Par testēšanu un datu nodošanu laboratorijām
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (2021. gada 17.novembrī)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Rīgas 51. vidusskolas nolikums
Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 27.08.2021. iekšējos noteikumos Nr. VS51-21-5-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"
Rīgas 51.vidusskolas attālināto mācību organizēšanas noteikumi 1.-4. klasēs
Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Skolas attīstības plāns 2019./2020.-2021./2022.m.g.
Izglītības procesa organizēšana. Vērtēšanas kārtība.
Rīgas 51. vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums
 
 
Powered by Phoca Download