Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē