Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbildīgo par karjeras attīstības atbalstu pieredzes apmaiņas seminārs - 11.12.2019.