Dokumentācija

Up

Dokumentācija

Grozījumi Rīgas 51.vidusskolas 27.08.2021. iekšējos noteikumos Nr. VS51-21-5-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (no 27.08.2021.)
Informācija Rīgas 51. vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem
Iesniegums “Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Iesniegums “Vispārējās vidējās izglītības programma”
Par testēšanu un datu nodošanu laboratorijām
Rīgas 51.vidusskolas attālināto mācību organizēšanas noteikumi 1.-4. klasēs
Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Skolas attīstības plāns 2019./2020.-2021./2022.m.g.
Izglītības procesa organizēšana. Vērtēšanas kārtība.
Rīgas 51. vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējums
Rīgas 51.vidusskola pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.09.2020-31.12.2021.gadam
Rīgas 51.vidusskolas korupcijas risku novērtēšana
Rīkojums par pretkorupcijas pasākumu organizēšanu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs.
Iekšējie noteikumi. Vasts diagnosticējošo darbu norise attālināti 3. un 6. klasei
 
 
Powered by Phoca Download