Dokumentācija

Up

Dokumentācija

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (no 27.08.2021.)
Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (2021. gada 17.novembrī)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Rīgas 51. vidusskolas nolikums
Iesniegums par uzņemšanu pamatskolā, kods 21011111
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā
Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 2023.gada 12.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.VS51-23-1-nts “Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 51.vidusskolā”
Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība
Iekšējā trauksmes celšanas kārtība
Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Noteikumi par pagarinātās dienas grupas norisi
Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 2020.gada 01.septembra iekšējos noteikumos Nr.VS51-20-3-nts “Rīgas 51.vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”
Skolā tiek piedāvāta vidējās izglītības programma divos virzienos
 
 
Powered by Phoca Download